kristendom

Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes.   For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med, og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med.  Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ...

Bo Nake anmelder den nye bog: "God is Back. How The Global Rise of Faith Is Changing The World" af John Micklethwait og Adrian Wooldridge.

“I en rundspørge, som Morgenavisen Jyllands-Posten har foretaget, svarer knap 20 pct. af 500 præster, at adskillelsen bør finde sted. “jp.dk – Præster: Adskil stat og kirke Nu begynder præsterne også at fatte det. De har fattet at den politiske ...

Sign In

Reset Your Password