Priserne på guld og sølv er manipuleret kunstigt lave

Originalt udgivet på adressen Priserne på guld og sølv er manipuleret kunstigt lave. Voluntaristen syndikeret til Liberator Det er fremtidskontrakter (futures) på guld/sølv der primært bestemmer prisen på disse to ædelmetaller. En fremtidskontrakt findes i mange afskygninger, hvor man aftaler en pris for en vare (kød, korn, ædelmetal, olie, metal etc) forud mod levering om […]

Det er underordnet hvem der sidder med magten

Originalt udgivet på adressen Det er underordnet hvem der sidder med magten. Voluntaristen syndikeret til Liberator Det er underordnet hvem der sidder med magten, om det er en V-ledet eller S-ledet regering, så er den overordnede politik nøjagtig den samme = Socialdemokratisk. Og politikerne lyver sig til magten, afgiver masser af løfter før et valg, […]

Grækenland = Finansielt kup fra Troikaens side

Originalt udgivet på adressen Grækenland = Finansielt kup fra Troikaens side. Voluntaristen syndikeret til Liberator Grækenland er i dag – i min optik = Finansielt Kup fra Troikaens side. Inkompetente politikere Ingen tvivl om at Grækenlands befolkning har valgt nogle inkompetente politikere i årtier, politikere som har ført en katastrofal økonomisk politik i form af […]

Tip til at udbrede kendskabet til Bitcoin

Originalt udgivet på adressen Tip til at udbrede kendskabet til Bitcoin. Voluntaristen syndikeret til Liberator Source: Voluntaristen syndikeret til Liberator

Dansk Friborgerskab

Her følger en fordansket og forkortet udgave af det norske Friborgerforbunds FAQ: Hvad er Friborgerskab? Friborgerskab er retten til at melde sig ud af velfærdsstaten, på nøjagtigt samme måde som det i dag er muligt at melde sig ud af Folkekirken. Enkelt og nemt. I praksis vil det betyde: Ingen sociale skatter = Ingen gratis velfærdsydelser. Ingen ret […]

Læserbrev: “Åbent brev til Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning Schmidt om hvilken type organisation I betragter den danske stat som”

Liberator har modtaget et udmeldelsesbrev brev via den anonymiserede emailservice tutanota.com. Læserbrevet er underskrevet “En som ønsker udmeldelse af den danske stat”, og falder således fint i tråd med sager som Liberater har en vis tradition for at bringe. Det må siges at være en skrap kommentar til det nyudskrevne folketingsvalg. Hvis du vil læse noget lignende, […]

Anmeldelse af Ayn Rands “Og Verden Skælvede” af Laust Møller

Laust Møller fik ”Og Verden Skælvede” i Julegave fra Liberator.dk, mod at vi kunne få en boganmeldelse retur. Vi bringer hermed hans anmeldelse af værket.   ANMELDELSE AF AYN RANDS “OG VERDEN SKÆLVEDE” AF LAUST MØLLER Et markedskapitalistisk mesterværk Om man bekender sig til markedskapitalismen som ideologi eller ej efter at have læst denne bog spiller ikke den […]

Frihedens Pris

Når man har en holdning, der står i modsætning til den jævne mands opfattelse af tingene, så kan livet godt blive een lang kamp imod et system og en flok uoplyste ignoranter, men vil man noget andet (og i egne øjne bedre) end det etablerede så skal man blive véd! Lars ‘Frihedsaktivisten’ Andersen var en af […]

Glistrups politiske anskuelser

Aalborg Stiftstidende, 21. februar 1971: Der er ikke nogen fløje i det danske folketing. Det er jo én samlet spiritistloge, hvor medlemmerne sidder med deres egne uduelige idéer i deres egen sammenkogthed og deres egen Christiansborg-jargon. Deres dagsordener, deres ”tilgodeseen af enhver rimelig interesse” – pladder, som ikke hører til i et moderne samfund. B.T., […]

Glistrup og prokuratorerne

Ekstra Bladet, 13. marts 1972: 92 procent af landets lovgivning er overflødig – deriblandt injurielovgivningen. Selv om Ekstra Bladet dagligt på forsiden udråbte mig til rovmorder, ville jeg ikke anlægge sag. Hvis man vil have en sag frem i lyset, må man henvende sig til pressen, der både arbejder hurtigere og er bedre egnet til […]

Glistrups Sociale Udsyn

Aktuelt, 3. marts 1973: Der kan være enkelte, der skal hjælpes. Men de kan ikke få penge. Kun naturalier. Det hjælper ikke, at de klager over, at tøjet ikke er sidste Parisermodel, eller at de får serveret havregrød. Uddannelsesstøtte skal kun i form af naturalier tildeles studerende, der vil uddanne sig til læger, lærere og […]

Glistrup om Gyngerne og Karrusellerne

Berlingske Tidende, 23. august 1972: Siden 17. august 1626, da vi tabte ved Lutter am Barenberg, har dansk udenrigspolitik været overflødig. Ikke desto mindre har vi foranstaltet et vældigt ambassadebyggeri og en forargelig cocktailpartytjeneste til urimelig belastning for skatteborgerne. B.T., 8. februar 1973: Det er nok svært at beskæftige en karl som ambassadøren i Buenos […]

Glistrup om Skattens Mønt

Aalborg Stiftstidende, 15. april 1973: Midt i næste måned indfinder Støvets År sig for den danske indkomstbeskatning. Da vore bedsteforældre avlede den, levede befolkningen bofaste i småsamfund. Familiernes forhold var ensartede og overskuelige. Kyndige og retsindige ligningsfolk fastsatte husmandens og gårdejerens indkomster ihukommende den gamle verselinje: “Rev vi i marken let, det er gammel ret”. […]