GLISTRUP OG VALGRETTEN
B.T., 8. februar 1973:
Jeg drømmer om at sløjfe valgretten for alle over 60 år. Det kræver en grundlovsændring og vil tage tid.
B.T., 23. august 1972:
-Hvorfor vil du ophæve valgretten for alle over 60 år? Er det ikke foragt for mennesker?
-Nej, det har intet med det at gøre. Jeg mener, det er det sundeste og mest naturlige, vi kan gøre. Vi kan ikke være tjent med, at folk, der har deres meninger og idégrundlag fra en svunden tid, kan bestemme, hvad vi skal i fremtiden. Det må tilkomme de yngre. Det er dem, det drejer sig om.
Aktuelt, 13. december 1972:
Referat af Glistrups deltagelse i et lytterspørgeprogram:
-Er det korrekt, at De vil fjerne stemmeret for folk over 60 år?
-Ja!
B.T., 6. marts 1973:
Om politikernes anker over Fremskridtspartiet:
Må jeg som en af slagsen herved have lov til at komme med til andendagsgilde og ubetinget dementere Erik Ninn-Hansens påstand om, at Fremskridtspartiet mener, at ingen over 60 år skal have stemmeret. Den vælger, der måtte ønske en stemmeretsbegrænsning, må endelig ikke af Ninn-Hansens udtalelse lade sig forlede til at sætte et kryds ved Fremskridtspartiet. Hvis vi kommer i Folketinget, vil vor gruppe nemlig enstemmigt gå imod et forslag, der måtte blive stillet fra Ninn-Hansen eller fra anden side om beskæring af vælgerkredsen, for eksempel således at den 85-årige skal være ringere stillet på valgdagen end den 35-årige.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.