Glistrup og Krigsmaskinen

Berlingske Tidende, 18. juli 1972: Det at have et militær kan naturligvis aldrig være et mål i sig selv. Der er tale om en ren hensigtsmæssighedsbedømmelse af, hvorvidt den forsikringspræmie, som udgøres af de direkte og indirekte udgifter til militæret, i den givne situation er for stor eller for lille, sammenlignet med den merrisiko, der […]