jp.dk – Præster: Adskil stat og kirke

“I en rundspørge, som Morgenavisen Jyllands-Posten har foretaget, svarer knap 20 pct. af 500 præster, at adskillelsen bør finde sted. “
jp.dk – Præster: Adskil stat og kirke

Nu begynder præsterne også at fatte det. De har fattet at den politiske styring er dræbende.

I papir udgaven var der lidt mere kød på. Bl.a. en præst som undrede sig over at der var 85% af befolkningen som var medlem af folkekirken, men kun 2% der gik i kirke hver søndag. Det mente han kunne gøres bedre af en privatiseret kirke. Mon ikke han har ret, det lyder i hvertfald ikke som en uoverkommelig opgave at forbedre det tal.

Men bemærk også at det kun er 20%, det svarer nogenlunde til den tilslutning som Fremskridtspartiet havde da det kom frem, og derefter gik systemet igang med at argumentere imod.

I sidste ende så bliver der ikke Kirken der holder igen, men staten der ikke vil af med Kirken. Blot at tænke på den ubehagelige symbolik der kan være i at et så stort foretagende rent faktisk glider ud af politikernes kontrol.

Husk på, staten kan kun blive større – aldrig mindre!

 

You may also like

0 comments

Sign In

Reset Your Password