Miljø

I USA kan de finde ud af at løse problemer med udtørrede vandløb på det frie marked. Se den ganske gode og korte video for hvordan økonomisk teori anvendes i praksis til at overkomme et negativ eksternalitets problem. Dette er ...

Verden står overfor en klimakatastrofe, og vi må gøre noget! Politikerne står i kø for at lancere det ene initiativ efter det andet til at stoppe udledningen af CO2 og dermed stoppe den globale opvarmning og dermed klimaforandringerne. Men helt ...

Der lægges ud med at fastslå at miljøet aldrig har været bedre, og at der ingen problemer er. Miljøbevidstheden er et velstandsfænomen og mennesker synes at blive miljøbevidste når det ikke længere er nødvendigt. Det gode ved Steen Steensen er ...

Efter fyrværkeri ulykken i Seest har myndighederne nu frikendt sig selv for ansvar, med argumentet om at det eneste som de kunne have gjort for at forhindre ulykken, var at forbyde fyrværkeri. Der overser man godt nok lige en enorm ...

En nødvendig forudsætning for et frit marked er en veldefineret, beskyttet og respekteret privat ejendomsret. En udvanding af privat ejendomsret hæmmer fri handel og sår tvivl i sager, hvor ejendom er blevet krænket. Samtidigt vanskeliggør det bestemmelse af omkostninger. Kan ...

For at markere vores bekymring for et bæredygtigt miljø og for at hjælpe de ulandene, skal vi undlade at købet noget som helst i dag, mener aktive forbrugere, som er den danske aflægger af Buy nothing Day. Jeg mener derimod ...

Jægerne har haft det svært de sidste mange år og et nyt beslutningsforslag fra den politiske venstrefløj gør det ikke nemmere for dem. Bliver forslaget vedtaget, vil det sætte en stopper for udsætning af fugle til jagt. Tanken er, at ...

I august 2004 blev jeg haveejer, og efterfølgende har jeg faktisk udviklet mig til at blive lidt af en mælkebøttefascist. Det er ubegribeligt, hvor meget disse blomster kan irritere mig. Specielt, når jeg har set min fars græsplæne, som efter ...

Til min frustration og ærgrelse er diskussionen om grænser for vækst atter dukket op – som en trold af en æske. Her gik man og troede, at den vildfarelse var lagt i graven, men som en anden ”living dead”, er ...

Følgende svar er modtaget fra Skov- og Naturstyrelsen på denne selvinkriminerende skrivelse. David Karsbøl Tak for din henvendelse. Som det fremgår af din malende beskrivelse var det en hændelig og utilsigtet hændelse der førte til at frøen døde. Artsfredningsbekendtgørelsen giver ...

Sign In

Reset Your Password