Liberator undercover

Afskaf våbenlovgivningen
Allerførst vil jeg gøre det klart, at det er en myte, at det giver mere kriminalitet, når det er lovligt at eje våben. Fx bruges USA typisk som eksempel på, at en relativ liberal våbenlovgivning giver mere kriminalitet, men internt i USA er der mindre kriminalitet i stater med en forholdsvis fri våbenlovgivning end i stater, der er meget restriktive, ligesom andre lande med en fri våbenlovgivning har mindre kriminalitet end både USA og Danmark. Det er altså andre faktorer end lovgivningen, der bestemmer kriminalitetsniveauet i et land.

Nu er det slået fast, og så kan vi tale om det vigtigste:

For spørgsmålet om hvem, der må besidde våben, er spørgsmålet om hvem, du vil lægge dit liv i hænderne på. I dag ligger dit liv altså i politiets og dermed politikernes hænder. I et flot rum i København har vi så 179 umennesker, der er blevet politikere, fordi de synes, det er sjovt at lege med andre menneskers liv. Og det er disse selvsamme personer, som skal beslutte, hvor meget dit liv egentlig er værd blandt 5,5 mio. andre danskeres.

Forestil dig, hvordan de sidder og nyttekalkulerer med dit liv, når politiets ressourcer skal fordeles. “Hvis nu vi flytter en million kroner fra Århus til København, kan der reddes 5 liv i København og der vil kun blive dræbt 2 flere i Århus.” Eller: “Nu skal vi bruge flere ressourcer på drab og færre på voldtægt, for så kan vi forebygge to ekstra drab om året, mens der kun vil ske 20 voldtægter mere.”

Så spørgsmålet er, hvordan man har det med, at ens liv afhænger af fodnoter i en statslig undersøgelse eller statistisk analyse. Spørgsmålet er, hvordan man har det med, at man kan blive en af de ofre, som politikerne bestemmer skal reddes eller ej.

Personligt får jeg kvalme af det, for jeg er, ligesom alle andre, født som et frit menneske, og et frit menneske opgiver ikke al indflydelse på sin egen sikkerhed. Stemmer man imod denne resolution, så accepterer man, at vi er politikernes undersåtter og skal leve på deres nåde. Stemmer man derimod for denne resolution afviser man dette, men insisterer på, at vi har ret til at forsvare vores eget liv. For vi er frie mennesker, så fri os for våbenlovgivningen!

Medlemsskab af staten skal være frivilligt
Jeg vil gerne sige velkommen til programmet Operation X, der går svindlende virksomheder efter i sømmene. I aften skal vi beskæftige os med en virksomhed, der er så fræk at levere og kræve betaling for sit produkt, selvom kunden aldrig har bedt om det. Dette produkt leveres desuden på en række betingelser. Nægter kunden at betale for produktet, eller lever kunden ikke op til betingelserne for det produkt, han aldrig har bedt om, så låser virksomheden simpelthen kunden inde i et lille rum! Modsætter han sig dette, så sender virksomheden tykke mænd i uniform med mindreværdskomplekser ud, der tæver ham med knipler, til alle knogler i kroppen er brækket, og han ikke længere kan modsætte sig sin fængsling.

Virksomheden hedder Staten, og vi kan roligt konstatere, at blev den behandlet i Operation X eller i Kontant eller et lignende forbrugerprogram, ville det være den værste nogensinde.

Som liberale er vi individualister, og som individualister modsætter vi os ethvert tvungent kollektiv. Det er fx derfor, at VU støttede Nørrebro Bryghus, da en fagforening voldeligt ville tvinge det til en af deres egne overenskomster. Fagforeningen tilbød at sælge Bryghuset et produkt, som de takkede nej til, og VU forsvarede stolt og med rette Bryghusets ret til at få deres nej respekteret.

Så nu beder jeg jer om at være konsekvente. Hvis en fagforening ikke må tvinge nogen til at være medlemmer, hvorfor må staten så?

Melder man sig ud, så fratages man retten til alle offentlige ydelser, som man herefter selv må sørge for. Men man fritages også for den danske stats lovgivning, og skal derfor ikke længere betale skat eller i øvrigt gøre, som loven befaler.

Stemmer I imod denne resolution, så vil jeg minde jer om, at I dermed billiger, at vi, som skulle være frie mennesker, skal tæskes med knipler af tykke mænd i uniform, når vi nægter at betale for et produkt, vi aldrig har bedt om. Hvis I stemmer imod, så synes jeg, at I i det mindste bør have nosserne til selv at se os i øjnene, når vi skal mishandles, istedet for at bestille andre til at gøre det beskidte arbejde. Stemmer I derimod for dette forslag, og bliver det vedtaget af Folketinget, så vil Danmark blive det frieste land i verden, og som liberale ved vi, at med frihed følger fred, følger fremgang og følger velstand.


Ingen af forslagene blev naturligvis vedtaget, men begge blev dog støttet af Venstres Ungdom København og Århus.

You may also like

0 comments

Sign In

Reset Your Password