Frihedsaktivisten

Anarkisme-fact #1: Den eneste indvandring du har lov at regulere, er indvandringen til din private ejendom – de eneste penge du har ret til at bruge på vedkommende, er dine egne. #KomSåVidere #BlivAnarkist

Posted by Lars Andersen on 26. august 2015

Anarkisme-fact #2: I dit daglige liv er du markeds-anarkist. Tillykke! Du afpresser ikke din nabo, du starter ikke krige…

Posted by Lars Andersen on 28. august 2015

Anarkisme-fact #3: Politiske synspunkter hos ikke-anarkister er som at slå med en terning – det er simpelthen ikke…

Posted by Lars Andersen on 2. september 2015

Anarkisme-fact #4: Når man som anarkist/volantarist debatterer skat og indkrævning af samme med statstilhængere, påstår…

Posted by Lars Andersen on 4. september 2015

Anarkisme-fact #5: “X aktivitet er forkert og skal bekæmpes, fordi konsekvenserne af X belaster skatteyderne”Nej, din…

Posted by Lars Andersen on 9. september 2015

Anarkisme-fact #6: Politikere kan ikke skabe værdi. Det tætteste de kan komme på faktisk værdiskabelse er, når de…

Posted by Lars Andersen on 14. september 2015

Anarkisme-fact #7: Her er en liste over betydningen af 10 almindelige ord på stats-lingo:1. Menneskesmugler: Fredelig…

Posted by Lars Andersen on 15. september 2015

Lars Andersen (Frihedsaktivisten) blev anholdt aftenen d. 29 december, og løsladt senere, i forbindelse med en tur i biografen.

Han skriver til Liberators læsere:

“Det er spøjst, at en fredelig aktivist som mig kan frigøre 8 betjente kl 21 en mandag aften, når fru Jensen næsten med garanti sidder derhjemme og venter på, at politiet gider efterforske hendes indbrud.”

Originalt udgivet på adressen Frihedsaktivisten takker af.

Frihedsaktivisten syndikeret til Liberator

Den markedsanarkistiske aktivist Lars Kragh Andersen indstiller aktiviteterne

Den anarkokapitalistiske aktivist Lars Kragh Andersen indstiller arbejdet.

Af Lars Kragh Andersen, aktivist og blogger

Mit liv har i de sidste 3-4 år i store træk handlet om principper og aktivisme. Jeg har haft en stålsat tro på, at jeg igennem forskellige aktivistiske happenings kunne sætte fokus på, at statsmagten tager vores grundlæggende rettigheder fra os i et stadig højere tempo. Det mål har jeg efter min egen vurdering opnået på en ganske tilfredsstillende måde. Specielt set i lyset af, at mine eneste ressourcer har været en computer og villigheden til at stille mig i skudlinjen.

Den kombination har set med aktivistiske øjne været en vej til succes. Dels lytter folk til mennesker, der fører an fra første geled, og dels har flere og flere fået øjnene op for, at magtbalancen mellem borger og stat kun tipper en vej: Den forkerte.

Med de negative frihedsrettigheder som mærkesag, har jeg forsøgt at være en torn i øjet på den politiske klasse og de, der villigt håndhæver de love, som de herskesyge mennesker på Christiansborg til stadighed vælter ned over civilbefolkningen. Jeg har forsøgt at gøre det med humor og et glimt i øjet – dels fordi det var langt sjovere for mig som aktivist at gøre det sådan, og dels fordi budskaber afleveret med et smil simpelthen sælger flere billetter.

Den opskrift og så det faktum, at jeg er en frafalden statsansat synder, har skaffet mig usædvanligt god adgang til medierne – både de sociale og de etablerede.

Men som Shu-bi-dua synger, har alting en ende.

I den senere tid har mit fokus flyttet sig. Jeg er fornylig blevet 34 år, og jeg nærmer mig det sted, hvor jeg (formodenlig) har levet noget, der ikke er langt fra halvdelen af mit liv. Derfor er der kommet et punkt, hvor jeg så småt begyndte at gøre status over mine ønsker til den næste halvdel.

Evig opposition, civil ulydighed og åben kamp mod en modstander, der har et milliardbudget, er ikke det der skal fylde i fremtiden. Nære relationer, mere stabilitet og at være noget for de mennesker jeg elsker skal tilgængelig.

Sidstnævnte er noget, jeg har forsømt. Dels fordi jeg af natur har en tendens til at isolere mig følelsesmæssigt og leve i min egen boble, og dels fordi nære relationer ikke trives, når man lever et liv under jorden uden særlig indkomst – med bevæbnede mænd i hælene.

Når jeg frivilligt stillede mig under statsmagtens store hammer med 2 udstrakte langemænd, var det sjovt, skræmmende og effektivt rent aktivistisk – men personligt har det været belastende. Truslen om indespærring, chikanøse og ulovlige ransagninger af familiemedlemmer, venner og mennesker jeg elsker er overraskende nok ikke noget der fremmer min evne til at opretholde gode og trygge relationer.

Jeg er dog stadig anarkokapitalist. Jeg har det stadig som bærende princip, at magtanvendelse alene må benyttes i forsvar af krop og ejendom – og jeg mener derfor fortsat, at alt politisk magt, der transcenderer den private ejendomsret er illegitimt. Min offervilje har bare ændret sig.

Derfor indstiller jeg de aktivistiske aktiviteter og skruer kraftigt ned for mit politiske engagement. Som liberal i almindelighed og som anarkokapitalist i særdeleshed er al involvering i og eksponering for nyheder og politik en evig kilde til negativ energi. Verden er desværre et sted, hvor den fremherskende tanke er, at mere magt til de politiske magthavere er vejen til lykke. Det er mildt sagt deprimerende at følge med i, og bibringer mig næsten kun frustration og forhøjet blodtryk. Som mange andre, der bare er nogenlunde klassisk liberale (nej ikke falske Venstre-“liberale”), kan jeg ikke se en TV-avis uden at have lyst til at råbe af fjernsynet i ren afmagt.

Derfor bliver dette formodenlig det sidste indlæg på nærværende blog. Facebook-gruppen vil desuden blive lukket. Vil andre videreføre arbejdet, får de min fulde og oprigtige moralske støtte. Jeg skal bare ikke selv være manden under hammeren. Det vil jeg ikke i fremtiden byde mig selv eller de mennesker, jeg elsker.

I forbindelse med mine seneste aktiviteter er der dog stadig en pris, der skal betales. Statsmagten har det nemlig ret stramt med, at man giver en eufemismefri beskrivelse af navngivne betjentes aktiviteter på Christianshavn. Så mon ikke, at jeg har en dag i retten til gode for at kalde planterøvere, penisbelurere og voldsmænd for – ja – planterøvere og penisbelurere og voldsmænd. Men den tid den sorg – det tåler jeg nok.

Nu er der kun tilbage at sige: Godt nytår, pas godt på jer selv og de mennesker I elsker – og lad for freden og civilisationens skyld være med at give magthaverne jeres stemmer og jeres penge.

Tak for nu – tak for interessen og støtten. Det har overvejende været en fornøjelse.

Use Facebook to Comment on this Post

The post Frihedsaktivisten takker af appeared first on Frihedaktivisten.

Source: Frihedsaktivisten syndikeret til Liberator

Originalt udgivet på adressen Politiklagemyndigheden: Ingen strafferetslige konsekvenser ved ulovlig ransagning.

Frihedsaktivisten syndikeret til Liberator

Den uafhængige politiklagemyndghed afviser at efterforske imod politiassistent Lars Eriksen

Den uafhængige politiklagemyndghed afviser at efterforske imod politiassistent Lars Eriksen

Efter den ulovlige ransagning hos min ven Svend Pedersen i Valby, anmeldte jeg den ansvarlige polititjenestemand, politiassistent Lars Eriksen, for blandt andet tjenestemisbrug, pligtforsømmelse og husfredskrænkelse. Anmeldelsen var motiveret af, at ransagningen var så langt fra, hvad der er lovligt i forhold til dansk retspleje, at den erfarne politiassistent simpelthen måtte have vist, at det han og kollegaerne gjorde var ulovligt.

Grunden til at Svend Pedersens hus blev ransaget var, at jeg to måneder før ransagningen havde optaget en video i hans have. Denne video dannede 2 måneder efter optagetidspunktet grundlag for, at Lars Eriksen og kollegaer, mente at en ransagning var så hastende, at politiet havde lov til at omgå den domstolskontrol, som er den alt overskyggende hovedregel Retsplejeloven. I øvrigt en domstolskontrol, der havde resulteret i, at politiet aldrig ville have fået en kendelse.

Desværre har Den Uafhængige Politiklagemyndighed nu afvist at efterforske forholdet med den begrundelse, at den erfarne politiassistent ikke havde fortsæt til at begå noget strafbart. Det trods, at han som betjent må have vidst, at det tvangsindgreb han foretog den 3. september lå så langt fra det der er hjemlet i retsplejelovens ransagningsbestemmelser, at det ikke kunne forsvares som en lovlig tjenestehandling.

Læs afvisningen af anmeldelsen i pdf: Lars Eriksens straffesag afvises

Havde nogen privat borger tiltvunget sig adgang til Lars Eriksens hjem, fordi en af Eriksens aktivistiske bekendte var set i haven 2 måneder forinden, ville politi og anklagemyndighed med sikkerhed have stået i kø for at sigte og varetægtsfængsle gerningsmanden.

Men der gælder som bekendt helt andre regler, når man har et politiskilt i lommen. Da får man i meget stort omfang fripas til at bøje, bryde og tilsidesætte helt basale borgerrettigheder. Ingen krænkelse af borgerne er næsten for stor til at kunne undskyldes, blot handlingen perfifært minder om en politiforretning. Da flyver overgrebne under radaren og ansvaret glider af på uniformen. Får politipersonalet en løftet pegefinger er man som forurettet heldig – og det for gerninger, der for andre mennesker ville resultere i sigtelser, tiltaler og fængslinger.

Ovenstående er desværre en forudsigelig konsekvens af, at konflikter mellem borger og statsmagt afgøres af statslige myndigheder. Tendensen vil altid være, at den statslige part vil komme bedre ud af konflikten, da vedkommende tilhører selve det system, der mægler i konflikten.

Mekanismen ses gang på gang i skattesager, retssager hvor staten er forurettet og naturligvis også i klager over politiets magtudøvelse. Derfor kan personer som Lars Eriksen ofte krænke sine medmennesker og tilsidesætte basale retsprincipper samtidig med, at staten forsyner ham med en løncheck måned efter måned – til trods for, at han basalt ikke er andet end en simpel kriminel uden skyggen af respekt over for de mennesker, hvis frihed han i den bedste af alle verdener burde beskytte.

***
Hvis du har lyst til at støtte Frihedsaktivistens arbejde for frihed og borgerrettigheder, kan du donere et lille månedligt beløb HER

Use Facebook to Comment on this Post

The post Politiklagemyndigheden: Ingen strafferetslige konsekvenser ved ulovlig ransagning appeared first on Frihedaktivisten.

Source: Frihedsaktivisten syndikeret til Liberator

Originalt udgivet på adressen Endnu en ulovlig ransagning efter aktivist Lars Andersen.

Frihedsaktivisten syndikeret til Liberator

Udskrift fra retsbogen

Udskrift fra retsbogen, hvor det fremgår, at den pågældende ransagningen efter Lars Andersen var ulovlig.

Af Lars Kragh Andersen, aktivist og tidligere politibetjent

Kriminelle betjente. Den 5. oktober valgte betjente fra Københavns Politi endnu engang at ransage efter mig i forbindelse med mistanke om, at jeg på nærværende blog har overtrådt Straffelovens paragrafferne 121, 267 og 268 ved at kalde navngivne betjente for “penisbelurere” og “planterøvere” – en i øvrigt objektiv sand beskrivelse af politipersonale der er beskæftiget med narkotikaindsatsen på Christianshavn.

Ransagningen skete hos en person, som jeg kender, men af hensyn til vedkommende er navn og adresse overstreget i udskriften af retsbogen.

Præcis som ved politiets sidste ransagning hos min ven Svend Pedersen, kendte retten efterfølgende ransagningen ulovlig, da der ikke var indhentet forudgående dommerkendelse, som Retsplejeloven foreskriver.

Med andre ord har begge ransagninger efter mig været uden for rammerne af dansk lovgivning.

Politiets kunstgreb

I udskriften fra retsbogen angives det, at ransagningen “fandt sted på baggrund af en kilderapport dateret samme dag som ransagningen fandt sted”. Fra min tid som betjent er det min opfattelse at den slags datering af “kilderapporter” er en nem måde for politiet at omgå den lovbestemte domstolskontrol på.

Desværre har jeg selv været med til at tilbageholde oplysninger fra rapportmateriale indtil dagen, hvor det lige var belejligt at ransage uden kendelse, og jeg ved, at det er en forholdsvis normal procedure i politiet. På den måde kan det nemlig nemmere sandsynliggøres, at oplysninger er nye, og at øjemedet vil forspildes, hvis der ikke med det samme ransages uden besværlige kendelser.

Fremgangsmåden er selv sagt ulovlig og er et angreb på helt basale retsgarantier. Det er kun spekulation i dette tilfælde, men det er ret påfaldende, at min relation til personen, der blev ransaget hos kunne komme som en så stor overraskelse, at der ikke kunne findes tid til at underlægge tvangsindgrebet den domstolskontrol, der er den altoverskyggende hovedregel i en retsstat.

Retsstatens afvikling

Politiet i Danmark (og resten af den vestlige verden lader det til) lader i større og større omfang hånt om basale borgerrettigheder og retsgarantier. Fra at være et politi, der i relativt stort omfang tjente folket ved at beskytte liv og ejendom, lader udviklingen til at gå i retning af, at politiet opererer som en stat i staten. Systematiske omgåelser af domstolskontrollen ved ransagninger, tilsidesættelse af kravet om lovligt mistankegrundlag i den krænkende kamp imod fredelige menneskers rusmiddelvaner og en større og større uvilje til at rykke ud, når borgerne rent faktisk har brug for politiet, er desværre blevet dagligdag.

Det bliver efterhånden klart for flere og flere, at politiet ikke har som primær opgave at beskytte skatteyderne, og at de ikke er er rendyrkede helte i blåt og sort. Tit er politiet blot kriminelle i uniform, der har mere travlt med at tjene egne interesser og servicere deres politiske kunder på Christiansborg, end de har med at beskytte grundlæggende borgerrettigheder.

***

Hvis du har lyst til at støtte Frihedsaktivistens arbejde for frihed og borgerrettigheder, kan du donere et lille månedligt beløb HER :)

Use Facebook to Comment on this Post

The post Endnu en ulovlig ransagning efter aktivist Lars Andersen appeared first on Frihedaktivisten.

Source: Frihedsaktivisten syndikeret til Liberator

Originalt udgivet på adressen Politiet misbruger allerede ny bandelov.

Frihedsaktivisten syndikeret til Liberator

Som forventet misbruger politiet deres bande-værktøjer i banale småsager.

Som forventet misbruger politiet nu de nye bandebestemmelser i Retsplejeloven, når de behandler banale småsager.

Et bredt flertal i Folketinget vedtog tidligere i år ændringer af Retsplejeloven, Straffeloven, Våbenloven mv. i forbindelse med en skærpet indsats over for rocker og bandekriminalitet. Frihedsaktivisten.com bringer nu de første eksempler på misbrug af de nye udvidede beføjelser.

Som vi bloggede om i går, betyder tilføjelsen til Retsplejeloven, at politiet nu har lovhjemmel til at underrette myndige personers forældre mf. i tilfælde, hvor det “må anses for nødvendig som led i en kriminalitetsforebyggende indsats over for personen”. 

Ganske som forventet misbruges loven til at omgå politiets tavshedspligt i banale småsager, der intet har med bandekriminalitet at gøre.

sdsdf

Ovennævnte brev blev i går sendt til bloggen. Af brevet fremgår det, at 4 myndige personers forældre er underrettet i en sag, hvor de unge er antruffet i forbindelse med cannabisrygning. En “sag” hvor der end ikke blev fundet grundlag for at sigte nogle af de antrufne personer for et eneste strafbart forhold. Lovgrundlaget for brevet er netop den nye bestemmelse i Retsplejeloven.

På baggrund af statsmagtens ønske om at bekæmpe alvorlig bandekriminalitet (som staten i øvrigt selv har skabt), tilsidesætter politiet nu myndige personers ret til privatliv og videregiver ikke bare oplysninger om, at de unge måske har røget en bestemt slags forbudte blade, men også om, hvem de unge mennesker privat omgås.

Ville politikerne og politiet bryde sig om, at de som myndige mennesker blev udstillet over for deres familie, hvis statsmagten mente, at det kunne have en opdragende effekt? Ville de bryde sig om, at deres familie fik at vide, hvem de privat plejede omgang med? Næppe.

Det er dog den nye retstilstand for unge myndige i Danmark. Juridisk voksne mennesker, der kan gifte sig, optage lån, få våbentilladelser, føre 40 tons lastbiler og sendes i krig for staten, må stå til regnskab for far og mor, hvis politiet får lyst til at sladre.

Desværre er den slags en del af statens velkendte modus operandi: Indfør forbud, der skaber utallige problemer (narkotikaforbuddet) og indskrænk dernæst basale borgerrettigheder gennem lovgivning, der ikke løser problemerne, men derimod rammer den brede befolkning.

For at parafrasere den libertarianske økonom og filosof Murray Rothbard, så er den politiske klasse intet andet end en bande kriminelle på fri fod. De demonstrerer det gladeligt gang på gang – det er ovenstående bare endnu et sørgeligt eksempel på.

Use Facebook to Comment on this Post

The post Politiet misbruger allerede ny bandelov appeared first on Frihedaktivisten.

Source: Frihedsaktivisten syndikeret til Liberator

Originalt udgivet på adressen Politiets tavshedspligt er væk.

Frihedsaktivisten syndikeret til Liberator

Som forventet misbruger politiet nye beføjelser i bandeindsatsen.

Ny lovgivning. I dansk forvaltning og retspleje har det indtil videre være det klare udgangspunkt, at myndighederne har tavshedspligt i forhold til myndige enkeltpersoners private forhold. Det er med andre ord et bærende princip i den såkaldte liberale retsstat, at staten ikke deler ud af informationer om myndige personer efter forgodtbefindende.

Det kan dog meget vel være slut nu efter en ny tilføjelse til Retsplejeloven er blevet vedtaget af et bredt flertal i Folketinget.

Tilføjelsen til dansk retspleje, hjemler nu specifikt, at

§115 a. “Politiet kan videregive fortrolige oplysninger vedrørende personer, der er fyldt 18 år, til forældre eller andre, herunder familiemedlemmer, der har lignende tætte relationer til den pågældende person, hvis videregivelsen må anses for nødvendig som led i en kriminalitetsforebyggende indsats over for personen.”

Ændringsforslaget tager udgangspunkt i Retsplejelovens gamle § 115 stk. 1, der giver hjemmel til, at “Politiet kan videregive oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold til andre myndigheder, hvis videregivelsen må anses for nødvendig….” I øvrigt en bestemmelse, der først blev vedtaget i 1990.

Med andre ord udbygges “sladre-bestemmelsen” i Retsplejeloven, så politiet ikke bare at videregive personlige oplysninger til andre myndigheder, men nu i realiteten til alle, som politiet vurderer vil kunne hjælpe med at forhindre en myndig person i at begå ny kriminalitet. Forældre, familie og “andre” – hvilket defacto er et carte blanche til at se bort fra tavshedspligten over for en meget omfattende personkreds.

Lovændringen begrundes med, at politiet i forhold til indsatsen imod bandekriminalitet, skal have flere værktøjer og flere beføjelser.

Politiet angiver selv i Justitsministeriets indledende lovforslag (s.119):

Det er derfor politiets opfattelse, at det vil kunne være nyttigt i visse til-fælde at kunne oplyse forældrene eller eventuelle andre ressourcepersoner, som har en lignende tæt relation til den unge, om dennes kriminelle adfærd eller tilknytning til kriminelle grupperinger. Disse personer vil ofte stadig have en betydelig indflydelse på den unge – også selv om vedkommende er fyldt 18 år – og vil derfor potentielt kunne påvirke den unges adfærd i en positiv retning.

Kritik af forslaget

I Det Kriminalpræventive Råds høringssvar af den 25. november 2013, faldt følgende kritik af ændringen af Retsplejeloven:

DKR finder den i retsplejelovens § 115 foreslåede bestemmelse vedrørende Politiets mulighed for videregivelse af personlige oplysninger om personer, der er fyldt 18 år, til forældre, familiemedlemmer og andre med tætte relationer til den unge betænkelig. Indsættelsen må efter DKR’s opfattelse ses i sammenhæng med Politiets ”Pulling-Levers” strategi, der baserer sig på en helhedsorienteret og individfokuseret indsats i forhold til bekæmpelse og forebyggelse af bandekriminalitet. Ved at videregive fortrolige oplysninger om en myndig person er der risiko for en marginalisering af kriminelle ved at tilsidesætte grundlæggende borgerrettigheder for denne gruppe. Vi skaber et A-hold og et B-hold, der kan modvirke de bestræbelser, som vi i øvrigt søger at fremme med exitprogrammer.

Men lige lidt hjalp det. Forslaget blev vedtaget af alle partier i Folketinget minus Enhedslisten.

Den følgende retstilstand 

Lovændringen der har til formål at bekæmpe bandekriminalitet og trække unge myndige personer ud af kriminelle miljøer er nu en implementeret del af Retsplejeloven. Bestemmelsen sætter effektivt tavshedspligten over for unge myndige personer ud af kraft og giver politiet elastik i metermål i forhold til at vurdere, hvornår det vil være formålstjeneligt at sladre til den myndige persons familie og andre ressourcepersoner.

Bestemmelsen vil med sine meget brede penselsstrøg og åbne ordlyd med sikkerhed brede sig til forhold, der intet har med banderelateret kriminalitet at gøre, og vil så sikkert som amen i kirken komme til at indgå i politiets almindelige værktøjskasse i forhold til småsager.

Dermed har politikere og politi nu endnu engang tilsidesat grundlæggende borgerrettigheder for at løse et problem, som de med forbuddet imod narkotika selv har skabt alle forudsætningerne for.

Fik man den dubiøse opgave at undergrave borgernes individuelle frihedsrettigheder og give staten så meget magt som muligt under dække af at fremme folkesundheden og for at bekæmpe kriminalitet, kunne man ikke følge en bedre opskrift end denne. Først forbyder man folk at indtage og handle med en bestemt slags substans. Det resulterer helt forventeligt i, at der skabes et stort sort marked befolket af meget voldsparate aktører med tilknytning til forskellige bander. Det forsøger man som statsmagt at imødegå ved at tildele sig selv mere magt over borgerne, således at der kan skabes “lov og orden”.

For begavede, frihedselskende mennesker er det en så deprimerende og forudsigelig dynamik, at det er til at græde over. Men hos politikere, politi og store dele af befolkningen udlægges det som “handlekraft” og “lov og orden”. Det er det ikke. Det er en totalitær og forudsigelig måde at lægge retssamfundet og individuelle frihedsrettigheder i graven på.

Use Facebook to Comment on this Post

The post Politiets tavshedspligt er væk appeared first on Frihedaktivisten.

Source: Frihedsaktivisten syndikeret til Liberator

Originalt udgivet på adressen Politiklagemyndigheden efterforsker politiassistent Lars Eriksen.

Frihedsaktivisten syndikeret til Liberator

Angeldelseskvittering fra Den uafhængige Politiklagemyndighed

Anmeldelseskvittering fra Den uafhængige Politiklagemyndighed

Den 9. oktober anmeldte Frihedsaktivisten Politiassistent Lars Eriksen mf. fra Københavns Politis sektion for økonomisk kriminalitet for tjenestemisbrug, tjenesteforsømmelse og husfredskrænkelse. I dag har Frihedsaktivisten modtaget anmeldelseskvittering fra Den uafgængige Politiklagemyndighed, der siger, at forholdet nu efterforskes.

Anmeldelsen blev indsendt efter, at Lars Eriksen sammen med kollegaer i Københavns Politi foretog en ransagning uden kendelse og uden noget sagligt grundlag. En ransagning som Københavns Byret senere fandt ulovlig.

Dømmes de pågældende polititjenestemænd for nogle af de anmeldte forhold, er der fængsel i strafferammerne og en sådan dom vil umuliggøre fortsat tjeneste i politiet.

Se hele Politiklagemyndighedens brev: DUP efterforsker Lars Eriksen

Når ansatte i politiet ikke kan finde ud, af at de ikke må ransage efter for forgodtbefindende og uden forudgående domstolskontrol, så har de ikke noget at gøre som polititjenestemænd.

Den konklusion håber vi her på bloggen også, at DUP og domstolene kommer frem til.

Use Facebook to Comment on this Post

The post Politiklagemyndigheden efterforsker politiassistent Lars Eriksen appeared first on Frihedaktivisten.

Source: Frihedsaktivisten syndikeret til Liberator

Originalt udgivet på adressen Overfaldsmanden fundet.

Frihedsaktivisten syndikeret til Liberator

Frihedsaktivisten udlover dusør på informationer, der kan identificere manden med huen.

Manden der fredag forøvede hærværk og overfald i forbindelse med en demonstration på Christiansborg Slotsplads er med 99% sikkerhed identificeret

Manden der fredag nikkede landsnæstformanden for Liberal Alliances ungdom en skalle er nu med 99% sikkerhed identificeret takket være et tip.

Informationen er videregivet til forurettede, der videregiver navnet til politiet, når han i dag anmelder forholdet.

Tak til alle, der med tips hjalp os på rette vej, og tak til alle der har spædet til i dusørpuljen.

En særlig tak rettes til Lars Seier Christensen for at øge dusøren med 10.000 kr. Det var efter dette bidrag, at det afgørende tip blev indleveret.

LCS

Gerningsmanden er fra København og har berøring med det aktivistiske venstrefløjsmiljø og grunden til, at hans identitiet ikke afsløres på bloggen endnu er, at der stadig er den ene procents tvivl.

Når der er faldet dom i sagen, offentliggør vi billeder og navn, så man har en chance for at undgå ham i fremtiden.

Dusøren udbetales snarest til rette vedkommende.

Sidst men ikke mindst skal det påpeges at vi på bloggen havde gjort lige nøjagtig det samme, hvis en venstrefløjs-aktivist var blevet overfaldet af et medlem af Liberal Alliances Ungdom.

Use Facebook to Comment on this Post

The post Overfaldsmanden fundet appeared first on Frihedaktivisten.

Source: Frihedsaktivisten syndikeret til Liberator

Originalt udgivet på adressen Dusør på overfaldsmand udloves.

Frihedsaktivisten syndikeret til Liberator.

Frihedsaktivisten udlover dusør på informationer, der kan identificere manden med huen.

I går (torsdag d. 9/20-14) afholdt initiativet “Unge kræver handling” demonstration på Christiansborg Slotsplads. Demonstrationen havde til formål at afkræve politikerne flere penge til uddannelser, ungeboliger og jobs til unge arbejdsløse.

Til demonstrationen var en lille liberal moddemonstration fra Liberal Alliances Ungdom mødt op. LAU’erne havde blandt andet medbragt et skilt, hvor på der stod “Forkælede møgunger #LiberalUngdom”.

Den meningstilkendegivelse blev tilsyneladende for meget for nogle af de tilstedeværende, og det endte med, at skiltet blev taget fra LAU’erne og blev revet i stykker – hvilket medførte bifald fra flere tilstedeværende.

Manden der rev skiltet i stykker valgte at ytre sig således, da en af LAU’erne sagde, at der ikke er nogen grund til at være voldelig. Se video HER.

Så lad være med at provokere mig, så bliver jeg ikke mere voldelig”

Efterfølgende nikkede vedkommende næstformanden for LAU, Nicolai Oster, en skalle. Se video HER.

Manden signaliseres som:

Mand, 20-25 år, etnisk dansk, almindelig af bygning, brunt fuldskæg. Iført sort strikhue, grøn Northface regnjakke og US-style kamuflagebukser Gerningsmanden kørte på en sort mountainbike.

Dusør udloves

Frihedsaktivisten udlover en dusør på information, der kan føre til opklaring af gerningsmanden identitet. Puljen er i skrivende stund på ca. 3400 kr i bitcoins.

Ønsker man at øge beløbet, kan der sendes coins til adressen 13HdmPoUuu9ETQpz3Hrx2Q41xckRj7a8eR

Udbetales dusøren ikke inden d. 10/11-14 (om en måned) returneres alle donationer til de adresser, de blev sendt fra.

Man kan se det indsamlede beløb HER

Tips sendes til: larskraghandersen@gmail.com og de videregives til politiet.

 

The post Dusør på overfaldsmand udloves appeared first on Frihedaktivisten.

Source: Frihedsaktivisten syndikeret til Liberator

Sign In

Reset Your Password