anarkokapitalisme

Til Skattefrihedsdag, for et par år siden, var Henrik Fogh Rasmussen inviteret til at tale om sit syn på skat, stat og samfund. Han var overraskende positiv stemt overfor en stat. Især USA var et stort forbillede for ham, og ...

Skrevet af Hans-Hermann Hoppe. Her er den essentielle læsning om anarkokapitalisme, som også kan kaldes den naturlige orden, privatejendomsanarki, ordnet anarki, radikal kapitalisme, privatretssamfundet eller samfundet uden en stat. Dette er ikke ment som en udtømmende liste. Faktisk er alene engelsksprogede ...

I denne artikel gør Erik Kofoed rede for, at gader, veje og stræder ikke bare vil kunne bygges og opretholdes på et frit marked, men også være det nuværende system overlegent.

Her er der “lidt” sommerferielæsning til den interesserede anarkokapitalist (og til alle andre). Hans-Hermann Hoppes værk A Theory of Socialism and Capitalism fra 1989 blev genoptrykt i 2007 og kan downloades i sin fulde form her.

David Friedman beskriver, hvordan han forestiller sig, at lov og orden vil opretholdes uden en stat.

Sign In

Reset Your Password