Anarkisme

Oversættelse af første del af Robert P. Murphys pamflet ‘Chaos Theory’ fra 2002, som søger at udforske, hvordan et fuldstændigt markedsbaseret samfund ville kunne fungere særligt ift. sikring og beskyttelse af ejendomsrettigheder. Privatret [1] Retssystemet er uden tvivl den del af samfundet, som man i ...

Den 4. juni 2012 sendte Mik Hartwell et brev til Justitsministeriet, hvor han meldte sig ud af den danske stat. Han kunne ikke længere støtte den danske stats måde at agere på. Han havde mistet troen på, at staten træffer ...

Artiklen er skrevet som svar til Tom Jensens blog fra den 9/10-2012 “tvang skal der til”. Værnepligt og ordet “pligt” For at kunne forstå den tilgang Tom Jensen angriber hos os – den kompromisløse libertarianerianske – bliver vi nødt til ...

Skrevet af Hans-Hermann Hoppe. Her er den essentielle læsning om anarkokapitalisme, som også kan kaldes den naturlige orden, privatejendomsanarki, ordnet anarki, radikal kapitalisme, privatretssamfundet eller samfundet uden en stat. Dette er ikke ment som en udtømmende liste. Faktisk er alene engelsksprogede ...

Har du set den amerikanske TV serie Jericho der kørte på CBS fra 2006 til 2008? Hvis svaret er nej, så få fingre i afsnittene og se dem! Sandsynligheden er at hvis du er libertarianer, liberal eller anarkist, så vil ...

En personlig beretning. En Oldie But Goldie af Daniel Beattie.

Jonas Reschat analyserer, hvilke mekanismer, der kan sikre stabilitet i et anarki.

Henrik Gade Jensen beskriver, hvordan håndhævelsen af lov og ret historisk set er gået forud for etableringen af en statsmagt. Der gøres op med retspositivsmens sammenkædning af ret og stat og gives eksempler på spontane ordner, der fungerer uden lovgivning.

Det gamle Grækenland mødte MC Fight Night på Ideal Bar i København, og Liberator gik sejrende derfra. Læs oplægget af Lasse Birk Olesen.

Et uddrag af Lysander Spooner’s anarkistiske klassiker ”No Treason – The Constitution of No Authority.”

Sign In

Reset Your Password