Når staten stjæler for meget og slår for lidt

Anarko warning: Nedenstående artikel støtter ideen om en stat.

Som de fleste andre samfund har staten her til lands ret til at opkræve skatter og anvende fysisk vold, hvis det er nødvendigt. Udtrykt med andre ord har staten (inklusiv de lokale støttegrupper) monopol på lovligt at stjæle, mens politiet har monopol på at slå. Det går især strygende med at stjæle fra folk (læs: opkræve skatter), mens Danmark formentligt et af de lande i verden, hvor politiet er mest tilbageholdende med at slå (læs: bruge fysisk magt). Skulle man alene bruge Danmark som eksempel kunne man næsten forledes til at tro, at den fællessum af de to er konstant, da politiets anvendelse af vold gennem tiden synes omvendt proportionel med skattetrykket.

Selv om opkrævning af skatter og afgifter teknisk kan sidestilles med at at stjæle, så er det i et vist omfang nok nødvendigt. Dog burde man begrænse dette tyveri mest muligt, hvilket dog desværre er en undtagelse i de fleste lande. Tværtimod misbruges dette monopol på at stjæle i de fleste lande på det skammeligste til finansiering af opretholdelse af egen magt.

I modsætning til den overdrevne grad af tyveri, forekommer det mig til tider at forholde sig omvendt med brugen af vold. For at sige det lige ud, så mener jeg godt, at politiet måtte gå mere hårdhændet til værks og ikke være så forsigtige med at bruge stavene. F.eks. når bestemte grupper af borgere nægter at følge landets love og politiets anvisninger, som vi har set det utallige gange i forbindelse med den ekstreme venstrefløjs hærgen i især København, sabotage af politiets arbejde og klare lovovertrædelser ved Brorsons kirken i sommer. Og selv om man i det sidste tilfælde påkaldte sig alt fra civil ulydighed til retten til demonstrere, ændrer det ikke ved min holdning. Når politiet siger til en, at man skal fjerne sig fra kørebanen, så gør man det, eller også tager man konsekvenserne.

Ovenstående indebærer ikke, at jeg bifalder politibetjente der forulemper borgere, fordi de er, eller ”ligner” christianitter eller autonome, eller på anden måde ser ”underlige ud”, og man selv kommer fra dette mørke Jylland.

Men jeg finder det patetisk og fuldstændigt ude af proportioner, når der råbes op om politivold (uanset om det gøres af nogen der kalder sig selv liberale eller socialister), fordi der gives et par slag mere, end hvad der måske var strengt nødvendigt.

Sidstnævnte skyldes sikkert, at jeg er vokset op med, at det betyder noget, hvorvidt man selv er ude om det eller ej. Jeg er klar over, at det er helt i strid med moderne pædagogiske principper og bløde værdier, – og biblens bud om at vende den anden kind til. Der er bare ikke noget at gøre, for mig er det helt fundamentalt, at hvis man begiver sig ud i et slagsmål, så må man også tage de tæv, der kommer den anden vej, og når man nægter at flytte sig fra offentlig vej, og endda sviner modparten til samtidig, så er man selv ude om de slag, der må komme.

Og det gælder uanset hvem og hvilken sag, man ellers henviser til. Skulle Skatteborgerforeningen finde på at blokere indgangen til Kristian Jensens bolig, og nægte at flytte sig når politiet bad dem om det, så er det helt fint med mig, hvis politiet derefter trækker stavene og bruger dem. På trods af at jeg mener, at de har en god sag.

Det har intet med ytringsfrihed eller frihedsrettigheder at gøre, at krænke den private ejendomsret eller forhindre politiet i at fjerne flygtninge der har fået afslag på opholdstilladelse. Dette skrevet, selv om jeg grundlæggende mener, at mennesker skal have lov til at bo præcist hvor i verden, de har lyst til. Men med den meget væsentlige forudsætning at de ikke skader andre, eller krænker deres private ejendomsret. Lige præcist det sidste er hvad tilgangen af flygtninge og indvandrere [desværre] indebærer i Danmark. Det er sådan set ikke den enkelte flygtning eller indvandrers skyld, men helt og aldeles et selvskabt problem. Indretningen af vores velfærdsstat der bygger på, at man stjæler produktive borgeres ejendom [penge] for derefter at fordele den til de, der ikke producerer noget af værdi (og det inkluderer en ikke uvæsentlig del af den samlede arbejdsstyrke) , er ikke forenelig med et åbent samfund.

Jeg har ikke på ét eneste tidspunkt hørt nogen af disse ”rene og gode” mennesker foreslå, at de da nok skulle betale for de stakkels irakere, hvis de fik lov til at blive – så meget betød disse menneskers skæbne ikke for de aktionerende – uanset hvor meget resten af den danske befolkning blev svinet til, når man skulle understrege sin egen godhed. Nej, det handler vist alene om at tvinge andre mennesker til at betale for ens åbenbart voldsomme behov for at vise, hvor god man er (hvilket ikke er det samme som at være det). Hvis man har et sådan behov, er det mindste man kan forlange vel, at man selv betaler for det.

Til tider ville jeg unægtelig foretrække, at politiet fik lov til at slå noget mere, hvis bare staten stjal noget mindre. Det første kan man da i det mindste undgå ved at overholde landets love og holde sig væk fra der, hvor der er ballade, det sidste er straks sværere at undgå.

You may also like

0 comments

Sign In

Reset Your Password