Originalt udgivet på adressen Politiklagemyndigheden: Ingen strafferetslige konsekvenser ved ulovlig ransagning.
Frihedsaktivisten syndikeret til Liberator

Den uafhængige politiklagemyndghed afviser at efterforske imod politiassistent Lars Eriksen

Efter den ulovlige ransagning hos min ven Svend Pedersen i Valby, anmeldte jeg den ansvarlige polititjenestemand, politiassistent Lars Eriksen, for blandt andet tjenestemisbrug, pligtforsømmelse og husfredskrænkelse. Anmeldelsen var motiveret af, at ransagningen var så langt fra, hvad der er lovligt i forhold til dansk retspleje, at den erfarne politiassistent simpelthen måtte have vist, at det han og kollegaerne gjorde var ulovligt.

Grunden til at Svend Pedersens hus blev ransaget var, at jeg to måneder før ransagningen havde optaget en video i hans have. Denne video dannede 2 måneder efter optagetidspunktet grundlag for, at Lars Eriksen og kollegaer, mente at en ransagning var så hastende, at politiet havde lov til at omgå den domstolskontrol, som er den alt overskyggende hovedregel Retsplejeloven. I øvrigt en domstolskontrol, der havde resulteret i, at politiet aldrig ville have fået en kendelse.

Desværre har Den Uafhængige Politiklagemyndighed nu afvist at efterforske forholdet med den begrundelse, at den erfarne politiassistent ikke havde fortsæt til at begå noget strafbart. Det trods, at han som betjent må have vidst, at det tvangsindgreb han foretog den 3. september lå så langt fra det der er hjemlet i retsplejelovens ransagningsbestemmelser, at det ikke kunne forsvares som en lovlig tjenestehandling.

Læs afvisningen af anmeldelsen i pdf: Lars Eriksens straffesag afvises

Havde nogen privat borger tiltvunget sig adgang til Lars Eriksens hjem, fordi en af Eriksens aktivistiske bekendte var set i haven 2 måneder forinden, ville politi og anklagemyndighed med sikkerhed have stået i kø for at sigte og varetægtsfængsle gerningsmanden.

Men der gælder som bekendt helt andre regler, når man har et politiskilt i lommen. Da får man i meget stort omfang fripas til at bøje, bryde og tilsidesætte helt basale borgerrettigheder. Ingen krænkelse af borgerne er næsten for stor til at kunne undskyldes, blot handlingen perfifært minder om en politiforretning. Da flyver overgrebne under radaren og ansvaret glider af på uniformen. Får politipersonalet en løftet pegefinger er man som forurettet heldig – og det for gerninger, der for andre mennesker ville resultere i sigtelser, tiltaler og fængslinger.

Ovenstående er desværre en forudsigelig konsekvens af, at konflikter mellem borger og statsmagt afgøres af statslige myndigheder. Tendensen vil altid være, at den statslige part vil komme bedre ud af konflikten, da vedkommende tilhører selve det system, der mægler i konflikten.

Mekanismen ses gang på gang i skattesager, retssager hvor staten er forurettet og naturligvis også i klager over politiets magtudøvelse. Derfor kan personer som Lars Eriksen ofte krænke sine medmennesker og tilsidesætte basale retsprincipper samtidig med, at staten forsyner ham med en løncheck måned efter måned – til trods for, at han basalt ikke er andet end en simpel kriminel uden skyggen af respekt over for de mennesker, hvis frihed han i den bedste af alle verdener burde beskytte.

***
Hvis du har lyst til at støtte Frihedsaktivistens arbejde for frihed og borgerrettigheder, kan du donere et lille månedligt beløb HER

Use Facebook to Comment on this Post

The post Politiklagemyndigheden: Ingen strafferetslige konsekvenser ved ulovlig ransagning appeared first on Frihedaktivisten.

Source: Frihedsaktivisten syndikeret til Liberator