All posts by "Martin Ågerup"

Liberator har bedt CEPOS' direktør, Martin Ågerup, svare på spørgsmålet: Bør man som anarkist eller minimalstatstilhænger støtte CEPOS?

Til min frustration og ærgrelse er diskussionen om grænser for vækst atter dukket op – som en trold af en æske. Her gik man og troede, at den vildfarelse var ...

Der er næppe nogen tvivl om, at John Maynard Keynes (1883 – 1946) ville rotere i sin grav, hvis han havde kunnet følge med i den seneste tids skriverier om ...

Naomi Kleins anden bog, Fences and Windows, er for nyligt udkommet på dansk med titlen Hegn og led. Klein blev verdenskendt på sin første bog, No Logo. Den udkom i ...

[Redaktionel note: Den neden for omtalte dom er en bombe under det danske retsvæsen og den private ejendomsret. Hvis denne sag bliver retspraksis, vil det føre til en fatal seperation ...

Udvalgene vedrørende videnskabelig uredelighed (UVVU) har konkluderet, at Bjørn Lomborgs bog The Sceptical Environmentalist er ”i klar strid med normerne for god videnskabelig skik” fordi Lomborg angiveligt skulle have udvist ...

Mange af Informations læsere har sikkert prøvet at følge mediernes dækning af et emne, som man tilfældigvis selv har et betydeligt kendskab til. Jeg har talt med mange mennesker om ...

Et skattefinansieret råd bør stå for formidling af faktuel viden og alsidig debat. Økologisk Råds formål er ifølge vedtægternes § 1 ”at belyse og fremme mulighederne for en økologisk bæredygtig ...

Grundtvig var 37 år gammel, da han i 1820 skrev digtet ”Langt højere bjerge”. Seks år forinden havde han og Danmark oplevet det ydmygende nederlag at måtte afstå Norge til ...

Den 9. juli udgav Verdensnaturfonden (WWF) sin Living Planet Report, som fik meget omtale i den danske presse. Rapporten rummer dystre forudsigelser om klodens og menneskehedens fremtid. Indenfor 25 år ...

Sign In

Reset Your Password