Læserbrev: “Åbent brev til Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning Schmidt om hvilken type organisation I betragter den danske stat som”

Liberator har modtaget et udmeldelsesbrev brev via den anonymiserede emailservice tutanota.com. Læserbrevet er underskrevet “En som ønsker udmeldelse af den danske stat”, og falder således fint i tråd med sager som Liberater har en vis tradition for at bringe. Det må siges at være en skrap kommentar til det nyudskrevne folketingsvalg. Hvis du vil læse noget lignende, […]

Anmeldelse af Ayn Rands “Og Verden Skælvede” af Laust Møller

Laust Møller fik ”Og Verden Skælvede” i Julegave fra Liberator.dk, mod at vi kunne få en boganmeldelse retur. Vi bringer hermed hans anmeldelse af værket.   ANMELDELSE AF AYN RANDS “OG VERDEN SKÆLVEDE” AF LAUST MØLLER Et markedskapitalistisk mesterværk Om man bekender sig til markedskapitalismen som ideologi eller ej efter at have læst denne bog spiller ikke den […]

Frihedens Pris

Når man har en holdning, der står i modsætning til den jævne mands opfattelse af tingene, så kan livet godt blive een lang kamp imod et system og en flok uoplyste ignoranter, men vil man noget andet (og i egne øjne bedre) end det etablerede så skal man blive véd! Lars ‘Frihedsaktivisten’ Andersen var en af […]

Glistrups politiske anskuelser

Aalborg Stiftstidende, 21. februar 1971: Der er ikke nogen fløje i det danske folketing. Det er jo én samlet spiritistloge, hvor medlemmerne sidder med deres egne uduelige idéer i deres egen sammenkogthed og deres egen Christiansborg-jargon. Deres dagsordener, deres ”tilgodeseen af enhver rimelig interesse” – pladder, som ikke hører til i et moderne samfund. B.T., […]

Glistrup og prokuratorerne

Ekstra Bladet, 13. marts 1972: 92 procent af landets lovgivning er overflødig – deriblandt injurielovgivningen. Selv om Ekstra Bladet dagligt på forsiden udråbte mig til rovmorder, ville jeg ikke anlægge sag. Hvis man vil have en sag frem i lyset, må man henvende sig til pressen, der både arbejder hurtigere og er bedre egnet til […]

Glistrups Sociale Udsyn

Aktuelt, 3. marts 1973: Der kan være enkelte, der skal hjælpes. Men de kan ikke få penge. Kun naturalier. Det hjælper ikke, at de klager over, at tøjet ikke er sidste Parisermodel, eller at de får serveret havregrød. Uddannelsesstøtte skal kun i form af naturalier tildeles studerende, der vil uddanne sig til læger, lærere og […]

Glistrup om Gyngerne og Karrusellerne

Berlingske Tidende, 23. august 1972: Siden 17. august 1626, da vi tabte ved Lutter am Barenberg, har dansk udenrigspolitik været overflødig. Ikke desto mindre har vi foranstaltet et vældigt ambassadebyggeri og en forargelig cocktailpartytjeneste til urimelig belastning for skatteborgerne. B.T., 8. februar 1973: Det er nok svært at beskæftige en karl som ambassadøren i Buenos […]

Glistrup om Skattens Mønt

Aalborg Stiftstidende, 15. april 1973: Midt i næste måned indfinder Støvets År sig for den danske indkomstbeskatning. Da vore bedsteforældre avlede den, levede befolkningen bofaste i småsamfund. Familiernes forhold var ensartede og overskuelige. Kyndige og retsindige ligningsfolk fastsatte husmandens og gårdejerens indkomster ihukommende den gamle verselinje: “Rev vi i marken let, det er gammel ret”. […]

Glistrup om politisk karriere og fremskridtspartiet

Ekstra Bladet, 4. maj 1972: Jeg vil grumme gerne ind i Folketinget. Jeg tror, jeg vil kunne gøre lige så stor gavn som gennemsnittet af de 179 medlemmer, der sidder der i øjeblikket. Hvis der viser sig en mulighed, vil jeg udnytte den. Berlingske Tidende, 20. juni 1972: Mine synspunkter repræsenterer væsentligt mere end 1/175 […]

Glistrups Egen Verden

B.T.,17. februar 1971: I et sumpklima som vort fødes der hele tiden Glistrup’er. Det nytter ikke at hive en enkelt plante op. Det er jorden, der er usund. Sjællands Tidende, 5. oktober 1972: Jeg tør sige, at hvis der er nogen, der har sine papirer i orden, så er det Mogens Glistrup. Aarhus Stiftstidende, 18. […]

Epilog: Glistrup om ophavsretten

Mand med meninger, 1. oplag august 1972: Min opfattelse er, at man går alt for langt i retning af at beskytte forfatterrettigheder. Man skal passe på også på dette område, at man ikke kommer til at gøre systemet for stift. Samfundet må ikke hæmmes af alverdens enerettigheder, når det drejer sig om at gøre brug […]

Glistrups Blandede Landhandel

Information, 10. april 1973: Vi tror denne lykke skabes i de danske biler ude i søndagsbilismen, på publikumspladserne, hvor man kan følge fodboldkampene i Idrætsparken, eller i KB-Hallen, eller foran TV-apparaterne. Information, 10. april 1973: Men når folk så skal opbygge deres glæde og se Otto Leisner i farve-TV eller køre frem og tilbage langs […]

Glistrup, Sommerland og Bassan

Aktuelt, 28. marts 1972: Efter min mening burde alle danske sommerhuse ejes af aktieselskaber. Det er fremtidens løsning for storfamilier og andre, der vil opkøbe et sommerhus sammen. Aalborg Stiftstidende, 13. december 1971: Det kunne være hyggeligt at skaffe både Jensen fra Grindsted og Schultze fra München sommerhus langs den danske kyst. Aarhus Stiftstidende, 23. […]

Glistrup og Krigsmaskinen

Berlingske Tidende, 18. juli 1972: Det at have et militær kan naturligvis aldrig være et mål i sig selv. Der er tale om en ren hensigtsmæssighedsbedømmelse af, hvorvidt den forsikringspræmie, som udgøres af de direkte og indirekte udgifter til militæret, i den givne situation er for stor eller for lille, sammenlignet med den merrisiko, der […]

Glistrup og monarkiet

Fyns Amts Avis, 23. august 1972: Jeg mener, at monarkiet har en så stor opbakning i befolkningen – måske på 90 pct. eller mere – at der bør drages nytte af det på bedst mulig måde, bl.a. i form af en mere fremskudt politisk stilling. B.T., 23. august 1972: Når vort kongehus omgærdes med respekt […]