[Redaktionel note: denne artikel blev første gang bragt i 1924 i American Mercury.]
I de umoralske monarkier på det europæiske kontinent, nu lykkeligt afskaffet af guds vilje, var der i de gamle og syndige tider en intelligent og effektiv måde at håndtere forbryderiske embedsmænd på. Ikke alene var blev de genstand, når de blev grebet i direkte korruption, for de regulære strafferetslige processer, de var ansvarlige til retsforfølgelse i særlige retsinstanser for forseelser særegne for deres embede. I denne henseende tog den afskyelige prøjsiske stat, grundlagt af satan, føringen. Den opretholdte et tribunal i Berlin, der havde viet sig til retssager mod embedsmænd anklaget for embedsmisbrug, korruption, tyranni og inkompetence, og enhver borger var fri til at indgive en klage hos de lærte dommere. Retssagen var offentlig og i overensstemmelse med regler fastsat ved lov. Blev en embedsmand kendt skyldig, kunne han straffes summarisk på et væld af forskellige måder. Han kunne modtage en reprimande, blive degraderet, suspenderet i en periode, overflyttet til et mindre ønskværdigt job, fjernet fra embedet, få en bøde eller sendt i fængsel. Hvis han blev fjernet fra embedet, kunne han oveni miste retten til pension, eller oveni få en bøde eller blive sendt i fængsel. Han kunne også blive pålagt, at betale erstatning til enhver borger han havde skadet, eller at skulle undskylde offentligt.
Husk, at alt dette var udover hans ansvar under den ordinære lov, og statuetterne gjorde specifikt, at han kunne straffes to gange for den samme forbrydelse, én gang af den ordinære domstol og én gang af den administrative domstol. Således kunne en prøjsisk embedsmand, der overfaldt en borger, invaderede hans hus uden en ransagningskendelse eller tog han ejendom uden lovhjemmel, fratages sit embede og modtage en høj bøde af den administrative domstol, sendt i fængsel af den ordinære domstol, og tvunget til at betale skadeserstatning til sit offer af den ene eller dem begge. Havde en prøjsisk dommer, i disse fjerne, despotiske dage, lade sig overvælde i en rus af kaiserliche lidenskab, gjort nogle af disse arrogante og irrationelle ting, som vore egne dommere, føderale og statslige, gør næsten hver dag, kunne en aggraveret borger have hevet ham for den administrative domstol og få tilkendt store erstatninger fra ham, udover den behagelige nydelse ved at se ham forflyttet til en fjern sump i den østlige Prøjsen, hvor han dagligt skulle lytte til uforståelig mened fra antropoide polakker. Loven sagde udtrykkeligt, at ansvarlige embedsmænd skulle straffes, ikke mildere end underordnede eller almindelige overtrædere, men hårdere. Hvis en korrupt politimand fik seks måneder, fik politichefen to år. Desuden blev disse statuetter opretholdt med prøjsisk barbarisme og fængslerne var konstant fyldte med fejlende embedsmænd.
Jeg foreslår naturligvis ikke at sådanne middelalderlige love bliver indført i de Forenede Stater. Vi har, så sandelig, gjort så rigeligt for at imitere prøjserne allerede; hvis vi går meget længere, vil moralske og oplyste nationer i verden være nødt til at forene sig i et korstog for at lægge os ned. Faktum er, at det prøjsiske system ville vise sig at være ineffektivt i republikken, hvis det kun involverede, at opstile en gruppe af bureaukrater til at dømme og straffe en anden gruppe. Det virkede fint i Prøjsen før landet blev civiliseret med våben fordi, som alle ved, var en prøjsisk embedsmand trænet i vildskab fra barnsben og betragtede enhver mand der stod anklaget over for ham, hvad enten det var en anden embedsmand eller ej, skyldig ipso-facto; faktisk, enhver forestilling om en fanges uskyld var ham lige så afskyvækkende som en refleksion over das polizei, og derfor over Tronen, hele monarkiets formål og gud. Men i Amerika, selvom de ikke havde andet tilfældes, hvilket ville være sjældent, ville dommer og tiltalte ofte begge være republikanere eller demokrater, og derfor interesserede i at beskytte deres parti mod skandale og dets medlemmer mod at miste deres arbejde. Derudover havde det prøjsiske system endnu en simpel brist: de straffe det pålagde var, for det meste, platte og banale. De manglede dramatisk kvalitet, og de manglede kreativitet og lempelighed. At straffe en dommer grebet i juridisk crim. con. (synonym for utroskab. osv.) med en bøde eller ved at sende ham i fængsel, er lidt for ubesværet og åbenlyst. Hvad der er brug for, er et system (a) der ikke er baseret på good-will fra andre embedsmænd, og (b) der leverer hurtige, specifikke og upedantiske straffe, der hver i sær passer fint med forbrydelsen.
Jeg annoncerer uden yderligere ophold, et sådant system som jeg, efter rettig bøn, har udtænkt. Det er simpelt, det er nyt og jeg tror det vil kunne virke. Det er delt i to halvdele. Den første halvdel fjerner opdagelsen og straffen af embedsmænd fra rigsretter, kongres-lugtende udvalg og alle andre eksisterende organer – mao væk fra andre embedsmænd – placerer det i den fulde gruppe af frie borgere, mænd og kvinder. Den anden halvdel tilgodeser at ethvert medlem af denne gruppe, efter at have kigget på en embedsmands handlinger, og fundet ham forbryderisk, må straffe ham prompte og på stedet, og på en hver måde der synes passende og lempelig – og at, i så fald denne straf involverer fysisk skade af embedsmanden, skal den efterfølgende undersøgelse af en anklagejury eller en bedemand alene beskæftige sig med spørgsmålet om hvorvidt embedsmanden fortjente hvad han fik. Med andre ord, jeg foreslår at det ikke længere skal være malum in se for en borger at slå, prygle, sparke, presse, snitte, såre, uddele blå mærker, lemlæste, brænde, tæve, trampe på, flå eller endda lynche en embedsmand, og det skal være malum prohibitum kun i det omfang, at straffen overgår embedsmandens fortjeneste. Størrelsen af denne overflod, hvis nogen, kan meget belejligt fastsættes af en tolv personers jury, på samme måde som andre spørgsmål om skyld nu om dage fastsættes. Den pryglede dommer, eller parlamentsmedlem eller anden form for embedsmand kan, når han udskrives fra hospitalet – eller hans hovedarving, hvis han er død – stille sig op foran anklagejuryen og fremsætter sin klage og hvis en tiltale kan opretholdes, samles tolvpersoners juryen og beviserne fremlægges denne. Hvis den beslutter, at embedsmanden fortjente den straf han fik, frikendes borgeren der straffede ham, med al ære. Hvis den omvendt beslutter at denne straf var overdreven, dømmes borgeren skyldig i overfald, mord eller hvad det nu er, på et niveau afvejet i forhold til forskellen mellem hvad embedsmanden fortjente og hvad han fik, og straffen for dette følger på vanlig vis.
Fordelene ved denne plan, mener jeg, er for åbenlyse til at den behøver yderligere argumentation. Med et slag fjerner den alle de legale hindringer, der nu gør straffen af en embedsmand til så håbløs en proces, og udvider mængden af afstraffelsesmuligheder enormt. Nu er de stive og, for det meste, ulogiske; under det system som jeg foreslår kunne de sammensættes til præcis at stå mål med forbrydelsen. Lad os sige, at en borger i dag bliver overbevist om at en bestemt dommer er et fjols – at hans juridiske lærdom er utilstrækkelig, hans retfærdighedssans begrænset og hans opførsel i behandlingen af de sager, der kommer for ham er tyrannisk og mod enhver anstændighed. Som tingene står nu, er det umuligt at gøre noget ved det. En dommer kan ikke komme for retten, bare fordi han er et fjols; processen er alt for dyr og besværlig og der er for mange dommere, der passer på anklagen. Ej heller kan der vindes noget ved, at fordømme ham offentligt og mane alle gode borgere til ikke at stemme på ham ved næste valg, for hans valgperiode kan vare i ti eller femten år, og selvom den udløb i morgen og han taber valget, er der stor sandsynlighed for, at hans efterfølger vil være lige så slem, og måske endda værre. Endvidere, hvis han er en føderal dommer, kommer han slet ikke på valg overhovedet, for når han først er udnævnt af Amerikas Forenede Staters præsident, efter råd fra hans mere indflydelsesrige klienter og med accept fra deres repræsentanter i Senatet, er han sikker indtil han er så langt ude i seniliteten, at han skal holdes oppe på bænken med puder.
Men forestil dig nu at enhver borger havde lov til at opsøge ham midt i retssalen og hive ham i næsen. Eller endda, i alvorlige sager, skære hans ører af, smide ham ud af vinduet eller slå ham i hovedet med en økse. Hvor uendeligt mere opmærksom han ville være på sine pligter! Hvor flittigt han ville hellige sig sit studium af loven! Hvor nøje han ville være omkring de involveredes rettigheder! Hvor høflig og artig han ville blive! For dommere, som resten af os, er forfængelige fyre: de nyder ikke at blive hevet i næsen. Den ydmygelse, der ligger i handlingen, ville ikke blive mindsket af den efterfølgende retssag mod næsehiveren, selvom denne skulle blive dømt og fængslet. Dette faktum ville stadig blive strålende husket, at mindst én borger havde anset dommeren tilstrækkelig ondsindet til at straffe ham offentligt, og risikere at komme i fængsel for det. For mange af sådanne episoder og en dommers karriere ville være ødelagt, hans hjerte knust, selvom fængslerne bugnede med hans kritikere. Han ville ikke kunne opretholde sin distancerede værdighed på bænken; selv retsbetjentene ville fnise bag deres hænder, særligt hvis han mødte op med et blomkålsøre, et blåt øje eller et ar på sit skaldede hoved. Desuden, før eller senere ville en borger der havde ordnet ham, blive frikendt af tolvpersoners juryen, og så, selvfølgelig, ville han blive nødt til at trække sig tilbage. Det kunne gøres lovpligtigt, virkeligt, at han i så fald skulle tvinges til at trække sig tilbage – at en frikendelse automatisk ville nedlægge den krænkende embedsmands embede.
Oversat af Thomas Breitenbach Jensen

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.