Ulande

Fairtrade-handel er baseret på ideen om at give flere penge til bonden og mindre til mellemmanden, der videresælger varerne til aftagere i hele verden. Det sælges til en højere pris end konventionel mad med et subsidie til bonden mod at ...

Skal den danske stat give meget mere i u-landsbistand? Kan det offentlige forbrug sættes op med et vist antal kroner, hvis det private sættes ned med tilsvarende? Skal staten garantere alle et job? Skal skatten for rige personer og multinationale ...

Alle ved at der er forfærdeligt i Nordkorea. Det er der intet nyt eller overraskende ved. Selv blandt kommunister er der vel ikke mange andre end nogle få hos AKP2000 og DKP-M/L, altså de mest hardcore stalinister, der har sympati ...

I et interview med Berlingske Nyhedsmagasin 7-13 oktober 2005 forklarer Herbert Pundik et par ting om mellemøsten og danske virksomheders ageren i området. Desværre går det helt galt, når interviewets indhold stilles op i punktform: 1) Bestikkelse er en social ...

Da jeg gik i gymnasiet oplevede jeg – og gør faktisk stadig på universitetet – en brændende glød blandt mine medstuderende for at hjælpe verdens fattige ud af deres lidelser. Siden 80erne, eller i hvert fald så længe jeg kan ...

I de foregående par uger har hele verden været genstand for amatøragtige rockstjerneøkonomers forsøg på at overbevise os om det fornuftige eller ligefrem nødvendige i at øge resurserne til såkaldt ulandshjælp. Det ville egentlig være en sympatisk ide, hvis hjælp ...

Lørdag d. 2 juli afholdtes der 8 koncerter verden over under fællesnavnet Live 8. Formålet med dette er at råbe verdens ledere op der mødes til G8 topmødet denne uge i Edinburgh. Men hvad er det der skal råbes op ...

TV2 Øst har dækket ophugningen af færgen ”Kong Frederik IX” på en strand i Bombay massivt. TV-stationen har nærmest spillet en aktiv rolle for at presse politikere og miljøorganisationer til at sætte fokus på ophugningen. For, forholdene er forfærdelige for ...

I dette interessante interview med den liberale økonom og forfatter, Hernando de Soto, får vi et glimt af, hvad ingen venstreorienteret forsker, ulands-hippie eller Danida-bureaukrat ved – eller ønsker at vide. Ovennævnte grupper er kun interesserede i at hjælpe ulande, ...

Økonomisk teori kræver antagelser for, at man kan drage slutninger. Derfor er det en god ide at undersøge, hvilke antagelser man kan gøre om Bangladesh, før man drager slutninger om, hvorfor landet befolkes af relativt fattige mennesker. Jeg vil i ...

Sign In

Reset Your Password