Mere Kyoto efter 2012? – Frokostseminar

Kan Kyoto-aftalen siges at have været en succes – selv set med Kyoto-tilhængernes briller? Hvad ville et success-kriterium være? Bør man efter 2012, hvor Kyoto-aftalen udløber kræve yderligere CO2 begrænsninger – eller er strategien om at nedbringe den menneskelige udledning af CO2, og andre drivhusgasser grundlæggende et forfejlet udgangspunkt?

To Kyoto-kritiske debattører giver hver deres bud på disse spørgsmål ved et frokostseminar den 28. juli i Symbion.

Chris Horner, der er direktør for External Relations, Policy Council ved European Enterprise Institute vil tale om omkostninger, konsekvenser og perspektiver ved Kyoto-aftalen. Han vil blandt andet gøre opmærksom på kontrasten mellem Kyoto-aftalens målsætninger og så virkelighedens manglende evne til at leve op til egne mål. Chris Horner mener at man i lyset af den fiasko, der nu tegner sig hvad angår klimapolitikken, bør begynde at diskutere, hvad der skal ske, når Kyoto-aftalen udløber i 2012.

Berlingske Tidendes politiske kommentator cand. polit. David Karsbøl vil argumentere for, at den logiske konsekvens af fastholdelse af Kyoto-traktatens mål vil være økonomisk nulvækst i Europa – jf det forhold, at EU i dag har en gennemsnitlig vækstrate på 1-1,5 pct; og at det netop er de lande, der oplever vækst i EU, der ikke er i stand til at leve op til Kyoto-aftalens målsætninger.

Sted:
Symbion,
Mødelokale M3
Fruebjergvej 3,
2100 København Ø

Arrangementet er gratis.

Tilmeldning skal ske til Simon Espersen via sespersen@markedscentret.dk eller 3917 9465

You may also like

0 comments

Sign In

Reset Your Password