Redaktionel kommentar

Libertarianere, anarkister og liberale! – ja alle kære interessenter!, Jeg kan med glæde meddele at Liberator kører ufortrøddent videre. Denne gang med Alexander Kirkegaard ved roret. Den historiske linie holdes, så bare rolig! Det hele handler stadig om frihed. Henover ...

Ingen jul uden en Libertas julefrokost – heller ikke i år. Og selv om det i år er med meget kort varsel, er der ingen undskyldning for ikke at dukke op. I år har vi valgt at gøre noget utraditionelt ...

Privatejerskab til produktionsmidlerne er essensen af en fri markedsøkonomi og som sådan den motor, der driver et samfund mod velstand og velfærd. At den private ejendomsret som social funktion ikke alene er andre sociale konstruktioner overlegne hvad angår skabelsen af ...

Kan man forbyde folk at kopiere deres indkøbte CD’er? Kan opfindere have patent på deres produkter? Eller er intellektuel ejendomsret en positiv rettighed, der i virkeligheden underminerer frihedsrettighederne? Blandt libertarianere er der ofte stor uenighed om emnet intellektuel ejendomsret, hvilket ...

Så nærmer den store dag sig: Skattefrihedsdagen 2006! Den første dag på året, hvor den gennemsnitlige skatteborger endeligt er holdt helt op med at arbejde for staten, og nu i stedet kan få lov at tjene penge til sig selv ...

Læs mere her

Dan Mitchell, der arbejder ved the Heritage Foundation i USA og er McKenna Senior Fellow in Political Economy, samt honorary fellow for Copenhagen Institute, gæster i maj måned Danmark. Dan Mitchell vil især tale om, hvorfor EU’s planer om skatteharmonisering ...

Som tidligere annonceret vil stiftelsen af Selskabet Libertas d. 4. april 1986 blive fejret med en festmiddag fredag d. 7. april 2006. Det var tidligere planen at afholde festmiddagen på Restaurant Skovridderkroen i Charlottenlund, men grundet forskellige omstændigheder er arrangementet ...

Liberator ønsker at gøre sine læsere opmærksomme på udgivelsen af Anders Foghs “Vera og Benefica”. Bogen kan for en kort periode købes med rabat fra Copenhagen Institute hjemmeside. “Vera og Benefica” er en kort og konsistent præsentation af centrale økonomiske ...

I dag er det 5 år siden den første artikel blev udgivet her på liberator. Det vil vi gerne undskylde for. Undskyld. Vi ønsker ligeledes at undskylde: – hvis vores forkærlighed for vestlige værdier, såsom ejendomsret og ytringsfrihed, har virket ...

Sign In

Reset Your Password