Originalt udgivet på adressen Minimumslønninger hæmmer jobskabelse.
Voluntaristen syndikeret til Liberator

Minimumslønninger eller mindstelønninger der er fastsat ved lov fungerer på samme måde som kontanthjælp og dagpenge gør. Det hæmmer og fjerner nemlig helt automatisk en underskov af jobs, som ikke bliver skabt, fordi det ikke er rentabelt at skabe dem.

Årsagen er, at den løn man som minimum skal betale ved en minimumsløn eller den sociale ydelse man skal konkurrere med er så høj, at den overstiger værdien af det arbejde som en privatperson eller virksomhed ellers gerne ville betale for at få udført.

Det betyder at vi ikke længere har jobs såsom at fylde benzin på bilen, vaske ruden og tjekke trykket i dækkene på en tankstation. At der ikke er nogen der hjælper med at pakke varerne ned i supermarkedet. At masser af private ikke har råd til at hyre rengøringshjælp.

Den mest alvorlige negative konsekvens ved minimumslønninger og høje sociale ydelser er at mange ikke-boglige unge ikke får nogen chance for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. For dem er chancen for at få en fod indenfor på arbejdsmarkedet, at de kan starte med et let job og arbejde sig op, få mere og mere erfaring, der så senere kan give dem den viden og erfaring der skal til for at få adgang til andre og bedre betalte jobs. Mange af disse unge vil sagtens i starten kunne leve på en meget lav startløn, da de ofte stadigvæk bor hjemme og dermed ikke har mange store og faste udgifter.

Nogen argumentere tit og siger at det ikke kan nytte noget, fordi man ikke kan få sin egen bolig, sin egen bil og ikke kan stifte familie på disse lave opstartslønninger. Det er dog heller ikke meningen man skal det, da det ofte er målrettet unges første chance for et job. Og man skal aldrig være uansvarlig og vælge at købe hus, transportmiddel og slet ikke overveje at få børn, medmindre man vitterligt har råd til det.

I en artikel på JP.dk hævder Jean-Claude Juncker, at hvis han bliver formand for EU-kommissionen, så vil han vil arbejde hen imod en social mindsteløn i hvert medlemsland i EU. Men det Hr. Junker foreslår er jobdræbende, økonomisk selvmål og en økonomisk myte der desværre er meget vanskelig at få aflivet.

Source: Voluntaristen syndikeret til Liberator