Mørklægningspolitikerne kan ikke mørklægge Google

Originalt udgivet på adressen Mørklægningspolitikerne kan ikke mørklægge Google. Voluntaristen syndikeret til Liberator Jeg havde ellers den formodning at vores repræsentative demokrati gik ud på, at vælgerne stemte på politikere, der ikke bare repræsenterede deres interesser i Folketinget, men også stod vagt om alle borgernes grundlovssikrede frihedsrettigheder. Det repræsentative demokrati har imidlertid spillet 100% fallit […]