Derfor stemmer jeg ikke

[Redaktionel note: Forfatteren – der var gymnasiestuderende, da artiklen blev skrevet, ønsker at være anonym, men hans identitet er redaktionen bekendt.] “Autoriteter har altid tiltrukket de laveste dele af den menneskelige race. Gennem hele historien er menneskeheden blevet tyranniseret af rakkerpak. De, som spiller herre over deres medmennesker og udsteder kommandoer i hver en retning, […]