All posts by "Hans-Hermann Hoppe"

Skrevet af Hans-Hermann Hoppe. Her er den essentielle læsning om anarkokapitalisme, som også kan kaldes den naturlige orden, privatejendomsanarki, ordnet anarki, radikal kapitalisme, privatretssamfundet eller samfundet uden en stat. Dette er ...

Her er den lovede artikel om konservatisme og liberalisme af Hans-Hermann Hoppe. Artiklen er fra det tyske magasin Criticón.

En kort oversættelse fra ”Democracy – The God that failed” af Hans-Hermann Hoppe, hvor han definerer begrebet konservativ. Definitionen er vigtig for en bedre forståelse af torsdagens artikel om konservatisme ...

Hans-Hermann Hoppe om hvorfor sikkerhedsmonopolet ikke er nogen undtagelse til reglen.

I De Forenede Staters Uafhængighedserklæring fastslog Thomas Jefferson: Følgende sandheder skønner vi er selvindlysende: At alle mennesker er skabt lige; at de af deres skaber er udstyret med visse umistelige ...

[Oversætters note: De fleste mennesker forbinder tysk kultur med pølser, nazisme, motorveje, grundighed og disciplin. Men der har været flere og helt andre nuancer, som karakteriserede det tysksindede og pluralistiske ...

En stat er et territorielt monopol på tvang, en entitet som må engagere sig i kontinuerlige, institutionaliserede krænkelser af ejendomsrettigheder og udbytningen af private ejere gennem ekspropriation, beskatning og regulering. ...

Sign In

Reset Your Password