Vand bevaring – via det frie marked

I USA kan de finde ud af at løse problemer med udtørrede vandløb på det frie marked. Se den ganske gode og korte video for hvordan økonomisk teori anvendes i praksis til at overkomme et negativ eksternalitets problem. Dette er et glimrende eksempel på hvordan negative eksternaliteter bliver løst ved brug af ejendoms retten, læs […]