Nyhedsformidlingen i Danmark bliver af de fleste anset for at være objektiv. Aviserne, tv stationerne og radioen, formidler de samme nyheder, og med den samme (eller i hvert fald næsten den samme) vinkel. Men er nyhedsformidlingen objektiv? Nej, og det hverken kan eller skal den være. Formidlingen af en nyhed er af natur bestemt af “øjnene, der ser”, og hvis de øjne udelader facts, de ikke finder relevante, får historien naturligvis en anden drejning, end hvis disse facts blev anset for relevante. Det er der ikke noget mærkeligt eller unaturligt i. Problemet er, at “øjnene” i de danske medier prioriterer fakta nogenlunde ens, hvilket kan få det til at fremstå, som om nyhederne bliver formidlet objektivt. Men nyhedsformidlingen er ikke objektiv, den er unuanceret, og det er er et problem.
Den gængse holdning hos danske journalister synes at være: “hvordan løser staten bedst dette problem?”. De spørger ikke sig selv, om staten over hovedet kan, eller bør løse problemet, de antager som oftest implicit, at staten er løsningen. Kritik kommer kun til udtryk når de synes, at staten ikke har involveret sig nok. Når ikke politikerne har vist “handlekraft” og vedtaget en lov, der kan løse problemerne. I stedet for, at tilskrive problemerne eksisterende regulering, giver man manglende regulering skylden. Den amerikanske præsident kandidat, Harry Browne (ja, der var flere end to), har engang udtalt: “staten brækker dine ben, giver dig krykker og siger: “se, hvis det ikke var for os ville du ikke kunne gå.””
Det er Liberators idégrundlag som nyhedskommenterende organ, at trænge igennem dette slør af indforståethed omkring statens rolle i dette land.
En undersøgelse (!) viser, at danske børn bliver overvægtige at drikke cola. Et mediecirkus begynder, og ender med en afgiftsforhøjning på læskedrikke. Det ville også være for meget af det gode, hvis forældrene selv skulle tage ansvaret for deres børns ernæring, når staten alligevel har påtaget sig ansvaret for alle andre dele af børneopdragelsen.
Irakiske børn dør i tusind tal som følge af handelsrestriktioner støttet af den danske stat, og har gjort siden krigen. USA’s forhenværende udenrigsminister Madeleine Albright udtalte, at “det er det værd”. Først nu er danske medier (i det små) begyndt at sætte spørgsmålstegn ved restriktionerne.
Man finder ud af, at mangel på motion er farligere end rygning. Aha, så kan de vel sætte afgiften på tobak ned? Nej. Journalisten ringer til Arne Rolighed, der naturligvis straks har en plan, der kan redde “folkesundheden”.
Danmarks “liberale” parti, Venstre, kræver skattestop og agiterer for velfærdsstatens status quo. Den danske journalist stand har i høj grad beskæftiget sig med, om Danmark “har råd” i stedet for at spørge Anders Fogh, om han nogensinde har læst den bog, han står som forfatter på? (Vi liberale vil i øvrigt gerne have vores navn tilbage en af dagene, Anders!).
Velkommen til Liberator.dk

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.