Børsen blog: Vores syn på kapitalismen må revurderes

En Casper Rose, der er lektor på CBS (forhåbentlig ikke i noget der har med økonomi at gøre) har skrevet et blogindlæg på Børsen der giver anledning til eftertanke.

Han skriver at at den “økonomiske krise” er drevet af grådighed:

“Stadig flere almindelige danskere valgte at foretage investeringer i danske og udenlandske værdipapirer, i håb om at få råd til en fladskærm, som var større end naboens. Velhavende danskere valfartede i stort tal til bankernes private banking afdelinger. I flere tilfælde blev kunderne rådet til at investere deres formue i risikofyldte og komplicerede finansielle instrumenter, som kunderne knap nok kunne forstå eller gennemskue.”

Så er krisens væsen forklaret. Men hvad er så skyld i krisen? Rose kommer med svaret:

“De seneste års begivenheder bør imidlertid få os til at revurdere vores syn på kapitalismen. Finanskrisen har således vist os, at uden nogen form for statslig indblanding eller aktiv økonomisk politik, ville hele verdens finansielle system blive ramt af et gigantisk Kina syndrom med tilhørende nedsmeltning af den reale økonomi.”

Jeg synes det er dybt bekymrende at en mand der beklæder sig med en titel der antyder han har en uddannelse kan skrive sådan noget nonsens. Og det er bekymrende at sådan noget er at finde i Børsen fremfor Information.

0 comments

Sign In

Reset Your Password