Vand bevaring – via det frie marked

I USA kan de finde ud af at løse problemer med udtørrede vandløb på det frie marked. Se den ganske gode og korte video for hvordan økonomisk teori anvendes i praksis til at overkomme et negativ eksternalitets problem.

Dette er et glimrende eksempel på hvordan negative eksternaliteter bliver løst ved brug af ejendoms retten, læs evt mere om Coeases Theorem her: http://en.wikipedia.org/wiki/Coase_Theorem

HT: Mises blog

You may also like

0 comments

Sign In

Reset Your Password