Gamle testamente fraråder en konge

Jeg stødte på et interessant kapitel i gamle testamente. 1. Samuelsbog kapitel 8

“v10 Samuel fortalte folket, som krævede en konge af ham, alt hvad Herren havde sagt; v11 han sagde: »Den konge, der skal regere over jer, har disse rettigheder: Jeres sønner vil han sætte til at gøre tjeneste ved sine vogne og heste og løbe foran sin vogn v12 eller sætte dem til førere for afdelinger på tusind og på halvtreds mand eller til at pløje sin jord og høste sin afgrøde eller til at lave sine krigsvåben og udstyret til sine vogne. v13 Jeres døtre vil han tage til at blande salve, lave mad og bage. v14 De bedste af jeres marker og vingårde og olivenlunde vil han tage fra jer og give til sine folk. v15 Jeres kornmarker og vingårde vil han tage tiende af og give den til sine hofmænd og sine folk. v16 Jeres trælle og trælkvinder, de bedste af jeres okser og jeres æsler vil han tage og bruge til sit arbejde. v17 Jeres småkvæg vil han tage tiende af, og I bliver trælle for ham. “
BIBELSELSKABET – Bibelen Online

Alternativet til en konge er her nogle (religiøse) dommere, og det er vel egentligt fair nok at man skal have et system at løse tvister med som alle anerkender.

Men det interessante er her hvordan det fortsætter:

“v19  Men folket ville ikke høre på Samuel. »Nej,« sagde de, »vi vil have en konge over os,”

Altså, selvom selveste vorherre siger at det er en dårlig ide, så vil mennesker have en konge og dermed en statsmagt.

Og det samme gør sig gældende idag. Selvom vi gang på gang kan påvise statens dårskab, så kommer vi til kort imod et eller andet dybt liggende i folk, der siger dem at at de bare skal have en stat til at bestemme over dem.

0 comments

Sign In

Reset Your Password