Værdier: Tryghed versus usikkerhed

Hver gang en socialdemokrat hælder vand ud af ørerne i medierne, kan man høre ordet ”tryghed”. Det er en kongstanke i den såkaldte velfærdsstat, at mennesker skal føle sig trygge. De skal vide, at hvis de bliver fyret eller hvis de ved en ulykke mister deres ben, så står staten parat til at hjælpe dem. […]