kirke

“I en rundspørge, som Morgenavisen Jyllands-Posten har foretaget, svarer knap 20 pct. af 500 præster, at adskillelsen bør finde sted. “jp.dk – Præster: Adskil stat og kirke Nu begynder præsterne også at fatte det. De har fattet at den politiske ...

Sign In

Reset Your Password