Liberator har modtaget et udmeldelsesbrev brev via den anonymiserede emailservice tutanota.com. Læserbrevet er underskrevet “En som ønsker udmeldelse af den danske stat”, og falder således fint i tråd med sager som Liberater har en vis tradition for at bringe.

Det må siges at være en skrap kommentar til det nyudskrevne folketingsvalg.

Hvis du vil læse noget lignende, så kan Niklas Nikolajsens udmeldelsesbrev anbefales.


Date: 27. May 2015 16:01
From: frivilligesamfund@tutanota.com
To: stm@stm.dk, lars.rasmussen@ft.dk
Subject: Åbent brev til Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning Schmidt om hvilken type organisation I betragter den danske stat som (tvangskollektiv eller fællesskab)

Til Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning Schmidt
Jeg er en person der bor i det geografiske område I kender som det danske kongerige. Jeg er på mange måder helt almindelig bortset fra at jeg har gjort en usædvanlig stor indsats for at prøve selvstændigt at forstå hvad det er for nogle regelsæt der skaber et fredeligt og konstruktivt samkvem mellem mennesker. Jeg er kommet frem til at den form for demokrati der praktiseres i dag grundlæggende er et destruktivt system. Jeg er nået frem til at i et demokrati har alle aktørerne (vælgere, politikere, ansatte, lobbyister m.fl) håbløse incitamenter der nærmest ikke kan give andet resultat end en stadigt stigende centralisering og en mere voldelig kultur indtil demokratiet på en eller anden måde bryder sammen under sin egen vægt. Det var f.eks. det vi så med den demokratisk valgte nationalsocialist Adolf Hitler. Den tyske befolkning var så berøvet for frihed at Hitler efter sin valgsejr kunne erklære sig som Tysklands eneherskende Führer. Selv efter 2. verdenskrig er der desværre mange der ikke har forstået at det der reelt startede krigen var tilpas mange menneskers tro på demokrati. Jeg er særdeles bekymret for at et nyt demokratisk sammenbrud nærmer sig men i endnu større skala. Samtlige gamle vestlige demokratier har fået betydelig mere tvangscentralisering i de seneste 50 år. Demokratierne bliver generelt mere og mere krigeriske både indadtil mod deres “egne” befolkninger og udadtil mod omverdenen. Uansvarlighed bliver for alle demokratiets aktører belønnet i stor stil. Jeg har vedhæftet en liste med nogle af demokratiets indbyggede destruktive incitamenter. Disse incitamenter kan efter min opfattelse ikke bare laves om så demokrati på magisk vis kommer til at fungere. Der er grundlæggende brug for et brud med demokratiet som styreform som jeg ser det. Det ved jeg at mange er uenige med mig i og det er helt fair. Jeg skal ikke bestemme hvilket samfundssystem andre mennesker skal leve under.
Jeg henvender mig til jer fordi jeg ønsker at udmelde mig / framelde mig den danske stats regelsæt. Nogle mennesker vil givetvis mene at jeg allerede i dag kan melde mig ud af den danske stat, men med det mener de at jeg kan fraflytte det territorie som den danske stat i dag i praksis har overherredømmet over, inklusive min egen ejendom. Det er kun en form for udmeldelse der giver mening i et system hvor den private ejendomsret reelt er afskaffet. Det svarer til hvis man er tvunget til at fraflytte x-købing by hvis man ville slippe for at betale vilkårlige regninger fra den lokale skobutik selv om man ikke er interesseret i at købe skobutikkens produkter. Hvis en skobutik kunne tvinge alle i et stort geografisk område til at betale selv om “kunderne” ikke er interesset i produkterne skal der ikke megen fantasi til at forestille sig hvordan det ville gå med skobutikkens priser (op) og produktkvalitet (ned). Det er det der gradvist er sket med demokratiske staters priser og produkter som jeg ser det.
Med udmeldelse af den danske stat forstår jeg, at jeg/vi overgår til en situation hvor jeg bestemmer fuldt og helt over mig selv og det som nu er eller i fremtiden bliver mit gennem frivillige dispositioner. Magthaverne i den danske stat fortsætter uforandret med at have magten over alle øvrige personer og ejendom efter de hidtil gældende principper i det danske demokrati indenfor de øvrige dele af det territorie den danske stat hidtil har haft magten over. Relationerne mellem mig og mine omgivelser (inklusive den danske stat) bliver baseret på frivillige aftaler. Jeg har tidligere for at blive meldt ud kontaktet den af jeres lokalafdelinger (kommuner) I hidtil har betragtet mig som hørende til. Men en sådan ordning kendte de ansatte ikke til eksistensen af. Så må der bruges andre midler tænker jeg. Grunden til at jeg skriver til jer og beder om en aftale om udmeldelse i stedet for bare at skrive en ensidig uafhængighedserklæring er, at jeg vil forsøge at få jer til at tage stilling til hvad det er for en type organisation I vil være ledere af. Er det et tvangskollektiv eller et kollektivt fællesskab? Jeg har flere gange hørt personer i statens ledelse omtale det nuværende system som et fællesskab. Men fællesskaber forudsætter valgfri deltagelse på samme måde som et tvangsægteskab ikke er et fællesskab. Agter I på trods af at jeg ønsker udmeldelse at bruge vold og trusler mod mig fremadrettet for at tvinge mig til at være med til at bære byrderne ved de tiltag som I (men ikke jeg) ønsker bliver sat i søen?
Mit ønske om udmeldelse kommer ikke ud af et ønske om isolation, men af et ønske om samarbejde i stedet for udnyttelse. Mit håb er, at nogle af de andre mennesker der også indser der er store problemer med de gældende regelsæt får mod på ligeledes at melde sig ud og teste nye ideer til konstruktive regelsæt som andre mennesker herefter kan se hvordan virker. Det kan så forhåbentligvis gradvis føre til at nye samfund med bedre regler kan konkurrere mod systemer med dårligere regelsæt. De relativt dårligt fungerende kan så stille og roligt tabe markedsandele (ligesom en privat virksomhed der på et ureguleret marked sælger dyre/dårlige produkter også vil tabe markedsandele) og/eller de dårlige systemer kan forsøge at kopiere de efterspurgte ideer og forbedre sig så vi forhåbentlig kan få en positiv spiral og undgå et kolossalt og destruktivt sammenbrud der giver tredje verdenskrig eller lignende. Det jeg håber på er en decentralisering lidt i stil med hvad der skete da Sovjetunionen forholdsvis fredeligt blev til 15 republikker som var en meget mindre trussel mod deres “egne” borgere og omverdenen end det tidligere Sovjetunionen var. Den meget positive udvikling var nok ikke sket hvis sovjetborgerne ikke havde opsnappet at det dengang gik væsentligt bedre i Vesten end hos dem selv. Hvis der ikke er steder i verden der får lov til at teste og demonstrere mulige bedre regelsæt end demokrati vil det i mine øjne kommende uundgåelige kollaps nok snarere ske som noget i stil med det befolkningen oplever i det meget tillukkede Nordkorea hvor befolkningen ikke kan se et bedre alternativ fordi de ikke får lov til at se/opleve andet. Der er dagsordenen for befolkningen hungersnød. Al magt er stort set taget fra befolkningen. Sådan et monster risikerer et stort EU/USA-drevet globalt demokrati nok også gradvis at udvikle sig til. Og i sådan et system er der altså ikke mange fede magtpositioner tilbage, heller ikke for dem der mest ihærdigt forsøger at gøre det til en kariere at lefle for og skabe alliancer med andre magthavere. For nylig skød Nordkoreas øverste hersker en af hans højst rangerende minstre hvis synd var at han havde blundet under et arrangement hvor den øverste hersker deltog. Det er konflikthåndteringsmetoden i et samfund uden frihed. I et civiliseret samfund med frihed taler man om tingene og/eller går fremover fredeligt hver til sit hvis man ikke kan blive enige om hvad der er gode omgangsformer.
Rent praktisk forestiller jeg mig, at jeg efter modtagelsen af jeres beskeder om at I begge ser staten som et fællesskab går en tur hen til den af jeres lokalafdelinger (kommuner) I hidtil har betragtet mig som hørende til. Her vil jeg:
Vise dem vores korrespondance
Aflevere mit/mine forskelligt farvede sundhedskort i overklippet tilstand. Det er jo en slags medlemsbeviser der viser man er gyldigt medlem berettiget til diverse ydelser. Og da jeg ikke fremover er medlem  skal disse medlemskort selvfølgelig ikke længere bruges og jeg er ikke (med mindre vi konkret aftaler andet) berettiget til ydelserne.
Medbringe en blanket (på dansk og engelsk) hvor der står at jeg er udmeldt af den danske stats regelsæt pr. den og den dato. Den blanket vil jeg så bede om bliver underskrevet og stemplet på kommunekontoret. Dansk udgave af blanketten vedhæftet.
Medbringe mit pas så jeg kan få en anmærkning i passet om at jeg er frameldt den danske stats regelsæt pr. den og den dato.
Medbringe mit ubrugte valgkort til jeres folketingsvalg 2015 da jeg ikke finder det rimeligt at jeg skal have direkte indflydelse på hvem der bestemmer i jeres system.
Indtil jeg eventuelt hører andet fra eller aftaler andet med den danske stats ledelse eller ansatte vil jeg gå ud fra at jeg er velkommen overalt i det danske kongerige på samme vilkår som turister normalt er i Jylland, på Sjælland, Fyn og øvrige danske øer.
Jeg vil bede om jeres svar inden 7 dage. Det er trods alt et ret simpelt personligt moralsk valg mellem om I ønsker at være ledere af et fællesskab eller herskere i et tvangskollektiv. Hvis I af en eller anden grund ønsker at demokratiet skal betragtes som et tvangskollektiv så fortæl gerne hvorfor det samfundssystem på den lange bane skulle kunne give bedre resultater end det der var tilfældet i det 20. århundrede i alle de mange samfundssystemer baseret på tvangskollektivistiske ideologier. Jeg tænker på alle de socialistiske diktaturer der ud over at skabe fattigdom også skabte udryddelseslejre, genopdragelseslejre og fuldstændig fratog mennesker indflydelsen over deres eget liv. Flere af disse systemer kaldte sig demokratiske, f.eks DDR. Menneskers “egne” regeringer har i det 20. århundrede udryddet hundredevis af millioner mennesker. Alternativt til en accept af min udmeldelse vil jeg gerne have en begrundelse for at I finder det legitimt at sige nej til min udmeldelse. hvis I ikke kan overkomme et ordentligt svar i løbet af 7 dage så giv mig venligst indenfor den samme tidsfrist et svar der fortæller hvad der hindrer et hurtigt svar og præcis hvor lang tid der max vil gå før I kan levere et rigtigt svar.
Bekræft venligst modtagelsen af denne mail med det samme.
I håb om et fremtidigt konstruktivt samarbejde.
Mvh
Den fremtidige udmeldte
P.S. Grunden til at jeg vælger at være anonym på nuværende tidspunkt er, at jeg ikke ønsker at risikere at udsætte mig selv eller min familie for trusler eller voldelig systemkritikerbehandling. Og jeg kan jo heller ikke tvinge andre mennesker til at finansiere personlige sikkerhedsvagter til mig.
P.P.S Her er mit bud på en litteraturliste for mennesker der selvstændigt vil prøve at forstå samfundsindretning uden at være afhængig af tågesnakkende herskerfinansieret systematisk vilddledende propaganda:
Økonomiske sammenhænge i al almindelighed: Economics for Real People
Om incitamenterne i demokrati og andre styreformer: 1) Democracy: The God that Failed, 2) The machinery of Freedom, 3) A theory of socialism and capitalism, 4) The Myth of National Defense

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.