anarki

Overvågning   ”Hvis du intet har at skjule, har du intet at frygte”, en tese, der nok havde gjort de selvsamme personer populære hos nogle af de værste rædselsregimer, denne verden har set. Hvori består statens ret, til at overvåge ...

En kritik af det nuværende system Den gængse skole i dag er et forkasteligt projekt, hvis eneste mål er at lære børn at adlyde autoritet og fortsat at bibeholde statens magtstrukturer. Som flere og flere presses igennem systemet lærer medianeleven ...

Skrevet af Hans-Hermann Hoppe. Her er den essentielle læsning om anarkokapitalisme, som også kan kaldes den naturlige orden, privatejendomsanarki, ordnet anarki, radikal kapitalisme, privatretssamfundet eller samfundet uden en stat. Dette er ikke ment som en udtømmende liste. Faktisk er alene engelsksprogede ...

Har du set den amerikanske TV serie Jericho der kørte på CBS fra 2006 til 2008? Hvis svaret er nej, så få fingre i afsnittene og se dem! Sandsynligheden er at hvis du er libertarianer, liberal eller anarkist, så vil ...

Anti-Flag er et anarkistisk punk band, der desværre ikke skelner imellem dit og mit (brugsret), men tilgengæld deler vi værdier med dem, når det kommer til krig. Lyt til nedenstående sang og bliv inspireret til næste gang du har diskussionen ...

Jonas Reschat analyserer, hvilke mekanismer, der kan sikre stabilitet i et anarki.

Henrik Gade Jensen beskriver, hvordan håndhævelsen af lov og ret historisk set er gået forud for etableringen af en statsmagt. Der gøres op med retspositivsmens sammenkædning af ret og stat og gives eksempler på spontane ordner, der fungerer uden lovgivning.

David Friedman beskriver, hvordan han forestiller sig, at lov og orden vil opretholdes uden en stat.

Sign In

Reset Your Password