Voluntaristen

5106441340_558d48fb05_dollar-burning

Originalt udgivet på adressen David Morgans bud på 2016.

Voluntaristen syndikeret til Liberator

David Morgan, ekspert i ædelmetal, især indenfor sølv og han driver bla. TheMorganReport.com. Han er medskribent på en ny bog ‘The Silver Manifesto‘. Og her bliver han interviewet af Greg Hunter fra USAWatchdog.com.

Kommende globalt kollaps af US$

David Morgan starter interviewet med at hævde, at en af de bedste investeringer fra 1980’erne under Reagan og frem til i dag har været at være ‘long’ på USAs statsobligationer. Går prisen på obligationer op, så går renten ned og vice versa. Og prisen på USA’s statsobligationer har siden 1980’erne haft mange og lange perioder, hvor renten faldt og prisen tilsvarende steg.

Nu står vi i en situation hvor priserne på statsobligationer har været kunstigt høje længe og renten kunstigt lav. Og Federal Reserve har i december 2015 hævet deres basisrente med 0,25% point fra 0% til 0,25%, og om det vil få en betydelig indflydelse på statsobligationsmarkedet – det er endnu for tidligt at sige.

Kommer vi nu til den situation hvor de såkaldte bond-vigilantes, der har tjent stort på et obligationsmarked med stigende priser og faldende renter, og hvor de vil gå fra at være ‘long’ til at være ‘short’? Altså hvor de i stedet placerer deres midler, så de i stedet kan tjene på at obligationsmarkedet vender med faldende priser og stigende renter? En af de områder David Morgan mener man kan finde ‘lede-tråde’ til at svare på dette spørgsmål er ved at se i junk-obligationsmarkedet, og her kan realkreditobligationer i boligmarkedet være en af disse ledetråde. Og Greg Hunter startede interviewet ved bla. at nævne at det private boligmarked i USA faldt med 10,5% i november 2015.

Hvad har fået Federal Reserve til at hæve renten, til trods for at ingen af de fundamentale elementer i USA’s økonomi taler herfor? David Morgan nævner at mange lande er igang med at gøre sig mere uafhængige af US$ (de-dollarize), bla. ved at sælge ud af deres beholdninger af USA’s statsobligationer og ved at øge intern handel via egne valutaer fremfor i US$. Det er bla. det vi ser man gør imellem BRICS landene – ledet af Kina og Rusland. Og David Morgan bemærker, at en af de ting, der kan have motiveret Federal Reserve til at hæve renten, kan have været at det på kort sigt vil kunne:

 • styrke US$ og dermed få de-dollarize processen til at gå langsommere
 • måske kunne motivere nogle af dem, der historisk har søgt både US$ og USAs statsobligationer som sikker havn, til at komme tilbage

Det er der dog ikke noget der tyder på endnu.

Greg Hunter nævner, at noget af det han mener har gjort at systemet har kunne holde sig oven vande siden Finanskrisen startede i 2008 har været at man i USA bla. har:

 • Tilsidesat lovfastsatte normale krav til regnskaber, så banker kan værdisætte deres aktiver efter hvad de selv synes de er værd og ikke hvad markedet vil prissætte dem til
 • Man har set igennem fingre med bedrageri med manipulation med valutakurser og med LIBOR-renten (London Inter Bank Offered Rate).
 • Federal Reserve har gennemført Quantitative Easing opkøbsprogrammerne, hvor man med billioner (= 1.000 milliarder) af nyskabte digitale US$ har været ude i markedet og har købt op af giftige realkreditobligationer (Mig: så bankerne slap af med dem til en kunstig høj pris), og de har købt op af USA’s statsobligationer (Mig: og har dermed kunne holde prisen høj og renten kunstigt lavt – til gavn for USA’s dybt forgældede føderale regering).

De drøfter frem og tilbage om hvem der får ret?

 • Dem som fortæller vi står foran et økonomisk kollaps eller
 • Dem som siger vi nu er på vej ud af krisen?

Og David Morgan mener at vi står overfor et kommende økonomisk kollaps, alene det at de FIAT gældsbaserede monetære systemer matematisk vil kollapse til sidst og fordi ingen af den type monetære systemer historisk nogensinde har overlevet. Og det samme vil ske for US$ – det er ikke længere et spørgsmål om, men hvornår? David Morgan mener forløbet for et kollaps af US$ vil være som en snebold, der lansomt vokser sig større – og som tiden går – stiger i både størrelse og hastighed for til sidst at skabe en lavine, som økonomisk vil “begrave” dem, som ikke er forberedt på det.

Federal Reserve har længe sagt de vil hæve renten, bla. troede alle det ville ske i september 2015, men dette blev udsat pga. det mindre krak (mini-lavine) der var på aktiemarkederne i august, og som først skulle stabiliseres, inden man igen kunne tale om at hæve renten. Sidenhen har “lavinen” udviklet sig med:

 • Dårlige tal for udviklingen i detailhandlen.
 • Dårlige ISM tal (et indeks som udgives af Institute of Supply Management og som er er miks af tal indenfor produktion: Beskæftigelse, produktionslagre, nye ordrer og leverancer.)
 • Dårlige tal for udviklingen i industriproduktion.
 • Dårlige tal for Baltic Dry Index (måler priser og volumen på skibsfragt af alle typer råstoffer, halvfabrikata og færdigvarer). Dette tal er stadigvæk lavt selvom de fragtskibe man benytter i dag har langt større kapacitet i forhold til tidligere.
 • Greg Hunter nævner at han interviewede Gregory Mannarino tilbage i Maj, hvor Gregory Mannariso sagde, at det var nu aktiemarkederne ville toppe, og han har haft ret i denne udtalelse indtil nu.

Federal Reserve har forgæves forsøgt at stimulere økonomien ud af krisen ved at skabe nye digitale US$ og derigennem ikke bare øge adgangen til kredit for markedet, men tillige til kunstigt lave renter. Og det har Federal Reserve gjort siden 2008 uden det indtil nu har haft nogen effekt, der er så stor, at økonomien har fået så meget fart på, at den selv kan fortsætte uden økonomisk stimuli.

Det som er anderledes ved dette kommende kollaps af US$, er, at tidligere økonomiske kollaps af et lands økonomi, dets statsobligationer og/eller dets valuta har været, at det har afgrænset sig til selv landet eller i hvert fald et mindre geografisk område. Denne gang er det globalt, fordi US$ fortsat er verdens valutareserve. Og hvis US$ kollapser, så risikerer alle andre valutaer i verden at ryge med ned, for de er i høj grad bundet op på US$. Det er bla. derfor BRICS landene har startet en proces, hvor de forsøger at komme ud af denne “fælde”, dog tror David Morgan ikke at BRICS landene med Kina og Rusland i spidsen helt kan undgå at blive negativt berørt af et US$ kollaps.

David Morgans hovedbudskab er her, at det som er vigtigt for folk at forstå at et US$ kollaps vil berøre alle over hele jorden.

Ædelmetal

Prisen på fremtidskontrakter for sølv og guld ligger lige nu på meget lave priser (Mig: en vigtig årsag er at de er manipuleret kunstigt lave). Derudover så nævner David Morgan, at markeder reagerer mere på psykologiske faktorer og fornemmelser, end de reagerer på fundamentale analyser for et marked og dets fremtidige potentiale. Og nogle psykologiske priser på fremtidskontrakter for sølv på først per ounze og senere igen på ,5 per ounze har betydet at markedet herfor har fået brudt sin psykologi. Og det gør, at mange har givet op på dette markedet, de som har købt holder fast i det de har købt og nye potentielle investorer indenfor disse fremtidskontrakter for sølv holder lav profil og ser tiden an.

Men fundamentalt kan situationen for sølv dog ikke være bedre.

 • (Mig: prisen på fremtidskontrakter er manipuleret kunstigt lave)
 • De nuværende priser på fremtidskontrakter på sølv ligger på ca. ,5 per ounze og det er – under – den pris som miner har at omkostninger ved at hive sølv op af undergrunden. Kun en mine i verden har så lave omkostninger at de stadigvæk kan levere sølv til disse priser, mens resten må indstille produktionen.
 • Den globale nedgang i økonomisk aktivitet har også betydet at priser på kobber, bly, zink m.v. har været nedadgående og man skal her huske at 65-70% af verdens sølvproduktion foregår som en sideproduktion ved minering af bla. kobber, bly, zink. Så hvis minering af disse råstoffer går ned, så betyder det også at produktionen af sølv på den måde falder.
 • I USA minerer man internt kun ca. 20 mio ounzes om året, mens efterspørgslen per år har ligget på næsten 40 mio ounzes. Egentlig skal al intern sølvproduktion af Silver Eagle sølvmønter fra USA’s mønteri ved lov foregå med sølv mineret internt i USA. Men efterspørgslen har været så høj, så Kongressen har måtte ændre lovgivningen og nu tillade at USA’s mønteri producerer Silver Eagles mønter med importeret sølv. Alt det sølv der importeres går naturligvis ikke kun til produktion af sølvmønter, men bliver også i høj grad brugt i industrien.

Markedskræfterne vil til sidst overrumple Federal Reserve

Greg Hunter nævner at:

 • Retail Home Sales faldt 10,5% i November, og det var før Federal Reserve hævede renterne.
 • 2016 er valgår hvor USA skal vælge en ny præsident.
 • Det kan være Federal Reserve indser de var alt for tidligt ude, og måske vælger at udskyde flere rentestigninger eller måske kan være tvunget til at sænke renten igen tilbage til 0%.

David Morgan svarer at hvis det gør dette så mister Federal Reserve al troværdighed, i hans øjne vil renten skulle ligger må mindst 1½-2% for at Federal Reserve ville kunne gå den modsatte vej igen og sænke renten uden at miste deres troværdighed.

David Morgan nævner også, at markedet for USAs statsobligationer på et tidspunkt vil gå imod Federal Reserve. (Mig: FED’s ønsker om at kunne holde priserne høje og renterne kunstigt lave), og obligationsmarkedet er i henhold til David Morgan langt større og har meget mere magt, end Federal Reserve har mulighed for at styre/kontrollere. Når markedskræfterne for alvor tager fat, så er der ikke noget Federal Reserve kan gøre for at vende og kontrollere udviklingen.

Greg Hunter spørger om ikke markedet til sidst vil erkende, at de manipulerede tal, der kommer fra USA’s føderale regering er BS med BS på, og at de førnævnte tal såsom dårlige tal for salget af private boliger, dårlige tal for ISM, for Baltic Dry Index er tydelige indikatorer herfor. Og David Morgan giver ham ret og nævner, at det dog stadigvæk er sådan, at mange mennesker ikke engang ved, at de ikke ved, hvor slemt det står til. Og at det bla. skyldes at de eneste nyheder og informationer de får er fra main stream media.

Hvad er David Morgans bud på 2016?

 • Han mener ikke økonomien i USA vil forværres markant i 2016 og at vi derfor kun vil se en langsom forbedring i priserne på fremtidskontrakter på ædelmetal. Hvis de pludselig skulle stige markant skulle det være hvis der sker noget markant geo-politisk i verden, og hvor USA er med i første ræke med direkte krigsdeltagelse, international økonomiske sanktioner og cyperkrig.
 • At det er godt at forberede sig allerede nu, og at det er bedre at være tidligt ude end at gå igang for sent.
 • Han læser lidt op fra sin nye bog The Silver Manifesto, og her viser han at tal for manipulation med ædelmetal, som overgår en af nyere tids største pyramidespils-skandaler, Bernard Madoff
 • Han nævner også at hans bog ‘The Silver Manifesto’ er en der peger på problemerne, og at han gerne vil fremhæve Chris Martensons’ spritnye nye bog ‘Prosper’ som i langt højere grad viser konkrete løsninger på problemerne, ikke mindst hvordan man sikrer sig selv som privatperson, økonomisk, uddannelsesmæssigt, psykisk, fysisk, sundhed m.v.

Source: Voluntaristen syndikeret til Liberator

Photo by Mike Poresky

1764108632_29048952d4_danish-money

Originalt udgivet på adressen Krone-krise? – det er som at gå til eksamen og have som mål at score -3.

Voluntaristen syndikeret til Liberator

Læs overskriften: “Krone krisen”, og læs det her citat fra artiklen:

Det store styrkelsespres på den danske krone blev mødt med hele fire danske rentenedsættelser på godt to uger, og også et storudsalg af kroner fra Nationalbankens side. Alene i januar voksede valutareserven med 106,6 mia. kr. til 564,1 mia. kr. og presset for en stærkere krone fortsatte i februar, hvor valutareserven steg til lige over 737 mia. kr.

Kilde: http://finans.dk/live/okonomi/ECE8331760/Nordea-Kronekrisen-og-rentepolitik-dominerede-2015/?ctxref=ext

Det er det letteste i verden for en central-/nationalbank at klare, det er som at gå til eksamen og have som mål at score -3. Den Krone “krise” der er tale om, er, at udlandet efterspørger kroner, og det får så kronen til at stige i forhold til andre valutaer. Og det eneste Nationalbanken behøver, er, at lade den digitale seddelpresse køre afsted i form af at taste tal ind på en computer. Derefter gå ud i markedet og købe op af andre valutaer for nye digitale kroner, skabt ud af den blå luft, og dermed pumpe masser af nye digitale kroner ud på markedet, og så få kronen til igen at falde i værdi i forhold til andre valutaer.

Det har så den potentielle negative sideeffekt, at når mængden af kroner i omløb stiger, så risikerer vi afledte prisstigninger og deraf udhuling af vores købekraft, og det gælder både for private borgere og for virksomheder.

En svag krone, styrker det ikke eksporten?

Og man høre mange sige at: “Det er godt for erhvervslivet med en svag krone, for det styrker jo eksporten“. Men det er en kort frist, for på mellemlangt sigt bliver import af energi, råstoffer, halvfabrikata, maskiner, kontorartikler, varevogne, lastbiler, traktorer, computere, software etc. blot dyrere og gør eksportproduktionen dyrere. Og fagforeninger vil gå ud og forlange lønstigninger for at fastholde reallønnen. I fremtiden betyder det blot, at omkostningerne for at producere danske varer og tjenester risikerer at øges og prisen på eksportprodukter risikerer bagefter tilsvarende at stige. Og danske borgere risikerer, at priserne på de varer, de gerne vil have importeret stiger, og når de rejser til udlandet som turister risikerer de at både rejsen og køb i udlandet er dyrere.

Hvis en svag valuta er så fantastisk og gavner økonomien, hvorfor går Nationalbanken så ikke blot all-in, og skaber nye digitale kroner Zimbabwe style?

En stærk økonomi er fundamentet for en stærk valuta

Det som kendetegner en god stærk økonomi, er, at den kan skabe en stærk valuta med god købekraft til glæde for borgere og virksomheder både på kort sigt og langt sigt.

At udhule købekraften af en valuta er det letteste i verden, det er at score -3 til eksamen. At opbygge en solid økonomi, der kan bakke op om en stærk valuta er svært og tager lang tid, det er at score 12 til eksamen.

Har Schweiz’ økonomi, herunder eksporterhvervene lidt stor skade af at deres Franc steg i værdi i forhold til Euro’en?

Hvis der skal være tale om en Krone-krise, så ligger den et helt andet sted.

Source: Voluntaristen syndikeret til Liberator

6221821905_be06e8b5da_end-the-fed

Originalt udgivet på adressen Federal Reserve has no exit strategy.

Voluntaristen syndikeret til Liberator

My first video in english, where I try to answer the question:

“Can the Federal Reserve ever unwind the US government bonds from its balance sheet without bankrupting the US federal government?”


Sources

 1. https://www.treasurydirect.gov/govt/reports/pd/histdebt/histdebt_histo5.htm
 2. http://www.usgovernmentdebt.us/
 3. https://www.youtube.com/watch?v=RdIEDbvWFI8
 4. http://www.federalreserve.gov/releases/h41/Current/
 5. http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-17/china-s-holdings-of-u-s-treasuries-drop-to-seven-month-low
 6. http://www.usgovernmentspending.com/federal_deficit_chart.html
 7. https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/core-finance/stock-and-bonds/bonds-tutorial/v/treasury-bond-prices-and-yields
 8. http://www.silverdoctors.com/qe4-fed-announces-45-billion-in-unsterilized-monthly-treasury-purchases/
 9. http://www.wsj.com/articles/once-the-biggest-buyer-china-starts-dumping-u-s-government-debt-1444196065
 10. http://www.bloomberg.com/quote/USGG10YR:IND
 11. http://www.bloomberg.com/quote/USGG5YR:IND
 12. http://www.newsmax.com/Finance/Fed-bonds-stimulus-trillion/2014/11/05/id/605345/
 13. http://www.silverdoctors.com/jim-willie-china-moving-to-executioner-of-king-dollar/4
 14. http://www.cnsnews.com/news/article/terence-p-jeffrey/3248723000000-federal-taxes-set-record-fy-2015-21833-worker-feds-0

Source: Voluntaristen syndikeret til Liberator

Photo by cygnus921

Photo by mikeywally

e833b20a28fd1c3e81584d04ee44408be273e7d01bb3164691f0_640_economic-growth

Originalt udgivet på adressen Har USA siden Finanskrisen i 2008 haft økonomisk vækst?.

Voluntaristen syndikeret til Liberator

I denne YouTube video stilles spørgsmålet: Har USA siden Finanskrisen i 2008 og frem til 2015 haft økonomisk vækst?

Det som der især her er fokus på er en kritisk gennemgang af måden som BNP og prisinflationen (CPI) beregnes i USA.

Source: Voluntaristen syndikeret til Liberator

Originalt udgivet på adressen Priserne på guld og sølv er manipuleret kunstigt lave.

Voluntaristen syndikeret til Liberator

Det er fremtidskontrakter (futures) på guld/sølv der primært bestemmer prisen på disse to ædelmetaller.

En fremtidskontrakt findes i mange afskygninger, hvor man aftaler en pris for en vare (kød, korn, ædelmetal, olie, metal etc) forud mod levering om eksempelvis et års tid.

Der er så det ved det at de store banker i bla. USA gerne må smide alle de fremtidskontrakter for ædelmetal på markedet de vil – uden nogen former for aftaler med miner, der rent faktisk kan leverer ædelmetallet når kontrakten udløber. Det er samlet set med til at holde prisen på ædelmetal kunstigt nede, fordi udbuddet er kunstigt højt.

Flere kilder jeg lytter til hævder at markedet for fremtidskontrakter for ædelmetal er tæt på 100x større end der reelt findes ædelmetal til at kunne bliver leveret for disse kontrakter – hvilket også betyder at hovedparten af dem ordnes ved, at køber får US$ i stedet for sin vare. Det er alt sammen med til at holde prisen på ædelmetal kunstigt nede.

Gregory Mannarino fortæller her, at de store banker som sætter hovedparten af disse fremtidskontrakter på markedet, bruger ‘market-orders’ i stedet for traditionelle ‘limit-orders’.

 • limit-order: er en måde hvor man forsøger at få så god en pris som muligt for sine varer inden man vælger at sælge dem.
 • ‘market-order’: er derimod bare at smide varer og tjenester på markedet, oplyse markedet om hvor hvor meget der er til salg, og at køber selv bestemmer prisen herfor.

For øjeblikket er der rekordefterspørgsel efter eksempelvis Silver Eagle mønter fra USA’s statsmønteri. Mønteriet har derfor indstillet muligheden for at kunne foretage bestillinger, og dette genoptages først igen engang i august. Det hænger slet heller ikke sammen, at der er rekordefterspørgsel på fysisk sølv, og prisen på sølv (og guld) fremtidskontrakter så samtidig med bankes i bund.

Det er helt utroligt hvad der findes af åbenlyse tvivlsomme metoder som bruges af staten og de store banker til at holde prisen på ædelmetal kunstigt nede. Og årsagen hertil, er, at de ikke må stige, for det vil udstille verdens (og ligeledes USAs) enorme økonomiske problemer.

Source: Voluntaristen syndikeret til Liberator

Originalt udgivet på adressen Det er underordnet hvem der sidder med magten.

Voluntaristen syndikeret til Liberator

Det er underordnet hvem der sidder med magten, om det er en V-ledet eller S-ledet regering, så er den overordnede politik nøjagtig den samme = Socialdemokratisk.

Og politikerne lyver sig til magten, afgiver masser af løfter før et valg, som så glemmes lige så snart valget er overstået, og vælgerne får i stedet den midterste finger.

Men det betyder heldigvis ikke noget, for vælgerne har en hukommelse, der er kortere end en guldfisk, når vi kommer frem til næste valg.

 • Til trods for massive løftebrud efter forrige valg i 2011, så gik S markant frem ved Floktingsvalget i 2015, og
 • Til trods for at politikerne fra V, K, S, SR og R gennemførte Mørklægningsloven, så blev hovedparten af de politikere der stemte for Mørklægningsloven valgt ind igen i Floktinget

Her er nævnt elementer fra en artikel i Ekstrabladet om nogle af de ting, som den nuværende V-ledede socialdemokratiske regering har “glemt” efter valget:

 1. Lars lykke udnævner alligevel ikke en Europa-minister
 2. lader PSO-afgifterne være
 3. giver børnecheck til EU-borgere
 4. lukker Irak-kommission
 5. er ikke så direkte over for hjemvendte Syrien-krigere
 6. “Husk” at stemme, det “hjælper”…

  Source: Voluntaristen syndikeret til Liberator

Originalt udgivet på adressen Grækenland = Finansielt kup fra Troikaens side.

Voluntaristen syndikeret til Liberator

Grækenland er i dag – i min optik = Finansielt Kup fra Troikaens side.

Inkompetente politikere

Ingen tvivl om at Grækenlands befolkning har valgt nogle inkompetente politikere i årtier, politikere som har ført en katastrofal økonomisk politik i form af en kæmpe stor offentlig sektor, ikke bare en nuværende massiv velfærd, men tillige gigantiske velfærdsforpligtelser i fremtiden – hvoraf en meget stor andel har været finansieret ved at optage gæld. Grækenlands politikere har i årtier ikke lavet nødvendige økonomiske reformer. Grækenlands statsgæld i forhold til BNP er steget kraftigt de seneste år, ikke kun på grund af optagelse af mere gæld, men også fordi Grækenlands BNP er faldende på grund af økonomisk depression i landet, med en arbejdsløshed på mindst 20% og en ungdomsarbejdsløshed på ca. 50%.

Der er ikke kun en låntager, der er også en udlåner

Der skal to til at danse Tango, der er ikke kun en låntager, der er også en udlåner. EUSSR, ECB, IMF og private banker har imidlertid et lige så stort medansvar for Grækenlands gældskrise, de har i årtier ukritisk lånt penge til Grækenland.

Naiv befolkning og regering

Den nye regering i Grækenland blev valgt på at finde en ny løsning på deres enorme gæld, og jeg tror her at både befolkningen og politikerne har været dybt naive og troet at IMF, EU, ECB m.fl.har ville gå med til en delvis gældssanering samt nedsættelse af renterne og en forlængelse af tilbagebetalingsperioden for den tilbageblivende gæld – samtidig med at man forbliver i Eurozonen.

Hvad bør Grækenland gøre?

I min optik ville langt det bedste for Grækenland være at gå statsbankerot og dermed afskrive al deres statsgæld. Melde sig ud af EUSSR og få en løs tilknytning, ligesom Norge. Forlade Euroen og genindføre Drakmeren – samtidig med at man også tillader befolkningen og virksomheder at bruge andre valutaer lige fra Euro’en over guld/søv til Bitcoin. Lade sig inspirere af at deres shipping industri har boomet – fordi det er et skattefrit erhverv, og derefter skære massivt i velfærden samt i deres gigantiske velfærdsforpligtelser. Foretage yderligere skattelettelser hvis muligt for at sætte ny gang i økonomien og tiltrække udenlandske investeringer. Jeg ved godt til vil gøre meget meget ondt på den ældre generation, som i høj grad har satset på at kunne gå tidligt på pension – alt sammen finansieret over skatten. Men det kan de ikke opnå og de kan ikke tillade sig at byde den unge generation at skulle arbejde og betale herfor – det har de aldrig haft indflydelse på.

Årsager til kick-the-can-down-the-road

Der er efter min mening følgende årsager til at sidstnævnte ikke sker – endnu.

 1. Jeg tror ikke Grækenlands befolkning er klar til at se i øjnene, at statsbankerot er den eneste vej ud af deres gældsproblemer
 2. Jeg tror heller ikke politikerne i Grækenland tør, og de er ikke kun bange for befolkningens reaktion
 3. Jeg tror også Grækenlands politikere er bange for Troikaen og hvem der ellers tilhører TPTB. Jeg tror Grækenlands nuværende statsminister, andre ministre, græske politikere m.v. er blevet truet ikke bare på deres eget liv, men også på familiens liv – hvis ikke de gennemfører de besparelser, privatiseringer og accepterer næste omgang nødlån
 4. Troikaen og TPTB kan ikke tåle at nogen lande forlader Eurozonen, det ødelægger deres drømme om et EUSSR, hvor nationalstaterne er udvasket og er blevet til regioner. Hvor nationale parlamenter ingen indflydelse har, men udfører det som teknokraterne i EUSSR bestemmer. Hvor Euroen spreder sig til alle EUSSR medlemslandene. Hvor EUSSR ikke kun opnår magt og kontrol over pengepolitikken via Euroen, men også opnår fuld kontrol over finanspolitikken i de enkelte medlemslande – fundamentet for at Bankunionen kan indføres.

Grækelands regering accepterer pludseligt krav som er endnu strengere?

Grækenlands nuværende regering satte betinglserne for nye nødlån til folkeafstemning, og befolkningen stemte klart nej. Grækenlands regering rejste til møde i EU regi med dette mandat for at forsøge at forhandle nye betingelser. Men i stedet for at forlade mødet og erklære at Grækenland går statsbankerot. Så accepterer Grækenlands nuværende regering samt et flertal af Grækenlands politikere at gennemføre endnu strengere betingelser end dem som befolkningen stemte nej til ved folkeafstemningen. Det giver simpelthen ikke mening, der må simpelthen være trusler og massiv korruption inde i billedet for at få dette gennemført.

Resultatet er:

 • Grækenland har været udsat for et finansielt kup, landet er ikke selvstændigt mere – men under EUSSR’s, ECB og IMFs administration
 • Landets øer, infrastruktur og andre resourcer tvangsprivatiseres nu og bliver efter min mening dermed beslaglagt af Troikaen m.fl.
 • Grækenlands befolkning er blevet totalt svigtet af sine nuværende politikere, når de vælger at lade sig kuppe fremfor at erkende de er bankerot, men hvor Grækenlands befolkning stadigvæk har ejerskabet over deres land, deres øer, resourcer og deres infrastruktur.

Jeg håber for Grækenland at de går statsbankerot og kan starte på en frisk, og jeg håber Grexit spreder sig til resten af EUSSR og smadrer ikke kun Euro’en men også EUSSR indefra….

Source: Voluntaristen syndikeret til Liberator

Originalt udgivet på adressen Hvem stemmer du på? – Ingen….

Voluntaristen syndikeret til Liberator

 

Spørger: “Hvem stemmer du på?

Mig: “Jeg stemmer ikke?

Spørger: “Stemmer du ikke?!? Hvorfor ikke?

Mig:

 1. Hvorfor stemme på politikere der lyver og manipulerer sig til magten og glemmer alt om dig og ikke overholder løfterne efter valget?
 2. Hvorfor stemme på politikere der dagen før – Grundlovsdag – i 2013 vedtager Offentlighedsloven (Mørklægningsloven) der indskrænker agtindsigt for presse og borgere, så det bliver langt sværere at holde øje med hvordan politikere, ministre, og embedsværker forvalter den magt de bliver tildelt? Fejl, korruption og magtmisbrug kan nu langt bedre holdes skjult.
 3. Hvorfor stemme på politikere der indfører lovgivning som giver SKATs medarbejdere lov til at tjekke for sort arbejde på privat grund – uden retskendelse fra en uvildig dommer – en mistanke er nok?
 4. Hvorfor stemme på politikere der misbruger terrorangrebet – og i ly af at en befolkning er skræmt – så indføres love som giver PET lov til at spionere yderligere imod landet borgere online – uden retskendelse?
 5. Hvorfor stemme på politikere der kører med dundrende underskud på statens budget år efter år og finansiere det ved at gældsætte landet yderligere? Staten, regionernes og kommunernes samlede indenlandske og udenlandske gæld har nu rundet kr. 1000 mia. En stor del af gælden + renter tørres af på unge, børn og udfødte generationer.
 6. Hvorfor stemme på politikere der udstikker retningslinier for politiet hvor det ikke er vigtigt at hjælpe og beskytte lovlydige borgere – men i stedet skal arbejde for at være SKATs forlængede arm og indkrase for kr. 2,6 mia til en slunken statskasse i form af bøder og fartskatter?
 7. Hvorfor stemme på politikere, der har vedtaget et samlet skatte-, moms- og afgiftstryk på 70%, hvilket betyder jeg skal arbejde gratis for andre mandag, tirsdag, onsdag og det meste af torsdag? Først resten af torsdag og fredag får jeg lov at høste frugten af min arbejdskraft.
 8. Hvorfor stemme på politikere der ansætter flere kolde DJØF hænder i administrationen og fyrer varme hænder i fronten? Hvorfor stemme på politikere der i nogle kommuner giver ældre et bad en gang om ugen, nyt sengetøj på en gang om måneden og serverer vakuumpakket mad. Imens de ødler millioner af tvangsopdrevne midler på kunst i rundkørsler, selvlysende bænke, bycykler ingen bruger i Københavm, og en fødselsklokke i Århus?
 9. Hvorfor stemme på politikere, der nu har skabt en stat, hvor et meget stort flertal af vælgere i dag er dybt afhængige af staten for deres indtægt i form af offentligt ansatte samt borgere der er på dagpenge, kontanthjælp, pension eller anden offentlig ydelse. Disse vælgere lokkes i fælden med nye lunser af velfærdsløfter i valgkampen – som finansieres af en stadig mindre andel der arbejder i den private sekter, og ved at gældsætte landet yderligere. At gøre flertallet af borgerne dybt afhængige af staten er en process som politikerne og staten ikke ønsker at ændre på.
 10. Hvorfor stemme på politikere, hvor det ikke engang drejer sig om, at man stemmer dem man er mest enige med, men i stedet: Hvem er man mindst uenig med – hvem gør det p.t. mindst dårligt?
 11. Når du ved hvor svært det er blot at ændre dine egne dårlige vaner, stoppe med at ryge, drikke mindre alkohol, spise sundere, dyrke motion. Hvad får dig så til at tro at du kan ændre staten ved at stemme?

Hvorfor stemme på nogen til at være din hersker – når du er et frit menneske der er sin egen herre?

Source: Voluntaristen syndikeret til Liberator

Originalt udgivet på adressen Tip til at udbrede kendskabet til Bitcoin.

Voluntaristen syndikeret til Liberator

Source: Voluntaristen syndikeret til Liberator

Originalt udgivet på adressen Mørklægningspolitikerne kan ikke mørklægge Google.

Voluntaristen syndikeret til Liberator

Jeg havde ellers den formodning at vores repræsentative demokrati gik ud på, at vælgerne stemte på politikere, der ikke bare repræsenterede deres interesser i Folketinget, men også stod vagt om alle borgernes grundlovssikrede frihedsrettigheder. Det repræsentative demokrati har imidlertid spillet 100% fallit efter min mening, det er nu udskiftet med politiker-demokratur.Kan du huske at politikerne fra V, K, S, SF og R stemte for Mørklægningsloven dagen før Grundlovdag 2013? Og jeg har det sådan at de politikerne der i dette Folketing er valgt ind for førnævnte partier, men som “glemte” at møde op og stemme imod – samtykker ved at udeblive.


Repræsentativt demokrati har nogle ulemper, jeg kalder det eksempelvis flertalstyranni, når et flertal af borgerne vælger politikere, der får gennemført lovgivning, der viser sig at tryne mindretal, det være sig økonomisk eller frihedsrettet. Noget af det værste er her “folkevalgte”, der udøver politiker-demokratur. For størstedelen af de folkevalgte er hovedformålet at blive valgt til magt, igen og igen, og at bruge magten til detailregulering og kontrol af vores liv, og nu må vi ikke få lov til at kontrollere, hvordan de bruger deres magt – fordi agtindsigt indskrænkes.

Folket tjener politikerne – ikke omvendt

At det ikke er politikerne der tjener folket, men folket der tjener politikerne – er dette endnu et godt eksempel på.

Så vi har ikke længere politikere i det nuværende Folketing (hov jeg mener naturligvis det nuværende Politikerting) fra S, SF, R, V og K som er på Tinge netop som repræsentant for de vælgere, der har stemt på dem, de er der i stedet 100% for egen vindings skyld – det manglede da også bare.

Næste skridt må være at kunne skjule magtmisbrug og korruption.

Så vores politikere skal åbenbart ikke længere være ydmyge og ansvarlige overfor det hverv de er valgt til at forvalte, de skal i stedet kun tage hensyn til sig selv. Pressen og borgerne skal så vidt muligt ikke have mulighed for at kunne holde øje med og kontrollere hvad politikere, ministre og embedsmænd foretager sig. Og det skal man huske at holde op imod, er hvis man til gengæld som almindelig borger ikke lever op til politikernes regler og love, hvis ikke man gør som foreskrevet, så risikerer man bøde eller måske endda en tur bag tremmer.

Vores frihedsrettigheder fjernes – bid for bid

Hver eneste gang politikerne har lejlighed til det, så formindsker de dine og mine frihedsrettigheder, gerne i så små bidder, at der ikke er nok vælgere der protesterer over det og tilsvarende sikkert har glemt mørklægningen frem til næste Folketingsvalg.

 • Tilbage i juni måned 2012 fik daværende skatteminister Thor Mögers vedtaget SKAT-lovforslag L170B, det giver SKAT’s medarbejdere lov til at gå ind på privat ejendom uden retskendelse fra en dommer, en mistanke om sort arbejde er tilstrækkeligt. Nu kan vi ikke længere være helt sikre på at kunne være helt privat på vores egen grund.
 • Og som nævnt i indledningen, så har politikerne i det nuværende Politikerting dagen før Grundlovsdag 2013 stemt for mørklægningen, hvilket indebærer begrænsning af pressens og borgernes aktindsigt i deres magtanvendelse.

Ingen af disse mørklæggere fortjener at blive genvalgt

I mine øjne fortjener ingen af politikerne fra SF, R, V, K eller S der enten stemte for eller glemte at stemme imod Mørklægningsloven – at blive valgt igen til Folketinget.

Derfor har jeg lavet sider om alle mørklæggerne fra S, V, K, SF og R og sørget for at de alle bliver godt indekseret i alle de store søgemaskiner, herunder Google, og forhåbenligt kan det være med til at ingen vælgere til næste Folketingsvalg glemmer navnene på nogen af mørklægningspolitikerne.

Socialdemokraterne

Venstre

Det Radikale Venstre

Source: Voluntaristen syndikeret til Liberator

Sign In

Reset Your Password