Originalt udgivet på adressen David Morgans bud på 2016.
Voluntaristen syndikeret til Liberator
David Morgan, ekspert i ædelmetal, især indenfor sølv og han driver bla. TheMorganReport.com. Han er medskribent på en ny bog ‘The Silver Manifesto‘. Og her bliver han interviewet af Greg Hunter fra USAWatchdog.com.

Kommende globalt kollaps af US$

David Morgan starter interviewet med at hævde, at en af de bedste investeringer fra 1980’erne under Reagan og frem til i dag har været at være ‘long’ på USAs statsobligationer. Går prisen på obligationer op, så går renten ned og vice versa. Og prisen på USA’s statsobligationer har siden 1980’erne haft mange og lange perioder, hvor renten faldt og prisen tilsvarende steg.
Nu står vi i en situation hvor priserne på statsobligationer har været kunstigt høje længe og renten kunstigt lav. Og Federal Reserve har i december 2015 hævet deres basisrente med 0,25% point fra 0% til 0,25%, og om det vil få en betydelig indflydelse på statsobligationsmarkedet – det er endnu for tidligt at sige.
Kommer vi nu til den situation hvor de såkaldte bond-vigilantes, der har tjent stort på et obligationsmarked med stigende priser og faldende renter, og hvor de vil gå fra at være ‘long’ til at være ‘short’? Altså hvor de i stedet placerer deres midler, så de i stedet kan tjene på at obligationsmarkedet vender med faldende priser og stigende renter? En af de områder David Morgan mener man kan finde ‘lede-tråde’ til at svare på dette spørgsmål er ved at se i junk-obligationsmarkedet, og her kan realkreditobligationer i boligmarkedet være en af disse ledetråde. Og Greg Hunter startede interviewet ved bla. at nævne at det private boligmarked i USA faldt med 10,5% i november 2015.
Hvad har fået Federal Reserve til at hæve renten, til trods for at ingen af de fundamentale elementer i USA’s økonomi taler herfor? David Morgan nævner at mange lande er igang med at gøre sig mere uafhængige af US$ (de-dollarize), bla. ved at sælge ud af deres beholdninger af USA’s statsobligationer og ved at øge intern handel via egne valutaer fremfor i US$. Det er bla. det vi ser man gør imellem BRICS landene – ledet af Kina og Rusland. Og David Morgan bemærker, at en af de ting, der kan have motiveret Federal Reserve til at hæve renten, kan have været at det på kort sigt vil kunne:

 • styrke US$ og dermed få de-dollarize processen til at gå langsommere
 • måske kunne motivere nogle af dem, der historisk har søgt både US$ og USAs statsobligationer som sikker havn, til at komme tilbage

Det er der dog ikke noget der tyder på endnu.
Greg Hunter nævner, at noget af det han mener har gjort at systemet har kunne holde sig oven vande siden Finanskrisen startede i 2008 har været at man i USA bla. har:

 • Tilsidesat lovfastsatte normale krav til regnskaber, så banker kan værdisætte deres aktiver efter hvad de selv synes de er værd og ikke hvad markedet vil prissætte dem til
 • Man har set igennem fingre med bedrageri med manipulation med valutakurser og med LIBOR-renten (London Inter Bank Offered Rate).
 • Federal Reserve har gennemført Quantitative Easing opkøbsprogrammerne, hvor man med billioner (= 1.000 milliarder) af nyskabte digitale US$ har været ude i markedet og har købt op af giftige realkreditobligationer (Mig: så bankerne slap af med dem til en kunstig høj pris), og de har købt op af USA’s statsobligationer (Mig: og har dermed kunne holde prisen høj og renten kunstigt lavt – til gavn for USA’s dybt forgældede føderale regering).

De drøfter frem og tilbage om hvem der får ret?

 • Dem som fortæller vi står foran et økonomisk kollaps eller
 • Dem som siger vi nu er på vej ud af krisen?

Og David Morgan mener at vi står overfor et kommende økonomisk kollaps, alene det at de FIAT gældsbaserede monetære systemer matematisk vil kollapse til sidst og fordi ingen af den type monetære systemer historisk nogensinde har overlevet. Og det samme vil ske for US$ – det er ikke længere et spørgsmål om, men hvornår? David Morgan mener forløbet for et kollaps af US$ vil være som en snebold, der lansomt vokser sig større – og som tiden går – stiger i både størrelse og hastighed for til sidst at skabe en lavine, som økonomisk vil “begrave” dem, som ikke er forberedt på det.
Federal Reserve har længe sagt de vil hæve renten, bla. troede alle det ville ske i september 2015, men dette blev udsat pga. det mindre krak (mini-lavine) der var på aktiemarkederne i august, og som først skulle stabiliseres, inden man igen kunne tale om at hæve renten. Sidenhen har “lavinen” udviklet sig med:

 • Dårlige tal for udviklingen i detailhandlen.
 • Dårlige ISM tal (et indeks som udgives af Institute of Supply Management og som er er miks af tal indenfor produktion: Beskæftigelse, produktionslagre, nye ordrer og leverancer.)
 • Dårlige tal for udviklingen i industriproduktion.
 • Dårlige tal for Baltic Dry Index (måler priser og volumen på skibsfragt af alle typer råstoffer, halvfabrikata og færdigvarer). Dette tal er stadigvæk lavt selvom de fragtskibe man benytter i dag har langt større kapacitet i forhold til tidligere.
 • Greg Hunter nævner at han interviewede Gregory Mannarino tilbage i Maj, hvor Gregory Mannariso sagde, at det var nu aktiemarkederne ville toppe, og han har haft ret i denne udtalelse indtil nu.

Federal Reserve har forgæves forsøgt at stimulere økonomien ud af krisen ved at skabe nye digitale US$ og derigennem ikke bare øge adgangen til kredit for markedet, men tillige til kunstigt lave renter. Og det har Federal Reserve gjort siden 2008 uden det indtil nu har haft nogen effekt, der er så stor, at økonomien har fået så meget fart på, at den selv kan fortsætte uden økonomisk stimuli.
Det som er anderledes ved dette kommende kollaps af US$, er, at tidligere økonomiske kollaps af et lands økonomi, dets statsobligationer og/eller dets valuta har været, at det har afgrænset sig til selv landet eller i hvert fald et mindre geografisk område. Denne gang er det globalt, fordi US$ fortsat er verdens valutareserve. Og hvis US$ kollapser, så risikerer alle andre valutaer i verden at ryge med ned, for de er i høj grad bundet op på US$. Det er bla. derfor BRICS landene har startet en proces, hvor de forsøger at komme ud af denne “fælde”, dog tror David Morgan ikke at BRICS landene med Kina og Rusland i spidsen helt kan undgå at blive negativt berørt af et US$ kollaps.
David Morgans hovedbudskab er her, at det som er vigtigt for folk at forstå at et US$ kollaps vil berøre alle over hele jorden.

Ædelmetal

Prisen på fremtidskontrakter for sølv og guld ligger lige nu på meget lave priser (Mig: en vigtig årsag er at de er manipuleret kunstigt lave). Derudover så nævner David Morgan, at markeder reagerer mere på psykologiske faktorer og fornemmelser, end de reagerer på fundamentale analyser for et marked og dets fremtidige potentiale. Og nogle psykologiske priser på fremtidskontrakter for sølv på først per ounze og senere igen på ,5 per ounze har betydet at markedet herfor har fået brudt sin psykologi. Og det gør, at mange har givet op på dette markedet, de som har købt holder fast i det de har købt og nye potentielle investorer indenfor disse fremtidskontrakter for sølv holder lav profil og ser tiden an.
Men fundamentalt kan situationen for sølv dog ikke være bedre.

 • (Mig: prisen på fremtidskontrakter er manipuleret kunstigt lave)
 • De nuværende priser på fremtidskontrakter på sølv ligger på ca. ,5 per ounze og det er – under – den pris som miner har at omkostninger ved at hive sølv op af undergrunden. Kun en mine i verden har så lave omkostninger at de stadigvæk kan levere sølv til disse priser, mens resten må indstille produktionen.
 • Den globale nedgang i økonomisk aktivitet har også betydet at priser på kobber, bly, zink m.v. har været nedadgående og man skal her huske at 65-70% af verdens sølvproduktion foregår som en sideproduktion ved minering af bla. kobber, bly, zink. Så hvis minering af disse råstoffer går ned, så betyder det også at produktionen af sølv på den måde falder.
 • I USA minerer man internt kun ca. 20 mio ounzes om året, mens efterspørgslen per år har ligget på næsten 40 mio ounzes. Egentlig skal al intern sølvproduktion af Silver Eagle sølvmønter fra USA’s mønteri ved lov foregå med sølv mineret internt i USA. Men efterspørgslen har været så høj, så Kongressen har måtte ændre lovgivningen og nu tillade at USA’s mønteri producerer Silver Eagles mønter med importeret sølv. Alt det sølv der importeres går naturligvis ikke kun til produktion af sølvmønter, men bliver også i høj grad brugt i industrien.

Markedskræfterne vil til sidst overrumple Federal Reserve

Greg Hunter nævner at:

 • Retail Home Sales faldt 10,5% i November, og det var før Federal Reserve hævede renterne.
 • 2016 er valgår hvor USA skal vælge en ny præsident.
 • Det kan være Federal Reserve indser de var alt for tidligt ude, og måske vælger at udskyde flere rentestigninger eller måske kan være tvunget til at sænke renten igen tilbage til 0%.

David Morgan svarer at hvis det gør dette så mister Federal Reserve al troværdighed, i hans øjne vil renten skulle ligger må mindst 1½-2% for at Federal Reserve ville kunne gå den modsatte vej igen og sænke renten uden at miste deres troværdighed.
David Morgan nævner også, at markedet for USAs statsobligationer på et tidspunkt vil gå imod Federal Reserve. (Mig: FED’s ønsker om at kunne holde priserne høje og renterne kunstigt lave), og obligationsmarkedet er i henhold til David Morgan langt større og har meget mere magt, end Federal Reserve har mulighed for at styre/kontrollere. Når markedskræfterne for alvor tager fat, så er der ikke noget Federal Reserve kan gøre for at vende og kontrollere udviklingen.
Greg Hunter spørger om ikke markedet til sidst vil erkende, at de manipulerede tal, der kommer fra USA’s føderale regering er BS med BS på, og at de førnævnte tal såsom dårlige tal for salget af private boliger, dårlige tal for ISM, for Baltic Dry Index er tydelige indikatorer herfor. Og David Morgan giver ham ret og nævner, at det dog stadigvæk er sådan, at mange mennesker ikke engang ved, at de ikke ved, hvor slemt det står til. Og at det bla. skyldes at de eneste nyheder og informationer de får er fra main stream media.

Hvad er David Morgans bud på 2016?

 • Han mener ikke økonomien i USA vil forværres markant i 2016 og at vi derfor kun vil se en langsom forbedring i priserne på fremtidskontrakter på ædelmetal. Hvis de pludselig skulle stige markant skulle det være hvis der sker noget markant geo-politisk i verden, og hvor USA er med i første ræke med direkte krigsdeltagelse, international økonomiske sanktioner og cyperkrig.
 • At det er godt at forberede sig allerede nu, og at det er bedre at være tidligt ude end at gå igang for sent.
 • Han læser lidt op fra sin nye bog The Silver Manifesto, og her viser han at tal for manipulation med ædelmetal, som overgår en af nyere tids største pyramidespils-skandaler, Bernard Madoff
 • Han nævner også at hans bog ‘The Silver Manifesto’ er en der peger på problemerne, og at han gerne vil fremhæve Chris Martensons’ spritnye nye bog ‘Prosper’ som i langt højere grad viser konkrete løsninger på problemerne, ikke mindst hvordan man sikrer sig selv som privatperson, økonomisk, uddannelsesmæssigt, psykisk, fysisk, sundhed m.v.

Source: Voluntaristen syndikeret til Liberator
Photo by Mike Poresky

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.