Voldsmonopol

Niels Westy Munch-Holbek vil hellere have et samfund, hvor politiet slår mere, hvis det betyder lavere skat.

Jonas Reschat analyserer, hvilke mekanismer, der kan sikre stabilitet i et anarki.

Henrik Gade Jensen beskriver, hvordan håndhævelsen af lov og ret historisk set er gået forud for etableringen af en statsmagt. Der gøres op med retspositivsmens sammenkædning af ret og stat og gives eksempler på spontane ordner, der fungerer uden lovgivning.

Kim Hvid Johnsen har taget et kig i historiebøgerne og fundet frem til, at staten ikke behøver at stå for retsvæsnet.

Jeg er glad for den danske våbenlovgivning. Du og jeg kan jo godt håndtere at have et våben hvis vi gerne ville det, kære læser. Men der findes nogle ubehangelige mennesker ude i samfundet, som absolut ikke skal have våben. ...

Fra DR (sic!)Politiet på Lolland beder vagtværn jage forbrydere – dr.dk/Regioner/Sjælland/Nyheder/Lolland Fra CS Vagtfirma udtaler Claus Steinich: “Vi er gentagne gange blevet kontaktet af det lokale politi, da de åbenbart ikke har mandskab til selv at dække politiopgaver.” Brian Mikkelsen ...

Sign In

Reset Your Password