Recent News

Categories:

Privat ejendom som grundstenen for frihed.

Privat ejendom som grundstenen for frihed.   – Alexander Wrede Elung.   Efter at have deltaget i adskillige debatter om anarkisme står det klart, at den nok største interne uenighed blandt anarkister i dag, er hvorvidt den private ejendomsret kan betragtes som legitim. Modstandere af den private ejendomsret anser den som at være et overgreb [...]

Read More 3 Comments

Er privatejendom retfærdigt?

 Er privatejendom retfærdigt? Nej er det korte svar, men hvorfor ikke? Privat ejendom er kapitalistisk i dets grundsten. Det danner grobund for udnyttelse, en hierarkisk og autoritær opbygning af samfundet; noget alle anarkister er imod; alt fra individualistiske Tucker til Kommunistiske Kropotkin. Denne modstand opsummeres i Proudhons værk “What is property?” i to hoved argumenter: [...]

Read More 17 Comments

Ret i et anarko-kapitalistisk samfund: Murray Rothbard

Indledning   Ret er et centralt element i ethvert samfund. I moderne samfund er ret næsten altid underlagt et statsligt monopol, som både træffer strafferetlige afgørelser og løser tvister mellem private og juridiske personer. Dette er ikke tilfældet i et frit samfund, dvs. et anarko-kapitalistisk samfund, i og med staten ikke er en moralsk gyldig [...]

Read More 2 Comments

Anarki i Skanderborg?

I kulturhuset i Skanderborg sad 14 VU’ere den 18. februar og hørte på to anarkister fortælle dem, at frihed og staten er uforeneligt. Frihedsorienterede var VU’erne da (sådan, nogenlunde), men idéen om at ”frihed beskyttes bedst med staten” ligger tæt på hjertet for langt de fleste liberale. Det var denne især idé vi måtte modbevise. [...]

Read More 0 Comments

Tanker vedrørende overvågning

Overvågning   ”Hvis du intet har at skjule, har du intet at frygte”, en tese, der nok havde gjort de selvsamme personer populære hos nogle af de værste rædselsregimer, denne verden har set. Hvori består statens ret, til at overvåge dens borgere, når den reelt ingen ejendom ejer? Er der et trade-off mellem frihed og [...]

Read More 0 Comments

Some Thoughts on the Anarcho-Capitalism versus Anarchy Controversy

I used to be an anarcho-capitalist. Now, I am an anarchist. There is a huge difference between the two terms.   In this article, I am going to discuss some of the irreconcilable differences between the two by drawing upon my own process of reasoning myself out of the first and into the second.   [...]

Read More 7 Comments

Skoler og uddannelse under markedsanarki – et bud.

En kritik af det nuværende system Den gængse skole i dag er et forkasteligt projekt, hvis eneste mål er at [...]

An Analysis of Variance Approach to the Question of Anarchy’s Practical Feasibility

 In this article, I plan to present a rather inchoate idea of mine, meaning that I have not yet thought [...]

Farvel til Moder-stat og velkommen til frihed

Den 4. juni 2012 sendte Mik Hartwell et brev til Justitsministeriet, hvor han meldte sig ud af den danske stat. [...]

Saxo Bank- Vores forudsigelser misforstås

Følgende artikel er et interview, som jeg på et tidspunkt havde med Cheføkonom Steen Jakobsen fra Saxo Bank. Da jeg aldrig [...]

Venstreanarkisme – et misforstået ideal.

Et ofte misforstået ideal er venstreanarkisme, i hvert fald i blandt mange anarko-kapitalister. Det faktum, at de fleste af filosofferne [...]

Undgå statsøkonomien og bryd pengemonopolet: counter-economics

  Regeringen og centralbankerne styrer vores penge. Det er ulovligt at bruge andet end statssanktionerede penge; trykt af staten, garanteret [...]