Originalt udgivet på adressen Grækenland = Finansielt kup fra Troikaens side.
Voluntaristen syndikeret til Liberator

Grækenland er i dag – i min optik = Finansielt Kup fra Troikaens side.

Inkompetente politikere

Ingen tvivl om at Grækenlands befolkning har valgt nogle inkompetente politikere i årtier, politikere som har ført en katastrofal økonomisk politik i form af en kæmpe stor offentlig sektor, ikke bare en nuværende massiv velfærd, men tillige gigantiske velfærdsforpligtelser i fremtiden – hvoraf en meget stor andel har været finansieret ved at optage gæld. Grækenlands politikere har i årtier ikke lavet nødvendige økonomiske reformer. Grækenlands statsgæld i forhold til BNP er steget kraftigt de seneste år, ikke kun på grund af optagelse af mere gæld, men også fordi Grækenlands BNP er faldende på grund af økonomisk depression i landet, med en arbejdsløshed på mindst 20% og en ungdomsarbejdsløshed på ca. 50%.

Der er ikke kun en låntager, der er også en udlåner

Der skal to til at danse Tango, der er ikke kun en låntager, der er også en udlåner. EUSSR, ECB, IMF og private banker har imidlertid et lige så stort medansvar for Grækenlands gældskrise, de har i årtier ukritisk lånt penge til Grækenland.

Naiv befolkning og regering

Den nye regering i Grækenland blev valgt på at finde en ny løsning på deres enorme gæld, og jeg tror her at både befolkningen og politikerne har været dybt naive og troet at IMF, EU, ECB m.fl.har ville gå med til en delvis gældssanering samt nedsættelse af renterne og en forlængelse af tilbagebetalingsperioden for den tilbageblivende gæld – samtidig med at man forbliver i Eurozonen.

Hvad bør Grækenland gøre?

I min optik ville langt det bedste for Grækenland være at gå statsbankerot og dermed afskrive al deres statsgæld. Melde sig ud af EUSSR og få en løs tilknytning, ligesom Norge. Forlade Euroen og genindføre Drakmeren – samtidig med at man også tillader befolkningen og virksomheder at bruge andre valutaer lige fra Euro’en over guld/søv til Bitcoin. Lade sig inspirere af at deres shipping industri har boomet – fordi det er et skattefrit erhverv, og derefter skære massivt i velfærden samt i deres gigantiske velfærdsforpligtelser. Foretage yderligere skattelettelser hvis muligt for at sætte ny gang i økonomien og tiltrække udenlandske investeringer. Jeg ved godt til vil gøre meget meget ondt på den ældre generation, som i høj grad har satset på at kunne gå tidligt på pension – alt sammen finansieret over skatten. Men det kan de ikke opnå og de kan ikke tillade sig at byde den unge generation at skulle arbejde og betale herfor – det har de aldrig haft indflydelse på.

Årsager til kick-the-can-down-the-road

Der er efter min mening følgende årsager til at sidstnævnte ikke sker – endnu.

  1. Jeg tror ikke Grækenlands befolkning er klar til at se i øjnene, at statsbankerot er den eneste vej ud af deres gældsproblemer
  2. Jeg tror heller ikke politikerne i Grækenland tør, og de er ikke kun bange for befolkningens reaktion
  3. Jeg tror også Grækenlands politikere er bange for Troikaen og hvem der ellers tilhører TPTB. Jeg tror Grækenlands nuværende statsminister, andre ministre, græske politikere m.v. er blevet truet ikke bare på deres eget liv, men også på familiens liv – hvis ikke de gennemfører de besparelser, privatiseringer og accepterer næste omgang nødlån
  4. Troikaen og TPTB kan ikke tåle at nogen lande forlader Eurozonen, det ødelægger deres drømme om et EUSSR, hvor nationalstaterne er udvasket og er blevet til regioner. Hvor nationale parlamenter ingen indflydelse har, men udfører det som teknokraterne i EUSSR bestemmer. Hvor Euroen spreder sig til alle EUSSR medlemslandene. Hvor EUSSR ikke kun opnår magt og kontrol over pengepolitikken via Euroen, men også opnår fuld kontrol over finanspolitikken i de enkelte medlemslande – fundamentet for at Bankunionen kan indføres.

Grækelands regering accepterer pludseligt krav som er endnu strengere?

Grækenlands nuværende regering satte betinglserne for nye nødlån til folkeafstemning, og befolkningen stemte klart nej. Grækenlands regering rejste til møde i EU regi med dette mandat for at forsøge at forhandle nye betingelser. Men i stedet for at forlade mødet og erklære at Grækenland går statsbankerot. Så accepterer Grækenlands nuværende regering samt et flertal af Grækenlands politikere at gennemføre endnu strengere betingelser end dem som befolkningen stemte nej til ved folkeafstemningen. Det giver simpelthen ikke mening, der må simpelthen være trusler og massiv korruption inde i billedet for at få dette gennemført.

Resultatet er:

  • Grækenland har været udsat for et finansielt kup, landet er ikke selvstændigt mere – men under EUSSR’s, ECB og IMFs administration
  • Landets øer, infrastruktur og andre resourcer tvangsprivatiseres nu og bliver efter min mening dermed beslaglagt af Troikaen m.fl.
  • Grækenlands befolkning er blevet totalt svigtet af sine nuværende politikere, når de vælger at lade sig kuppe fremfor at erkende de er bankerot, men hvor Grækenlands befolkning stadigvæk har ejerskabet over deres land, deres øer, resourcer og deres infrastruktur.

Jeg håber for Grækenland at de går statsbankerot og kan starte på en frisk, og jeg håber Grexit spreder sig til resten af EUSSR og smadrer ikke kun Euro’en men også EUSSR indefra….

Source: Voluntaristen syndikeret til Liberator