Liberator

3052989539_7a5aa8fecf_liberty-gold

Vil du arbejde for frihed, fred og et samfund baseret på frivillighed? Vil du være en del af en verdensomspændende bevægelse for frihandel? Så kom med ind i frihedskampen.

B liv frihedskæmper. Liberator har altid plads til flere journalister, whistleblowers, forfattere, oversættere, grafikere, IT udviklere, videoklippere, korrekturlæsere, redaktions- og kontorarbejdere. Kan du navigere i en overvældende strøm af kompleks materiale? Og kunne du tænke dig at få erfaring med medieproduktion og drift? Så send en mail til alexanderkirkegaard@gmail.com og fortæl hvad du kan bidrage med, og hvor vi kan kontakte dig. Skriv “Frivillig hos Liberator” i emnefeltet.

฿liv investor. Køb anparter i Liberator, og bliv medejer af en kapitalistisk organisation der arbejder for frihed på adskillige niveauer – Feks. finansiel teknologi, operationel sikkerhed, medieproduktion og skarp innovation. Dine anparter giver selvfølgelig stemmeret og inflydelse på sammensætningen af ledelsen og udviklingen af projektet. Og har vi overskud – Så giver dine anparter dig osse ret til dividende. Kontakt alexanderkirkegaard@gmail.com for at få mere kontaktinfo og prospekt. Skriv “Investor i Liberator” i emnefeltet.

Tilslut dig modstandsbevægelsen. Er du klar på at arbejde med praktisk aktivisme og civil ulydighed? Og kunne du tænke dig at samarbejde med andre ildsjæle rundt omkring i Danmark? Liberator kan hjælpe dig med at komme i kontakt med et netværk i dit lokalområde. Send en mail til alexanderkirkegaard@gmail.com fra en sikker forbindelse, giv os en sikker returadresse eller en key, og fortæl hvilken større by du er tættest på. Så sørger vi for at formidle kontakten.

Photo by jirotrom

dissidens logo

Liberator er indgået i et frivilligt forbund med den anarkistiske og libertarianske blog Dissidens.dk. Vi syndikerer nu indlæg om frihed, liberalisme, anarkisme, selvejerskab og ikke-aggression  – og sørger for henvisningerne tilbage til kilden.

 

Liberator har modtaget et udmeldelsesbrev brev via den anonymiserede emailservice tutanota.com. Læserbrevet er underskrevet “En som ønsker udmeldelse af den danske stat”, og falder således fint i tråd med sager som Liberater har en vis tradition for at bringe.

Det må siges at være en skrap kommentar til det nyudskrevne folketingsvalg.

Hvis du vil læse noget lignende, så kan Niklas Nikolajsens udmeldelsesbrev anbefales.


Date: 27. May 2015 16:01
From: frivilligesamfund@tutanota.com
To: stm@stm.dk, lars.rasmussen@ft.dk
Subject: Åbent brev til Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning Schmidt om hvilken type organisation I betragter den danske stat som (tvangskollektiv eller fællesskab)

Til Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning Schmidt

Jeg er en person der bor i det geografiske område I kender som det danske kongerige. Jeg er på mange måder helt almindelig bortset fra at jeg har gjort en usædvanlig stor indsats for at prøve selvstændigt at forstå hvad det er for nogle regelsæt der skaber et fredeligt og konstruktivt samkvem mellem mennesker. Jeg er kommet frem til at den form for demokrati der praktiseres i dag grundlæggende er et destruktivt system. Jeg er nået frem til at i et demokrati har alle aktørerne (vælgere, politikere, ansatte, lobbyister m.fl) håbløse incitamenter der nærmest ikke kan give andet resultat end en stadigt stigende centralisering og en mere voldelig kultur indtil demokratiet på en eller anden måde bryder sammen under sin egen vægt. Det var f.eks. det vi så med den demokratisk valgte nationalsocialist Adolf Hitler. Den tyske befolkning var så berøvet for frihed at Hitler efter sin valgsejr kunne erklære sig som Tysklands eneherskende Führer. Selv efter 2. verdenskrig er der desværre mange der ikke har forstået at det der reelt startede krigen var tilpas mange menneskers tro på demokrati. Jeg er særdeles bekymret for at et nyt demokratisk sammenbrud nærmer sig men i endnu større skala. Samtlige gamle vestlige demokratier har fået betydelig mere tvangscentralisering i de seneste 50 år. Demokratierne bliver generelt mere og mere krigeriske både indadtil mod deres “egne” befolkninger og udadtil mod omverdenen. Uansvarlighed bliver for alle demokratiets aktører belønnet i stor stil. Jeg har vedhæftet en liste med nogle af demokratiets indbyggede destruktive incitamenter. Disse incitamenter kan efter min opfattelse ikke bare laves om så demokrati på magisk vis kommer til at fungere. Der er grundlæggende brug for et brud med demokratiet som styreform som jeg ser det. Det ved jeg at mange er uenige med mig i og det er helt fair. Jeg skal ikke bestemme hvilket samfundssystem andre mennesker skal leve under.

Jeg henvender mig til jer fordi jeg ønsker at udmelde mig / framelde mig den danske stats regelsæt. Nogle mennesker vil givetvis mene at jeg allerede i dag kan melde mig ud af den danske stat, men med det mener de at jeg kan fraflytte det territorie som den danske stat i dag i praksis har overherredømmet over, inklusive min egen ejendom. Det er kun en form for udmeldelse der giver mening i et system hvor den private ejendomsret reelt er afskaffet. Det svarer til hvis man er tvunget til at fraflytte x-købing by hvis man ville slippe for at betale vilkårlige regninger fra den lokale skobutik selv om man ikke er interesseret i at købe skobutikkens produkter. Hvis en skobutik kunne tvinge alle i et stort geografisk område til at betale selv om “kunderne” ikke er interesset i produkterne skal der ikke megen fantasi til at forestille sig hvordan det ville gå med skobutikkens priser (op) og produktkvalitet (ned). Det er det der gradvist er sket med demokratiske staters priser og produkter som jeg ser det.

Med udmeldelse af den danske stat forstår jeg, at jeg/vi overgår til en situation hvor jeg bestemmer fuldt og helt over mig selv og det som nu er eller i fremtiden bliver mit gennem frivillige dispositioner. Magthaverne i den danske stat fortsætter uforandret med at have magten over alle øvrige personer og ejendom efter de hidtil gældende principper i det danske demokrati indenfor de øvrige dele af det territorie den danske stat hidtil har haft magten over. Relationerne mellem mig og mine omgivelser (inklusive den danske stat) bliver baseret på frivillige aftaler. Jeg har tidligere for at blive meldt ud kontaktet den af jeres lokalafdelinger (kommuner) I hidtil har betragtet mig som hørende til. Men en sådan ordning kendte de ansatte ikke til eksistensen af. Så må der bruges andre midler tænker jeg. Grunden til at jeg skriver til jer og beder om en aftale om udmeldelse i stedet for bare at skrive en ensidig uafhængighedserklæring er, at jeg vil forsøge at få jer til at tage stilling til hvad det er for en type organisation I vil være ledere af. Er det et tvangskollektiv eller et kollektivt fællesskab? Jeg har flere gange hørt personer i statens ledelse omtale det nuværende system som et fællesskab. Men fællesskaber forudsætter valgfri deltagelse på samme måde som et tvangsægteskab ikke er et fællesskab. Agter I på trods af at jeg ønsker udmeldelse at bruge vold og trusler mod mig fremadrettet for at tvinge mig til at være med til at bære byrderne ved de tiltag som I (men ikke jeg) ønsker bliver sat i søen?

Mit ønske om udmeldelse kommer ikke ud af et ønske om isolation, men af et ønske om samarbejde i stedet for udnyttelse. Mit håb er, at nogle af de andre mennesker der også indser der er store problemer med de gældende regelsæt får mod på ligeledes at melde sig ud og teste nye ideer til konstruktive regelsæt som andre mennesker herefter kan se hvordan virker. Det kan så forhåbentligvis gradvis føre til at nye samfund med bedre regler kan konkurrere mod systemer med dårligere regelsæt. De relativt dårligt fungerende kan så stille og roligt tabe markedsandele (ligesom en privat virksomhed der på et ureguleret marked sælger dyre/dårlige produkter også vil tabe markedsandele) og/eller de dårlige systemer kan forsøge at kopiere de efterspurgte ideer og forbedre sig så vi forhåbentlig kan få en positiv spiral og undgå et kolossalt og destruktivt sammenbrud der giver tredje verdenskrig eller lignende. Det jeg håber på er en decentralisering lidt i stil med hvad der skete da Sovjetunionen forholdsvis fredeligt blev til 15 republikker som var en meget mindre trussel mod deres “egne” borgere og omverdenen end det tidligere Sovjetunionen var. Den meget positive udvikling var nok ikke sket hvis sovjetborgerne ikke havde opsnappet at det dengang gik væsentligt bedre i Vesten end hos dem selv. Hvis der ikke er steder i verden der får lov til at teste og demonstrere mulige bedre regelsæt end demokrati vil det i mine øjne kommende uundgåelige kollaps nok snarere ske som noget i stil med det befolkningen oplever i det meget tillukkede Nordkorea hvor befolkningen ikke kan se et bedre alternativ fordi de ikke får lov til at se/opleve andet. Der er dagsordenen for befolkningen hungersnød. Al magt er stort set taget fra befolkningen. Sådan et monster risikerer et stort EU/USA-drevet globalt demokrati nok også gradvis at udvikle sig til. Og i sådan et system er der altså ikke mange fede magtpositioner tilbage, heller ikke for dem der mest ihærdigt forsøger at gøre det til en kariere at lefle for og skabe alliancer med andre magthavere. For nylig skød Nordkoreas øverste hersker en af hans højst rangerende minstre hvis synd var at han havde blundet under et arrangement hvor den øverste hersker deltog. Det er konflikthåndteringsmetoden i et samfund uden frihed. I et civiliseret samfund med frihed taler man om tingene og/eller går fremover fredeligt hver til sit hvis man ikke kan blive enige om hvad der er gode omgangsformer.

Rent praktisk forestiller jeg mig, at jeg efter modtagelsen af jeres beskeder om at I begge ser staten som et fællesskab går en tur hen til den af jeres lokalafdelinger (kommuner) I hidtil har betragtet mig som hørende til. Her vil jeg:
Vise dem vores korrespondance
Aflevere mit/mine forskelligt farvede sundhedskort i overklippet tilstand. Det er jo en slags medlemsbeviser der viser man er gyldigt medlem berettiget til diverse ydelser. Og da jeg ikke fremover er medlem  skal disse medlemskort selvfølgelig ikke længere bruges og jeg er ikke (med mindre vi konkret aftaler andet) berettiget til ydelserne.
Medbringe en blanket (på dansk og engelsk) hvor der står at jeg er udmeldt af den danske stats regelsæt pr. den og den dato. Den blanket vil jeg så bede om bliver underskrevet og stemplet på kommunekontoret. Dansk udgave af blanketten vedhæftet.
Medbringe mit pas så jeg kan få en anmærkning i passet om at jeg er frameldt den danske stats regelsæt pr. den og den dato.
Medbringe mit ubrugte valgkort til jeres folketingsvalg 2015 da jeg ikke finder det rimeligt at jeg skal have direkte indflydelse på hvem der bestemmer i jeres system.

Indtil jeg eventuelt hører andet fra eller aftaler andet med den danske stats ledelse eller ansatte vil jeg gå ud fra at jeg er velkommen overalt i det danske kongerige på samme vilkår som turister normalt er i Jylland, på Sjælland, Fyn og øvrige danske øer.

Jeg vil bede om jeres svar inden 7 dage. Det er trods alt et ret simpelt personligt moralsk valg mellem om I ønsker at være ledere af et fællesskab eller herskere i et tvangskollektiv. Hvis I af en eller anden grund ønsker at demokratiet skal betragtes som et tvangskollektiv så fortæl gerne hvorfor det samfundssystem på den lange bane skulle kunne give bedre resultater end det der var tilfældet i det 20. århundrede i alle de mange samfundssystemer baseret på tvangskollektivistiske ideologier. Jeg tænker på alle de socialistiske diktaturer der ud over at skabe fattigdom også skabte udryddelseslejre, genopdragelseslejre og fuldstændig fratog mennesker indflydelsen over deres eget liv. Flere af disse systemer kaldte sig demokratiske, f.eks DDR. Menneskers “egne” regeringer har i det 20. århundrede udryddet hundredevis af millioner mennesker. Alternativt til en accept af min udmeldelse vil jeg gerne have en begrundelse for at I finder det legitimt at sige nej til min udmeldelse. hvis I ikke kan overkomme et ordentligt svar i løbet af 7 dage så giv mig venligst indenfor den samme tidsfrist et svar der fortæller hvad der hindrer et hurtigt svar og præcis hvor lang tid der max vil gå før I kan levere et rigtigt svar.

Bekræft venligst modtagelsen af denne mail med det samme.

I håb om et fremtidigt konstruktivt samarbejde.

Mvh
Den fremtidige udmeldte

P.S. Grunden til at jeg vælger at være anonym på nuværende tidspunkt er, at jeg ikke ønsker at risikere at udsætte mig selv eller min familie for trusler eller voldelig systemkritikerbehandling. Og jeg kan jo heller ikke tvinge andre mennesker til at finansiere personlige sikkerhedsvagter til mig.

P.P.S Her er mit bud på en litteraturliste for mennesker der selvstændigt vil prøve at forstå samfundsindretning uden at være afhængig af tågesnakkende herskerfinansieret systematisk vilddledende propaganda:
Økonomiske sammenhænge i al almindelighed: Economics for Real People
Om incitamenterne i demokrati og andre styreformer: 1) Democracy: The God that Failed, 2) The machinery of Freedom, 3) A theory of socialism and capitalism, 4) The Myth of National Defense

Man siger at selv en blind høne finder et korn engang imellem og det var præcis det der skete i december sidste år da en af parasitikerne på borgen, nærmere kendt som kulturminister Marianne Jelved, fyrede ‘Danmarks Radios Underholdningsorkester’ og med et trylleslag degraderede ensemblet til at have den lidt mere beskedne titel ‘Underholdningsorkestret’. Nok kostede det et engangsbeløb på 50 millioner at smide dem på porten, 20 millioner mere end det i forvejen årligt kostede at have dem på lønningslisten, men men men, lad os ej være for pedantiske i tider som disse og istedet glæde os over at der nu er ét dræn mindre af danskernes hårdtjente penge.

Nyheden blev ikke overraskende mødt med en smule forbeholdenhed fra Underholdningsorkestrets side, men istedet for at give op og lægge deres hidtil tvangsfinancierede instrumenter på hylden så slog overlevelsesinstinktet til for fuld skrue, hvilket manifesterede sig i en hastigt organiseret, og umiddelbart ret optimistisk, indsamling igennem Kickstarter.

Som det kan ses på ovenstående skærmprint var betegnelsen ‘optimistisk’ måske endda en underdrivelse.

I skrivende stund har det lystige spillekompagni i løbet af 32 dage kun nået at få skrabet 1/3 af de i alt 3 millioner de har sat som mål for indsamlingen og med kun 8 dage tilbage ser det ikke ud til at opbakningen er helt så overvældende som man skulle tro hvis man læser deres egen beskrivelse af sig selv på crowdfunding-siden.

Ak ja, hvis bare orkestret kunne veksle selvforherligelse og vrangforestillinger om til kroner og ører, så ville de svømme i mængder af penge der i sammenligning ville få størrelsen af Joakim von Ands kontoudtog til at ligne Pia Kjærsgaards personlige burka-budget. Der er ikke et øje tørt når man læser vendinger og udtryk der spænder over hele følelsesregistret; fra det poetiske: ‘Danmarks mest folkekære orkester’ og ‘opleve magien’ – til det direkte dramatiske: ‘Vi er mange, der ikke vil tillade, at orkestret bare lukkes.’ (Uha! Den går lige i mellemgulvet, kan du mærke det?)

Specelt sætningen “Danmarks mest folkekære orkester” kan man ikke undgå at hæfte sig ved, da de umiddelbart strækker den kognitive dissonans lidt langt ved at tro de nogensinde har været decideret ‘folkekære’, eftersom de hidtil har været finansieret af penge som hovedsageligt bliver indsamlet ved hjælp af intimidering og truen af flere hundrede tusinde mennesker, som tydeligvis ikke gider kaste en rød øre efter de musikalske nisser når det kommer til stykket.

Nogle vil sikkert synes min tone omkring underholdningsorkestrets situation er for hård og mangler medfølelse for de individer som nu står uden indtægt, men mit perspektiv er baseret på at selvom de nu befinder sig i en kedelig situation så ændrer det ikke på det faktum at deres indkomst som sagt indtil nu har været finansieret via afpresning, hvilket gør at min sympati for dem derfor kan ligge på et meget lille sted.

Hvis jeg skulle have ondt af dem, så skulle jeg også have ondt af en biltyvs kæreste som pludselig skal få sig et arbejde fordi der bliver opfundet låse tyven ikke kan bryde op eller synes det er synd for datteren af en voldelig narkobaron der mister sine lommepenge fordi de stoffer farmand plejer at sælge nu kan købes i den lokale 7-11 og han derfor ikke længere har monopol på markedet.

Men udover underholdningsværdien af underholdningsorkestrets episke kamp for overlevelse, så har hele situationen givet mig en idé: Istedet for at betale SKAT, så lad os lave en kickstarter for alle de ting som skattepenge går til nu, navnligt alle parasi…sorry… ‘politikernes’ lønninger, politiet, militæret, jobcentre, lysende bænke, skibakker, ledighedskurser, sangkonkurrencer, uddannelser og, ej at forglemme: Vejarbejde.

Jeg kan ikke forestille mig hvorfor nogen skulle være imod at skifte fra det nuværende system til indsamling, mindst af alt politikerne som aldrig er sene til at fortælle os alle hvor meget de gør for befolkningen og hvor gode de er til deres arbejde – jeg mener, hvis man ved at man er så populær og fantastisk så kan man da kun ELSKE konceptet af crowdfunding, for så kan man jo snildt ende med at tjene mere end nu hvor der jo er et loft på løn niveauet og alt muligt!

Hvis der er et sagligt argument imod at erstatte SKAT med frivillig betaling så kan jeg i hvert fald ikke finde det. Det er trods alt kun når folk ikke bliver truet med bøder og fængselstraffe for ikke at betale, at man kan finde ud af hvad de i virkeligheden ønsker at bruge deres penge på – og hvorfor skulle voksne mennesker ikke bruge deres egne penge som de selv har lyst?

 

Donationer modtages med kyshånd :)

Paypal: frostleslee@gmail.com

BTC: 1AqMGMjobqaUUA21iL9N54wfBHNaQLWbeU

 

 

 

“Vi lever i et samfund, der styres af ‘den politiske klasse’. De bilder os ind, at vi er frie mennesker, der har frit valg, men det er en sandhed med modifikationer.”

Liberator kan med glæde meddele at have indgået et forbund med libertarianer, filmproducer og filminstruktør H. Roland Jørgensen. Vi bringer således i fremtiden Rolands liberale og fordomsfrie vinkling på pornografi, politik, prostitution og sexbranchen.

Check roland ud på hans hjemmeside og blog.

Liberator er indgået i et frivilligt forbund med Grosen Friis´ libertarianske og voluntaristiske Voluntarist.dk. Vi syndikerer nu Grosens glimrende artikler og podcasts, og forsyner alle indlæg med behørige henvisninger, så du ikke kommer til at være i tvivl om du læser noget, der tidligere er udgivet på Voluntarist.dk.

Liberator har nu fornøjelsen af at genudgive hele Glistrups Lille Sorte. Det manglede da bare!

Vi håber i kunne tænke jer at plukke de bedste citater ud, og måske sprede dem på de sociale medier, i et slagkraftigt format. Hvis i gør det – Så sig til, så vil Liberator meget gerne reposte dem på facebook gruppen.

Læs hvert afsnit på Liberator.dk under tagget “Den Lille Sorte”. Eller hent hele værket her i PDF format.

Nåja, eller bladr lidt i den via Issuu:

Med udsendelsen af dette omhyggeligt foretagne udvalg af Fremskridtspartiets formand, Mogens Glistrups ord, håber vi at kunne skabe lidt glæde og opmuntring for mange danske i denne for vort folk så alvorlige tid.
Når denne lille bog er gennemlæst, vil Mogens Glistrup – selv for den mest skeptiske læser – stå som en helstøbt, ubestikkelig personlighed, der ikke går på akkord med sine egne ord. Han vil for altid blive stående i folkets bevidsthed som det 20. århundredes sandhedsapostel, eller hvad?

 

Peter Damborg og Torben Østerby

Maj 1973

I maj 1973 udkom Glistrups Lille Sorte ved Chr. Eriksens forlag. Det var en fiks lille sort satan af en bog, på under halvanden-hundrede sider, spækket med citater af Mogens Glistrup.

I redaktionen sad Peter Damborg og Torben Østerby. Igennem flere år havde de samlet citater sammen fra aviser, magasiner og så videre: kategoriseret dem; og udvalgt de allerfineste og mest koncise udtalelser.

Det var citater fra tiden før Mogens Glistrup blev fængslet; og før Glistrups politiske fokus faldt på “Muhammedanerne”. Man kan derfor i samlingen finde den klare og muntre tone, Glistrups kendte humor, og et fokuseret og glødende engagement vendt mod Staten og Skatten. I den forstand er værket en tidslomme: Men tematikkerne, og det anarkistiske engagement er evigt relevant.

Nu mere end 40 år senere, har Liberator derfor fonøjelsen af at genudgive citatsamlingen. Det gør vi i den ånd, der stod ved epilog-citatet i den originale udgivelse: “Samfundet må ikke hæmmes af alverdens enerettigheder, når det drejer sig om at gøre brug af det åndeligt skabte”.

Mange tak til Rune Tjørnild for arbejdet med at digitalisere teksten.

Alexander Kirkegaard
På vegne af Liberator.dk

Sign In

Reset Your Password