All posts by "Helene Schou Haabegaard"

Stop volden mod kvinder. Ja, men hvordan? Læs Helene Haabegaards bud.

Er kvindeidealet kulturskabt, eller er det i virkeligheden udtryk for en marxistisk egalitarisme, når det hævdes? Helene Schou Haabegaard skærer ind til benet.

”Stop vold mod kvinder” – ”Stop volden i hjemmet”. Velfærdssocialistiske kampagner i kvindesagens navn er en trend for tiden. Flere parallelle opdragelseskampagner til fordel for fokus på vold mod kvinder ...

I dag, på Folketingets åbningsdag vil en uskøn forening af politiske ungdomsorganisationer og fagforeninger demonstrere for ”velfærd til alle”. Kravene spænder så vidt som fra ”en aktiv og offensiv beskæftigelsespolitik” ...

Sign In

Reset Your Password