Ugens citat af Lord Acton er centralt for denne artikel, så det gentages for god ordens skyld:
“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”
Rødvin til 8.000 kr. flasken. En repræsentationskonto på flere millioner. Vilde fester, hor, druk og dårskab. Man skulle tro, der var tale om LO-højskolen i Helsingør. Man ser det for sig: Poul Erik Skov Christensen med rødvinslilla tænder, som rallende forsøger at bide BH-stroppen af socialdemokratiets Sophie Hæsdorp Andersen…
… men der er tale om den ”liberale” mønsterkommune, Farum.
Hvordan kunne det gå så galt?
Lord Actons proposition giver svaret. Vis mig den politiker, som med 14 (eller er det 16?) år bag sig i et byråd samt med et absolut flertal ikke ville blive korrumperet. Den absolutte magt til at lovgive er ganske enkelt ødelæggende for de fleste menneskers moral.
Det er meget muligt, at en politiker med absolut magt ville starte sin valgperiode med gode forsætter og motiver. Hvis han ikke afskaffer netop denne magt, men i stedet vogter over den og bruger den til at gennemtvinge sin vilje, vil han langsomt (for mange vil det sikkert gå hurtigt), men sikkert ændre sit syn på sine undersåtter;
I starten er despoten borgernes tjener, og han ved, at hvis han (overhovedet nogen) legitim magt har over borgerne, må den hidrører fra det forhold, at han tjener deres interesser i videst mulig udstrækning. Men gradvist vil despoten vænne sig til magten og begynde at se borgerne som irriterende og utaknemmelige hindrer for storslåede planer til ”deres eget bedste”.
Herfra er ikke langt til storhedsvanviddet og patologisk konge-syndrom. Fristelsen til at krænke ”nogle fås” rettigheder for at kunne tilgodese flertallets (eller er det egne?) interesser vokser med tiden, og man skal være i besiddelse af en nærmest umenneskelig selvdisciplin og god moral for ikke at træde ved siden af dydens smalle sti.
Er magt da ond, og skal den bekæmpes? Det kommer an på, hvorfra den stammer. Mærsk McKinney-Møller er formentlig Danmarks mest magtfulde privatperson, men misbruger han sin magt? Nej, han skal respektere den private ejendomsret ligesom alle andre. Han kan ikke opkræve skatter, han kan ikke indføre love, som krænker andres rettigheder, og han kan ikke bruge vold mod tilfældige mennesker, som efter hans mening ikke opfører sig ønskværdigt.
Forskellen er, at Mærsk McKinney-Møllers magt stammer fra frivillige transaktioner. Gennem hele sit liv er han hver dag blevet mindet om, at kun de af hans handlinger, som øgede handelspartneres nytte, gav ham større magt og velfærd. Hvis han trådte ved siden af og disponerede imod handelspartneres interesser, fik han det promte at vide gennem lavere overskud og profitabilitet.
Når man siger, at Farum Kommune har kørt som en virksomhed er det en stor misforståelse, for virksomheder er ikke i stand til at opkræve skatter og at lovgive.
Hvis man derfor vil have et ordentligt og ukorrumperet styre i Farum Kommune, skulle man nedlægge den fuldstændigt og lade hæderlige og ordentlige forretningsmænd som Mærsk McKinney-Møller komme til fadet…
Se også Brixtofte del 1 – managementsocialisten.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.