Originalt udgivet på adressen Priserne på guld og sølv er manipuleret kunstigt lave.
Voluntaristen syndikeret til Liberator

Det er fremtidskontrakter (futures) på guld/sølv der primært bestemmer prisen på disse to ædelmetaller.

En fremtidskontrakt findes i mange afskygninger, hvor man aftaler en pris for en vare (kød, korn, ædelmetal, olie, metal etc) forud mod levering om eksempelvis et års tid.

Der er så det ved det at de store banker i bla. USA gerne må smide alle de fremtidskontrakter for ædelmetal på markedet de vil – uden nogen former for aftaler med miner, der rent faktisk kan leverer ædelmetallet når kontrakten udløber. Det er samlet set med til at holde prisen på ædelmetal kunstigt nede, fordi udbuddet er kunstigt højt.

Flere kilder jeg lytter til hævder at markedet for fremtidskontrakter for ædelmetal er tæt på 100x større end der reelt findes ædelmetal til at kunne bliver leveret for disse kontrakter – hvilket også betyder at hovedparten af dem ordnes ved, at køber får US$ i stedet for sin vare. Det er alt sammen med til at holde prisen på ædelmetal kunstigt nede.

Gregory Mannarino fortæller her, at de store banker som sætter hovedparten af disse fremtidskontrakter på markedet, bruger ‘market-orders’ i stedet for traditionelle ‘limit-orders’.

  • limit-order: er en måde hvor man forsøger at få så god en pris som muligt for sine varer inden man vælger at sælge dem.
  • ‘market-order’: er derimod bare at smide varer og tjenester på markedet, oplyse markedet om hvor hvor meget der er til salg, og at køber selv bestemmer prisen herfor.

For øjeblikket er der rekordefterspørgsel efter eksempelvis Silver Eagle mønter fra USA’s statsmønteri. Mønteriet har derfor indstillet muligheden for at kunne foretage bestillinger, og dette genoptages først igen engang i august. Det hænger slet heller ikke sammen, at der er rekordefterspørgsel på fysisk sølv, og prisen på sølv (og guld) fremtidskontrakter så samtidig med bankes i bund.

Det er helt utroligt hvad der findes af åbenlyse tvivlsomme metoder som bruges af staten og de store banker til at holde prisen på ædelmetal kunstigt nede. Og årsagen hertil, er, at de ikke må stige, for det vil udstille verdens (og ligeledes USAs) enorme økonomiske problemer.

Source: Voluntaristen syndikeret til Liberator