politisk korrekthed

Erik Kofoed argumenterer for, at diskrimination måske slet ikke er så slemt endda.

Ord som ”værdier”, ”kultur” og ”dannelse” hører til blandt de mest populære slagord i disse år, hvorimod det, der skulle have været en trumf i modeordenes parade, nl. ”sammenhængskraft”, var så bombastisk, at det alt for hurtigt afslørede sig selv ...

Det er ikke på grund af hensynet til samfundet, økonomien eller befolkningen. Nej politikkerne agerer ikke anderledes end i så mange andre situationer, incitamenterne er igen magt og penge. Poul Nyrup og hans socialdemokratiske lakajer i EU har startet et ...

Det nye parti Liberalisterne måtte for nylig i Weekend Avisen lide den tort at blive kaldt for ultraliberale. Hvori deres brøde bestod er mig lidt en gåde. Partiet har gjort en dyd ud af ikke at afvige mere end 5% ...

Når onde mennesker rotter sig sammen, må også de gode findes fælles grund. Ellers vil de falde én for én som ynkelige ofre i en elendig strid. Sådan sagde Edmund Burke i 1770 (i min oversættelse). Dette citat er centralt, ...

De kom frem på at ville fjerne pornoen fra det offentlige rum. Det handlede især om hvor pornoen skulle stå i butikkerne og om skamløse reklamer. Lone Skov Al-Awssi, formandinden for Pornofrit Miljø, gik gentagne gange i brechen for det ...

På en herlig solskinsdag blev jeg ramt af akut trøstesløshed bare sådan alene ved synet af den skinnende sol, og vel sagtens for at genfinde en smule gejst satte jeg mig for at se, om det dog ikke skulle være ...

I kølvandet på endnu et horribelt forsøg på massemord planlagt og foretaget af islamiske terrorister overvejer det britiske trafikministerium nu at foretage en kovending i holdningen til profilering af lufthavnspassagerer. Tidligere har det været sådan, at man i sikkerhedskontrollen ønskede, ...

LO’s publikation, Ugebrevet A4, har i dag offentliggjort en spørgeskemaundersøgelse af danskernes holdninger til det at være venstre- eller højreorienteret samt til spørgsmålet om omfordeling. Af undersøgelsen er det interessant at bemærke, at hele 41 pct. af de adspurgte opfatter ...

Det handler naturligvis om de svage. Dem på B-holdet der er i klørerne på en udlejer. De har krav på støtte fra overøvrigheden. Men der er desværre nogle der er svagere end andre. Og på grund af deres svaghed, der ...

Sign In

Reset Your Password