Jeg elsker regler

Jeg elsker regler, og den struktur som regler giver. Engang elskede jeg ikke regler. Jeg mente, at livet skulle lives fra den ene dag til den anden uden nogen synderlig plan for, hvad der skulle ske. Livets egen spontane orden. Men efterhånden som der kom flere ting, som jeg gerne ville nå i mit liv, […]