På venstrefløjen kan man tit finde personer, der ser mildt på forbrydelser. En forbrydelse er
anledning til særlig omsorg. For forbryderen. Derfor er det ikke så underligt, at en borgerlig
regering kan komme til magten under løfter om mere retssikkerhed. Ligeså kan man på
venstrefløjen finde det synspunkt, at ventelister er udtryk for effektivitet. Hvis der er ventelister,
betyder det at fx hospitaler hele tiden opererer. Derfor er det ikke så underligt at borgerlige kan
vinde regeringsmagten under løfter om kortere ventelister.
Nobelprismodtageren i økonomi, John Hicks, skrev om, hvordan ansatte og ledere i monopoler
degenerer, hvad angår effektivitet. Hvordan går det så ikke med ansatte og ledere i et
skattefinansieret og politiske beskyttet monopol?
Problemet for de borgerlige er, at det offentlige ikke lærer noget som helst, hvad angår
effektivitet. De borgerliges løfter om kortere ventelister har kostet milliarder med ringe effekt.
Løfterne om retssikkerhed har medført, at der nu er kun ni måneders ventetid på at afsone
fængselsdomme. Ikke at jeg går ind for fængselsdomme, men det er nu engang den løsning, der
stadig anvendes ved forbrydelser her i landet. De ni måneder er foruden retsprocessens
afviklingstid.
Da Mogens Lykketoft som finansminsister sagde, at der ikke kunne effektiviseres i den
offentlige sektor, havde han fuldstændig ret. Det burde statsfanatikere måske tænke lidt over
næste gang de advokerer for flere ressourcer til en eller anden offentlig monopolløsning.
Skal det offentlige fortsætte sin “Bod overfor Staten” retspolitik, kan de da i det mindste
privatisere fængslerne. Fangerne skal give overskud og ikke være en byrde for skatteyderne.
De skal betale erstatning for deres forbrydelser. Til ofrene. Og fænglserne skal konkurrere om
profit på fangerne, så der altid er plads til en fange mere. Det offentlige kan ikke effektiviseres
yderligere, og der er grænser for, hvad folk på markedet kan gøre for retssikkerheden så længe
staten tillader sig den luksus at være ineffektiv på vores bekostning.
Løs nu opgaven. Brug markedet. Der er konkurrence. Tilbage er problemet, at staten er en af de
nemmeste på markedet at narre. Projekterne koster altid mere end lovet og borgerne er stadig
klienter. Hvem kan gætte løsningen på det problem?
JP om ventelister
“>Politiken om ventelister

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.