Originalt udgivet på adressen Mørklægningspolitikerne kan ikke mørklægge Google.
Voluntaristen syndikeret til Liberator
Jeg havde ellers den formodning at vores repræsentative demokrati gik ud på, at vælgerne stemte på politikere, der ikke bare repræsenterede deres interesser i Folketinget, men også stod vagt om alle borgernes grundlovssikrede frihedsrettigheder. Det repræsentative demokrati har imidlertid spillet 100% fallit efter min mening, det er nu udskiftet med politiker-demokratur.Kan du huske at politikerne fra V, K, S, SF og R stemte for Mørklægningsloven dagen før Grundlovdag 2013? Og jeg har det sådan at de politikerne der i dette Folketing er valgt ind for førnævnte partier, men som “glemte” at møde op og stemme imod – samtykker ved at udeblive.

Repræsentativt demokrati har nogle ulemper, jeg kalder det eksempelvis flertalstyranni, når et flertal af borgerne vælger politikere, der får gennemført lovgivning, der viser sig at tryne mindretal, det være sig økonomisk eller frihedsrettet. Noget af det værste er her “folkevalgte”, der udøver politiker-demokratur. For størstedelen af de folkevalgte er hovedformålet at blive valgt til magt, igen og igen, og at bruge magten til detailregulering og kontrol af vores liv, og nu må vi ikke få lov til at kontrollere, hvordan de bruger deres magt – fordi agtindsigt indskrænkes.

Folket tjener politikerne – ikke omvendt

At det ikke er politikerne der tjener folket, men folket der tjener politikerne – er dette endnu et godt eksempel på.
Så vi har ikke længere politikere i det nuværende Folketing (hov jeg mener naturligvis det nuværende Politikerting) fra S, SF, R, V og K som er på Tinge netop som repræsentant for de vælgere, der har stemt på dem, de er der i stedet 100% for egen vindings skyld – det manglede da også bare.
Næste skridt må være at kunne skjule magtmisbrug og korruption.
Så vores politikere skal åbenbart ikke længere være ydmyge og ansvarlige overfor det hverv de er valgt til at forvalte, de skal i stedet kun tage hensyn til sig selv. Pressen og borgerne skal så vidt muligt ikke have mulighed for at kunne holde øje med og kontrollere hvad politikere, ministre og embedsmænd foretager sig. Og det skal man huske at holde op imod, er hvis man til gengæld som almindelig borger ikke lever op til politikernes regler og love, hvis ikke man gør som foreskrevet, så risikerer man bøde eller måske endda en tur bag tremmer.

Vores frihedsrettigheder fjernes – bid for bid

Hver eneste gang politikerne har lejlighed til det, så formindsker de dine og mine frihedsrettigheder, gerne i så små bidder, at der ikke er nok vælgere der protesterer over det og tilsvarende sikkert har glemt mørklægningen frem til næste Folketingsvalg.

  • Tilbage i juni måned 2012 fik daværende skatteminister Thor Mögers vedtaget SKAT-lovforslag L170B, det giver SKAT’s medarbejdere lov til at gå ind på privat ejendom uden retskendelse fra en dommer, en mistanke om sort arbejde er tilstrækkeligt. Nu kan vi ikke længere være helt sikre på at kunne være helt privat på vores egen grund.
  • Og som nævnt i indledningen, så har politikerne i det nuværende Politikerting dagen før Grundlovsdag 2013 stemt for mørklægningen, hvilket indebærer begrænsning af pressens og borgernes aktindsigt i deres magtanvendelse.

Ingen af disse mørklæggere fortjener at blive genvalgt

I mine øjne fortjener ingen af politikerne fra SF, R, V, K eller S der enten stemte for eller glemte at stemme imod Mørklægningsloven – at blive valgt igen til Folketinget.
Derfor har jeg lavet sider om alle mørklæggerne fra S, V, K, SF og R og sørget for at de alle bliver godt indekseret i alle de store søgemaskiner, herunder Google, og forhåbenligt kan det være med til at ingen vælgere til næste Folketingsvalg glemmer navnene på nogen af mørklægningspolitikerne.

Det Radikale Venstre

Source: Voluntaristen syndikeret til Liberator