Fordeling, vækst og reklamer

Kritikken af det kommercielle samfund har ofte lydt, at forbrugere prakkes dårlige produkter på af manipulerende reklamer og forestillede behov. Den kulturradikale kritik formulerer fordelingen i det kommercielle samfund som et resultat af virksomhedernes evne til at manipulere og fremstille disse behov. De virksomheder, som er dygtigst til at manipulere, bliver rigest. Denne kritik levner […]