Af: Jakob Talbro – chefredaktør på Liberator.dk

Selvejerskabet er der, hvor vi finder de negative rettigheder. I og med at du ejer dig selv, har du en eksklusiv ret til at disponere over dig selv, hvilket andre ikke må forhindre dig i, og ligeledes har andre samme ret. At du ejer dig selv, er et aksiom – altså en grundantagelse, der er ulogisk at argumentere imod. Hvis du argumenterer imod selvejerskab, argumenterer du ikke imod, at vi må slå dig ihjel, gøre slemme ting ved dig, mv. Et segment af deterministerne insisterer på den filosofiske diskussion, som jeg med glæde vil deltage i.

Jeg vil argumentere imod determinisme som værende en hindring af ejerskab over eget legeme. Til de læsere, der ikke ved, hvad determinisme er, kan jeg med store penselstrøg beskrive tankegangen. Determinisme er troen på, at vi ikke har en fri vilje. Grunden til dette er fordi, at vi konstant påvirkes af eksterne og interne faktorer. Når vi fødes, fødes vi med gener, vi ikke selv har valgt. Vi er (så at sige) et produkt af vores forældre. Der er altså tale om arv. Efterfølgende vokser vi op, bliver dannet, osv. Her taler man om miljøets påvirkning. Arv og miljø er altså de faktorer, der resulterer i, at man bliver, som man bliver – og er – som man er. Man har derfor ingen fri vilje. Efterfølgende konkluderer nogle determinister, at vi derfor ikke besidder et ejerskab over egen krop, fordi vi ikke disponerer frit over vores egen krop.

Ejerskab er for mig at se en eksklusiv ret, som man som ejer besidder. Som ejer har du retten til at handle over det, du ejer. Men hvis du ikke styrer dig selv, fordi du ikke har fri vilje – hvordan ejer du så dig selv? Mit modargument er, at du besidder retten til at handle. Ingen andre end ‘dit jeg’ kan disponere over dig. Det er dig, der handler. Det betyder ikke, at andre ikke kan påvirke dig – heller ej fuldt ud, der jo så vil betyde, at du ikke har en fri vilje. Mennesket adskiller sig fra dyret på bevidsthedsplanet. I min optik er bevidstheden den afgørende faktor for, om du besidder negative rettigheder eller ej. Selvbevidstheden er helt essentiel, fordi bevidsthed forudsætter, at man er i stand til at ‘selvreflektere’. Selvrefleksion er helt afgørende. Hvis du som væsen ikke er i stand at forstå, at du er en levende organisme, der tænker og eksisterer, ejer du ikke dig selv. Du ejer dig selv, fordi du forstår, at du er til, og du er dig – ikke andre eller ikke noget. Selvejerskabet er en ret – ikke en gøren. Derfor besidder du et selvejerskab på trods af, at du ikke har en fri vilje.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.