Offentlig service

Fængslerne er universiteter i kriminalitet, på de psykiatriske hospitaler behandler de patienterne ihjel, Folkekirken er en hovedfaktor i afkristningen af Danmark, og skolerne er væresteder for personalet. Man kunne sikkert finde flere eksempler på det problem, jeg har valgt at ...

Dette er jo i høj grad tiltrængt, men man kan dybt betvivle om der overhovedet vil ske nogen fremskridt når Statsminister Fogh samtidigt lover, at der ikke vil komme mere brugerbetaling. Det virker jo lidt uforståeligt, når det eneste middel ...

”Og når I får flere dobbelttimer, så vil I også opdage, at I ikke skal forberede jer så meget.” Denne replik faldt på et lærerrådsmøde på et fjernereliggende provinsgymnasium. Det var det eneste argument, der blev brugt for at få ...

I stedet for blot at justere lidt på de nuværende SU-regler bør regeringen ændre systemet radikalt: Afskaf den statsfinansierede uddannelsesstøtte og fritag til gengæld de studerende for beskatning af arbejde. Det er på tide, at de danske studerende forlanger retten ...

Med det nye medieforlig forventes det, at der kommer 75 mio. ekstra ind i licens hvert år, hvilket svarer til at 37.500 husstande skal slippe 2.000 Kr. årligt. Da 2.000 Kr. er mange penge, så er der mange studerende som ...

Dette er budskabet fra Bertel Haarder, efter de seneste folkeskoleaftaler, der har betydet større statslig styring. Aftaler, der har givet skolerne redskaber til, at føre tilsyn med eleverne. Disse redskaber er bl.a. obligatoriske test og en statslig kvalitetsstyring, der vil ...

Jeg er personligt møgtosset over de allestedsnærværende fotofælder, som på en dårlig dag kan lænse min lomme for 2000 kr for en enkelt forseelse. Selvfølgelig anerkender jeg, at der kan være brug for fartgrænser, og at private vejejere i et ...

Det er en politik jeg selv og den overvejende del af læserne er et produkt af. Og uden at jeg skal gøre mig selv til et viljeløst offer for den førte politik, tror jeg, at jeg fagligt ville have været ...

Jeg tror næsten ikke, at jeg kan forestille mig noget mere deprimerende end at blive så gammel og affældig, at jeg ikke kan tage vare på mig selv. Efter min mening skal der en helt ekstraordinær livsglæde og selvdisciplin til ...

[Redaktionel note: Denne artikel har tidligere været bragt som kronik i Jyllands-Posten.] En af fordelene ved, at vi danskere er så rige er, at vi kan tillade os at opføre os mere tåbeligt end befolkningerne i de fleste andre lande. ...

Sign In

Reset Your Password