Reguleringsliderlighed

Det er klart, at når Folketinget til stadighed vedtager nye love uden at afskaffe et tilsvarende antal, må den samlede lovmængde nødvendigvis stige. Men ikke nok med det: Produktionstempoet af love er steget stødt i det sidste århunderede: Der vedtoges således fem gange så mange love om året slutningen af 1990’erne, end der vedtoges i […]