stat

Jeg har ofte undret mig over, at mange liberale, og ikke mindst anarkokapitalister, tordner mod staten, og alligevel finder mange af dem arbejde i det offentlige. Skyldes det blot, at det er let at have idealer, når vi er studerende, ...

“I en rundspørge, som Morgenavisen Jyllands-Posten har foretaget, svarer knap 20 pct. af 500 præster, at adskillelsen bør finde sted. “jp.dk – Præster: Adskil stat og kirke Nu begynder præsterne også at fatte det. De har fattet at den politiske ...

Sign In

Reset Your Password