Kære læser
[Denne hilsen skulle have være bragt før den 24. december 2003. Redaktionen beklager at denne hilsen først kommer inde i det nye år. Vores distributionsafdeling har desværre været ramt af tekniske problemer i højtiden…]
Liberators redaktion håber, at du har overstået julegaveindkøbene, og at julens fred har sænket sig over dig og dine nærmeste. Når alt kommer til alt, er det jo netop familien og vennerne, som her i livet er mest betydningsfulde – det er dem, som udgør civilsamfundet, og derfor dem som udgør civilisationen.
Vi har fundet ud af, at vi har en del udlandsdanskere som læsere. Til disse skal skal lyde en speciel julehilsen. Vi er klar over, at det kan have været et ganske stort offer at sige farvel til venner, familie, kultur og sprog for at slippe for den danske statsmagts forbandet store proportioner og indblanding (hvis dette da har været årsagen til emmigrationen). Vi håber, at de frihedsorienterede udlanddanske læsere trods alt kan få en hyggelig og hjertevarm jul i det schweiziske, franske, amerikanske eller svenske – eller hvor de nu måtte befinde sig.
I løbet af året, der er gået, er Liberator vokset i læserskare fra omkring 50 besøgende om dagen til omkring 130. Vi havde oprindelig blot sat 100 som mål, så vi er glade for fremgangen. Det betyder, at vores budskab kommer ud til flere, og at vi trods alt ikke er helt alene med vore ideer.
En enkelt sag fortjener speciel omtale for vort år med Liberator: Anders Møller-sagen. Som bekendt verserer en sag mellem Anders Møller og hans tidligere sekretær. Om der er tale om sex-chikane, som sekretæren hævder eller ikke, ønsker vi ikke at blande os i. Det skal blot nævnes, at Anders Møllers advokat i en pressemeddelelse meddelagtiggjorde offentligheden i, at Møllers sekretær, som hidtil havde været anonym, havde skrevet en artikel på Liberator, hvori hun forsvarede et liberalt syn på sex og kvinders ret til at deltage i pornofilm uden af den grund at skulle ringeagtes af samfundet. Advokaten hævdede perfidt, at sådanne holdninger gjorde det lidet sandsynligt, at sekretæren skulle have taget anstød klientens opførsel. I de efterfølgende dage var Liberator ekstremt eksponeret i medierne. Vi var omtalt i alle større dagblade, i radioen og i nyhedsudsendelser i TV i næsten hele ugen. Vores besøgstal nåede formentlig på en enkelt dag op omkring 8.000.
Bortset fra denne sag er der ingen enkeltstående begivenheder, som udmærker sig. Hvis vi derfor i stedet skal koncentrere os om nogle trends for Liberator må det være aktiviteten og antallet af deltagere på vort debatforum, som vi efterhånden er stolte af. Der findes nu et intellektuelt niveau, som er ganske betydeligt i forhold til de højt ærede medlemmer af Folketinget. Intet frihedsorienteret individ i Danmark skal efterhånden lede længe på Internettet, før vedkommende dumper fordi Liberator.
Vi håber at give svar på mange af de problemer, som skabes af staten, og som af de fleste anvendes som argument for yderligere statslig regulering. Der findes nu på hjemmesiden en ikke ubetydelig mængde af artikler og oversættelser af relevans for frihedens ide, og det er vor hensigt at blive ved med at udbrede og forbedre kendskabet til frihedens ide. Det er ikke så underligt, i betragtning af, at vi efterhånden har to år på bagen.
Lørdag den 8. februar holder vi en 2-årsfødselsdag. Interesserede læsere, som ønsker at sige tak for artiklerne på siden, kan denne dag møde os på en københavns cafe og give en øl til redaktionen. Hvis du er interesseret i dette, bør du allerede nu sætte kryds i kalenderen. Nærmere tilgår om dette – også som en Liberator-liste-mail.
Vi har ikke i år lavet en jule-artikel. I stedet henviser vi til sidste års korte forsvar for jule-kommercialisme: Den kommercielle jul.
Med ønsket om en glædelig jul og et godt og frit nytår
mvh
Redaktionen

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.