eksternaliteter

I USA kan de finde ud af at løse problemer med udtørrede vandløb på det frie marked. Se den ganske gode og korte video for hvordan økonomisk teori anvendes i praksis til at overkomme et negativ eksternalitets problem. Dette er ...

Boligen er fanget i et fængsel af planlove, fredningsbestemmelser og rigide regler. Nu skal den slippes fri, skriver Jesper Juul Andersen.

Sign In

Reset Your Password