Originalt udgivet på adressen Har USA siden Finanskrisen i 2008 haft økonomisk vækst?.
Voluntaristen syndikeret til Liberator
I denne YouTube video stilles spørgsmålet: Har USA siden Finanskrisen i 2008 og frem til 2015 haft økonomisk vækst?
Det som der især her er fokus på er en kritisk gennemgang af måden som BNP og prisinflationen (CPI) beregnes i USA.

Source: Voluntaristen syndikeret til Liberator